Politiek Klas : Havo 5
Tweede kamer! <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=kw54W3mFJbM </li></ul>
Opdracht <ul><li>Wat zijn de taken in het parlement, en waar bestaat het uit? </li></ul><ul><li>Hoe verloopt het debat in ...
Werkwijze <ul><li>Vorm politieke partijen van min. 4 personen max. 6 personen. </li></ul><ul><li>Verdeel de taken per pers...
Informatiebronnen <ul><li>http:// www.rug.nl / dnpp / politiekepartijen /index </li></ul><ul><li>http://www.politiekeparti...
Beoordelingsformulier
Wat hebben we geleerd? <ul><li>Je weet nu wat de taken zijn van het parlement en weet waar uit het parlement bestaat. </l...
De vragen <ul><li>Voor welk type leerlingen van het VO deze les is bestemd en over welke kennis en vaardigheden ze beschik...
of 8

Politiek En Parlement

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Entertainment & Humor      


Transcripts - Politiek En Parlement

  • 1. Politiek Klas : Havo 5
  • 2. Tweede kamer! <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=kw54W3mFJbM </li></ul>
  • 3. Opdracht <ul><li>Wat zijn de taken in het parlement, en waar bestaat het uit? </li></ul><ul><li>Hoe verloopt het debat in het parlement? </li></ul><ul><li>Noem de verschillende ministeries en hun taken in het parlement? </li></ul><ul><li>Verdeel de klas in politieke partijen vanuit de politieke achtergrond van de partij, ga je discussiëren over de openbare orde veiligheid. </li></ul>
  • 4. Werkwijze <ul><li>Vorm politieke partijen van min. 4 personen max. 6 personen. </li></ul><ul><li>Verdeel de taken per persoon en vermeldt dat in het logboek. (bijv. A=Fractievoorzitter) </li></ul><ul><li>Maak een verslag over de politieke achtergrond van de partij die je was. </li></ul>
  • 5. Informatiebronnen <ul><li>http:// www.rug.nl / dnpp / politiekepartijen /index </li></ul><ul><li>http://www.politiekepartijen.nl/ </li></ul><ul><li>http://www.parlement.com/ </li></ul><ul><li>Thema politiek ( blz 38 tm 46 ) </li></ul>
  • 6. Beoordelingsformulier
  • 7. Wat hebben we geleerd? <ul><li>Je weet nu wat de taken zijn van het parlement en weet waar uit het parlement bestaat. </li></ul><ul><li>Je weet hoe het debat verloopt in het parlement. </li></ul><ul><li>Je kent de verschillende ministeries in het parlement je weet wat hun taken zijn. </li></ul><ul><li>Je weet beknopt te vertellen wat de achtergrond is van een politieke partij ‘links-rechts’ </li></ul>
  • 8. De vragen <ul><li>Voor welk type leerlingen van het VO deze les is bestemd en over welke kennis en vaardigheden ze beschikken. Havo 5 omdat ze al enigzins voorkennis moeten hebben van politiek. </li></ul><ul><li>Waar de klas of de school aan moet voldoen (Bijvoorbeeld: computerlokaal eisen, mediatheek) om jouw les te kunnen uitvoeren. Computerlokaal of mediatheek ; om opdracht 1 & 2 uit te werken. Leslokaal om opvoering uit te voeren </li></ul><ul><li>Aan welke eisen de opdracht dient te voldoen. Verslag opdrachten en uitvoering van het debat </li></ul><ul><li>De hoeveelheid tijd die het kost om het zelfstudiemateriaal in zijn geheel te doorlopen. 21 uur </li></ul><ul><li>Hoe je controleert of de gestelde doelen van deze les gehaald zijn en/of voegt toetsvragen toe. N.a.v. informatiebronnen en een mondeling en het debat. </li></ul><ul><li>Leervragen meer ervaring opdoen m.b.t. ppt,website maken. </li></ul>

Related Documents