Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projek t
„ZAKŁADOWE FUNDUSZE SZKOLENIOWE LOKOMOTYWĄ ROZWOJU MMŚP BRANŻY MEDYCZNEJ”
realizowany jest przez ZWIĄZEK PRACODAW...
CELEM PROJEKTU jest udzielenie wsparcia siedemdziesięciu mikro, małym i średnim
przedsiębiorstwom branży medycznej poprzez...
.
wsparcie w postaci
15 000,00 zł
(przy wkładzie własnym
w wysokości 15%) na
dofinansowanie szkoleń
diagnoza potrzeb
sz...
.
WSTĘPNY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
styczeń – luty 2014 r.
spotkania rekrutacyjne w 5 miejscowościach
Dolnego Śląska
PODPISAN...
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
of 6

Zakładowe fundusze szkoleniowe lokomotywą rozwoju MMŚP branży medycznej

Prezentacja projektu "Zakładowe fundusze szkoleniowe lokomotywą rozwoju MMŚP branży medycznej"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Zakładowe fundusze szkoleniowe lokomotywą rozwoju MMŚP branży medycznej

  • 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 2. Projek t „ZAKŁADOWE FUNDUSZE SZKOLENIOWE LOKOMOTYWĄ ROZWOJU MMŚP BRANŻY MEDYCZNEJ” realizowany jest przez ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA DOLNEGO ŚLĄSKA ORAZ FIRMĘ „DOBRY PROJEKT”
  • 3. CELEM PROJEKTU jest udzielenie wsparcia siedemdziesięciu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom branży medycznej poprzez: diagnozę potrzeb szkoleniowych pracowników i przedsiębiorstw oraz wypracowanie planów szkoleniowych zapoznanie 80 osób (w tym 50 kobiet, 30 mężczyzn) kadry zarządzającej z zasadami tworzenia Zakładowych Funduszy Szkoleniowych wypracowanie zasad współpracy partnera społecznego i przedsiębiorstwa poprzez stworzenie podstaw prawnych dokapitalizowania Zakładowych Funduszy Szkoleniowych – instrumentu dzięki któremu możliwym będzie systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wsparcie partnera społecznego w organizacji procesu szkoleniowego utrzymanie Zakładowego Funduszu Szkoleniowego przez okres 2 lat od zakończenia udziału w projekcie
  • 4. . wsparcie w postaci 15 000,00 zł (przy wkładzie własnym w wysokości 15%) na dofinansowanie szkoleń diagnoza potrzeb szkoleniowych dla Ciebie i Twoich pracowników podnoszenie kwalifikacji pracowników KORZYŚCI dla Twojej firmy dokapitalizowanie Zakładowego Funduszu Szkoleniowego, który powstanie w Twojej firmie wypracowanie planów szkoleniowych oraz stworzenie Regulaminów Zakładowych Funduszy Szkoleniowych pomoc i edukacja w zakresie tworzenia Zakładowych Funduszy Szkoleniowych
  • 5. . WSTĘPNY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ styczeń – luty 2014 r. spotkania rekrutacyjne w 5 miejscowościach Dolnego Śląska PODPISANIE I UMOWY styczeń – marzec 2014 r. kompleksowe diagnozy potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach/wypracowanie planów szkoleniowych luty – kwiecień 2014 r. szkolenia z zakresu tworzenia i funkcjonowania w przedsiębiorstwie zakładowych funduszy szkoleniowych oraz warsztaty dotyczące wypracowania zasad współpracy partnera społecznego z przedsiębiorstwem luty – kwiecień 2014 r. opracowanie Regulaminów zakładowych funduszy szkoleniowych w przedsiębiorstwach PODPISANIE II UMOWY marzec – kwiecień 2014 r. dokapitalizowanie zakładowych funduszy szkoleniowych
  • 6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Related Documents