Edukacja zdrowotna
Na czym polega konstruktywne
przekazywanie i odbieranie
pozytywnych i negatywnych informacji
zwrotnych ...
Definicja edukacji zdrowotnej:
EDUKACJA ZDROWOTNA - jest procesem
dydaktyczno-wychowawczym, w którym
uczniowie uczą się, j...
Cele edukacji zdrowotnej
Pomoc w:
- poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju,
identyfikowaniu i rozwiązywani...
Informacja zwrotna
Jest to informacja o tym jak inne osoby
postrzegają nasze zachowania. Jest bardzo
istotna w naszym życi...
Konstruktywne przekazywanie
informacji zwrotnych
Jeśli zauważymy u kogoś niewłasciwe
zachowanie w danej sytuacji, a jest t...
Konstruktywne odbieranie informacji
zwrotnych
Polega na tym, że jeśli ktoś wskaże nam bład w naszym
postępowaniu to powinn...
Radzenie sobie z krytyką
Mówi się, że krytykę trzeba przyjmować w
sposób dojrzały i profesjonalny, ale często
łatwiej to p...
Po pierwsze należy:
Odłożyć emocje emocje na bok. Po usłyszeniu krytyki
czujesz złość lub smutek, a może jedno i drugie? T...
Po drugie:
Zachowaj spokój. Krytyka stawia cię w niewygodnym
położeniu. Czujesz gorąco, które uderza ci do głowy i
wydaje ...
Koniec
of 10

Prezentacja wf

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Self Improvement      


Transcripts - Prezentacja wf

  • 1. Edukacja zdrowotna Na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką
  • 2. Definicja edukacji zdrowotnej: EDUKACJA ZDROWOTNA - jest procesem dydaktyczno-wychowawczym, w którym uczniowie uczą się, jak żyć, aby: zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu, a w przypadku choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki
  • 3. Cele edukacji zdrowotnej Pomoc w: - poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych - zrozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać - rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi - wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości - rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia - przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności
  • 4. Informacja zwrotna Jest to informacja o tym jak inne osoby postrzegają nasze zachowania. Jest bardzo istotna w naszym życiu, szczególnie podczas współpracy z grupą. Dzięki niej dowiadujemy się o tym które z naszych zachowań są właściwie, a które niewłaściwe.
  • 5. Konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnych Jeśli zauważymy u kogoś niewłasciwe zachowanie w danej sytuacji, a jest to osoba którą znamy, to możemy poinformować ją o tym. Opisać jej problem, pokazać gdzie popełniła błąd, aby dzięki temu można było pozbyć się ów niewłaściwego postępowania ze strony drugiej osoby. Rozmowę na ten temat powinniśmy prowadzić spokojnie, aby druga osoba nie czuła się zniechęcona do zmiany.
  • 6. Konstruktywne odbieranie informacji zwrotnych Polega na tym, że jeśli ktoś wskaże nam bład w naszym postępowaniu to powinniśmy od razu je zmienić/poprawić, ponieważ może być ono niewłasciwe. Nam niektóre zachowania mogą wydawać się normalne, dlatego tak ważne są informacje zwrotne od innych ludzi na temat naszych zachowań, ponieważ dzięki nim sami możemy po pewnym czasie dojść do wniosku że dane zachowanie mogło być niewłaściwe. Najlepsze jest przekazywanie tych informacji od razu po fakcie dokonanym, wtedy mamy jeszcze pełny obraz sytuacji w jakiej popełniliśmy błąd i możemy lepiej zanalizować dane zachowanie.
  • 7. Radzenie sobie z krytyką Mówi się, że krytykę trzeba przyjmować w sposób dojrzały i profesjonalny, ale często łatwiej to powiedzieć, niż zrobić. Jest to szczególnie trudne, jeżeli wiemy, że krytyka ta jest skierowana personalnie przeciwko tobie i ma za zadanie jedynie wyprowadzić cię z równowagi. Niezależnie od tego, czy krytyka jest konstruktywna, czy destruktywna, zawsze istnieje pytanie jak ją przyjąć, by wyciągnąć z niej wnioski.
  • 8. Po pierwsze należy: Odłożyć emocje emocje na bok. Po usłyszeniu krytyki czujesz złość lub smutek, a może jedno i drugie? To zupełnie normalny odruch. Jednak nie daj emocjom przejąć nad tobą kontroli. To właśnie w takich chwilach traci się obiektywizm i zdolność prawidłowej reakcji na krytykę. Jeżeli krytyka była niesłuszna, najprawdopodobniej zareagujesz jak przedszkolak i nie będziesz mógł znaleźć argumentów na swoją obronę. Jeżeli krytyka była uzasadniona, zapewne przyjmiesz pozycję obronną i zaczniesz szukać wymówek. W obu przypadkach niczego nie zyskasz, przeciwnie - możesz tylko stracić w oczach innych.
  • 9. Po drugie: Zachowaj spokój. Krytyka stawia cię w niewygodnym położeniu. Czujesz gorąco, które uderza ci do głowy i wydaje ci się, że zaraz eksplodujesz. Może to doprowadzić do niepotrzebnej awantury. Rzeczą najbardziej logiczną, ale niestety bardzo trudną, jest zachowanie spokoju. Nawet, jeżeli osoba, która cię krytykuje nie mówi prawdy i jest wobec ciebie napastliwa, ty staraj się pozostać spokojny. Trzymaj nerwy na wodzy i cały czas staraj się odnosić z jednakowym szacunkiem do osoby, z ust której padają niewygodne słowa. Weź kilka głębokich oddechów lub przełóż dyskusję na czas, gdy trochę się uspokoisz i wszystko sobie poukładasz. Rozważ pisemne ustosunkowanie się do krytyki, jeżeli czujesz, że naprawdę nie jesteś w stanie porozmawiać z osobą, która cię krytykuje.
  • 10. Koniec

Related Documents