Projekt
„Zarządzanie bez tajemnic.
Wdrożenie standardów zarządzania
zasobami ludzkimi w firmach branży
medycznej”
16.04.20...
 okres realizacji: 01.11.2013 r.– 31.07.2015 r.
 projekt realizowany w partnerstwie z Human
Partner Sp. z o.o.
 wartość...
Kadra zarządzająca z mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw branży medycznej
z terenu:
• województwa dolnośląskiego – 75...
Cele projektu
Poprawa adaptacyjności 100 MMŚP branży medycznej z woj. dolnośląskiego,
opolskiego i łódzkiego poprzez wdroż...
• Reklama w prasie branżowej (Rynek Zdrowia, Medium) oraz na
portalach internetowych (Rynek Zdrowia, Dolnośląska Izba Leka...
Przeprowadzenie analizy potrzeb wśród 100 MMŚP z branży
medycznej
Przeprowadzenie 10 edycji dwudniowych warsztatów w Świeradowie
Zdrój z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
Obecnie realizowane zadania
 wdrożenie standardów ZZL (usługa doradztwa oraz coachingu)
 opracowanie i wysyłka katalogu ...
Konferencja upowszechniająca
Zapraszamy na konferencję upowszechniającą
wypracowane rezultaty projektu 23 maja 2015 (sobot...
Dziękuję za uwagę
Prezentacja zzl 1
of 11

Prezentacja zzl 1

Anna Szulga
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Prezentacja zzl 1

  • 1. Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej” 16.04.2015 r. DATA
  • 2.  okres realizacji: 01.11.2013 r.– 31.07.2015 r.  projekt realizowany w partnerstwie z Human Partner Sp. z o.o.  wartość projektu 1.254.602,40 zł  wartość pomocy de minimis przypadająca na jednego uczestnika 8.425,50 zł Podstawowe informacje
  • 3. Kadra zarządzająca z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży medycznej z terenu: • województwa dolnośląskiego – 75 firm • województwa łódzkiego – 20 firm • województwa opolskiego – 5 firm W tym: • 73 mikroprzedsiębiorstwa • 22 małe przedsiębiorstwa • 5 średnich przedsiębiorstw Do kogo kierowany jest projekt
  • 4. Cele projektu Poprawa adaptacyjności 100 MMŚP branży medycznej z woj. dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego poprzez wdrożenie w firmach standardów ZZL  Określenie potrzeb 100 MMŚP z branży medycznej w zakresie strategicznego ZZL  Przygotowanie 100 MMŚP z branży medycznej do wdrożenia rozwiązań z zakresu strategicznego ZZL  Upowszechnienie wśród 300 MMŚP branży medycznej działających na terenie kraju wypracowanych w ramach projektu standardów ZZL
  • 5. • Reklama w prasie branżowej (Rynek Zdrowia, Medium) oraz na portalach internetowych (Rynek Zdrowia, Dolnośląska Izba Lekarska, Opolska Izba Zdrowia, Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych) • Reklama w Radio Opole, Radio Wrocław i Ram, Radio Złote przeboje
  • 6. Przeprowadzenie analizy potrzeb wśród 100 MMŚP z branży medycznej
  • 7. Przeprowadzenie 10 edycji dwudniowych warsztatów w Świeradowie Zdrój z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
  • 8. Obecnie realizowane zadania  wdrożenie standardów ZZL (usługa doradztwa oraz coachingu)  opracowanie i wysyłka katalogu upowszechniającego dobre praktyki  realizacja filmu promującego rozwiązania wypracowane w ramach projektu  zorganizowanie konferencji upowszechniającej we Wrocławiu  audyt projektu
  • 9. Konferencja upowszechniająca Zapraszamy na konferencję upowszechniającą wypracowane rezultaty projektu 23 maja 2015 (sobota) w Hotelu Scandic we Wrocławiu Rejestracja rozpocznie się o 9.30 Temat konferencji: Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej”
  • 10. Dziękuję za uwagę

Related Documents