Polityka Senioralna
a
Podstawowa Opieka
Zdrowotna
Jacek Krajewski
Prezes
Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
Po...
Wystąpienie realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie
potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
Dolnego Śląska motor...
Prognozy demograficzne
Starzenie demograficzne Polski
Dane Demograficzne
Modele wzajemnych zależności
Potrzeby ludzi starych
Polityka senioralna
Polityka senioralna
Polityka Senioralna
Polityka Senioralna
Polityka Senioralna
Polityka Senioralna
Polityka Senioralna
Polityka Senioralna
Polityka Senioralna
Polityka Senioralna
Polityka Senioralna
Definicja COG
Całościowa Ocena Geriatryczna COG jest
wielowymiarowym, interdyscyplinarnym i
zintegrowanym procesem diagnos...
Cele COG
Planowanie terapii
Planowanie rehabilitacji
Planowanie opieki długoterminowej
Koordynacja celów wyznaczonych prze...
Etapy podejścia geriatrycznego
Podstawowa Opieka
Zdrowotna
Podstawowa Opieka
Zdrowotna
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu
opieki zdrowotnej, zapewniającą zdrowym...
Interdyscyplinarny Zespół
Praktyków POZ
Lekarz geriatra i/lub POZ
Pielęgniarka POZ
Fizjoterapeuta
Psycholog
Opiekun medycz...
Interdyscyplinarny Zespół
Praktyków POZ
W razie potrzeby Zespół może być
rozszerzony o:
Logopedę
Dietetyka
Farmaceutę
Kape...
Rola lekarza POZ
Działania prewencyjne i zapobiegawcze
Doradztwo prozdrowotne
Regularne kontrole stanu zdrowia i
sprawnośc...
Rola lekarza POZ
Działania medyczne uwzględniające
specyfikę kliniczną starszych pacjentów
Poprawa umiejętności diagnozowa...
Rola lekarza POZ
Działania medyczne uwzględniające
specyfikę kliniczną starszych pacjentów
Dotyczy to zwłaszcza tzw. choró...
Rola Lekarza POZ
Działania medyczne uwzględniające
specyfikę kliniczną starszych
pacjentów
Schorzenia te łącznie z upośled...
Rola Lekarza POZ
Logistyka
Związana z organizacją interdyscyplinarnego
współdziałania dostępnych w systemie
opieki zdrowot...
Wystąpienie realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie
potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia
Dolnego Śląska motor...
Literatura
1.
2.
3.
Kurs doskonalący dla lekarzy POZ z zakresu opieki
geriatrycznej. Materiały dydaktyczne. CMKP. Warsza...
of 32

Polityka Senioralna a Podstawowa Opieka Zdrowotna - Jacek Krajewski

Polityka Senioralna a Podstawowa Opieka Zdrowotna - Jacek Krajewski Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Polityka Senioralna a Podstawowa Opieka Zdrowotna - Jacek Krajewski

 • 1. Polityka Senioralna a Podstawowa Opieka Zdrowotna Jacek Krajewski Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie Wrocław 19 listopad 2013r.
 • 2. Wystąpienie realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 2
 • 3. Prognozy demograficzne
 • 4. Starzenie demograficzne Polski
 • 5. Dane Demograficzne
 • 6. Modele wzajemnych zależności
 • 7. Potrzeby ludzi starych
 • 8. Polityka senioralna
 • 9. Polityka senioralna
 • 10. Polityka Senioralna
 • 11. Polityka Senioralna
 • 12. Polityka Senioralna
 • 13. Polityka Senioralna
 • 14. Polityka Senioralna
 • 15. Polityka Senioralna
 • 16. Polityka Senioralna
 • 17. Polityka Senioralna
 • 18. Polityka Senioralna
 • 19. Definicja COG Całościowa Ocena Geriatryczna COG jest wielowymiarowym, interdyscyplinarnym i zintegrowanym procesem diagnostycznym służącym do określenia problemów zdrowotnych i funkcjonalnych (medycznych, fizycznych, psychicznych, socjalnych i społecznych) starszego pacjenta celem oszacowania obszarów deficytów funkcjonalnych i ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych
 • 20. Cele COG Planowanie terapii Planowanie rehabilitacji Planowanie opieki długoterminowej Koordynacja celów wyznaczonych przez świadczeniodawców (eliminacja konfliktów) Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów
 • 21. Etapy podejścia geriatrycznego
 • 22. Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • 23. Podstawowa Opieka Zdrowotna Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą zdrowym i chorym kompleksowe i skoordynowane świadczenia zdrowotne w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, ukierunkowane na zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom, wczesne rozpoznanie i leczenie oraz pielęgnację. Składają się na nią ogólna opieka lekarska i pielęgniarsko-położnicza.
 • 24. Interdyscyplinarny Zespół Praktyków POZ Lekarz geriatra i/lub POZ Pielęgniarka POZ Fizjoterapeuta Psycholog Opiekun medyczny, Terapeuta środowiskowy Pracownik socjalny
 • 25. Interdyscyplinarny Zespół Praktyków POZ W razie potrzeby Zespół może być rozszerzony o: Logopedę Dietetyka Farmaceutę Kapelana
 • 26. Rola lekarza POZ Działania prewencyjne i zapobiegawcze Doradztwo prozdrowotne Regularne kontrole stanu zdrowia i sprawności Szczepienia przeciw grypie i pneumokokom Badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń poznawczych lub depresji
 • 27. Rola lekarza POZ Działania medyczne uwzględniające specyfikę kliniczną starszych pacjentów Poprawa umiejętności diagnozowania Prowadzenie złożonych stanów chorobowych wobec zmienionej biologii starszego organizmu, nietypowej i niewyraźnej symptomatologii chorób i większej wrażliwości na stosowane leki i ryzyko zespołów jatrogennych
 • 28. Rola lekarza POZ Działania medyczne uwzględniające specyfikę kliniczną starszych pacjentów Dotyczy to zwłaszcza tzw. chorób zależnych od wieku jak otępienie. majaczenie i depresja. Choroby te nakładają się najczęściej na wcześniej występujące problemy medyczne: Choroby narządu ruchu, kardiologiczne, pulmonologiczne, nefrologiczne, endokrynologiczne,
 • 29. Rola Lekarza POZ Działania medyczne uwzględniające specyfikę kliniczną starszych pacjentów Schorzenia te łącznie z upośledzeniem widzenia, słyszenia, mobilności kontroli zwieraczy i innymi dysfunkcjami zagrażają zniedołężnieniem , zwiększają ryzyko upadków i rozwoju spirali komplikacji, włącznie z odleżynami.
 • 30. Rola Lekarza POZ Logistyka Związana z organizacją interdyscyplinarnego współdziałania dostępnych w systemie opieki zdrowotnej praktyków, umiejętność kierowania zespołem, delegowania zadań wypływających z COG członkom zespołu oraz elastycznego reagowania na kolejne priorytety zdrowotne i środowiskowoopiekuńcze
 • 31. Wystąpienie realizowane w ramach projektu „Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 31
 • 32. Literatura 1. 2. 3. Kurs doskonalący dla lekarzy POZ z zakresu opieki geriatrycznej. Materiały dydaktyczne. CMKP. Warszawa 2012r. Pomocnicze materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń z zakresu opieki geriatrycznej. Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Dr hab. Barbary Bień i dr n. med. Katarzyny Broczek. Warszawa 2012r. Organizacja i zasady kontraktowania podstawowej opieki zdrowotnej. Stanowisko Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Related Documents