Прва Техничка школа
Крагујевац
Шта уписати?
Зашто ?
 Научићеш много тога о планети
на којој живимо.
Сазнаћеш како долази до
загађења и како га смањити.
Који предмети те очекују?
 У току четворогодишњег школовања
стичеш знања која се заснивају на:
- изучавању физичко-хемијс...
- начелима одрживог развоја;
- развијању еколошке свести.
Истовремено, упознајеш могућности
обнављања загађеног тла, воде ...
Шта радиш у школској
лабораторији ?
 Све оно што чујеш на часовима у
учионици, имаш прилику и да
експериментално покажеш ...
Лабораторијске методе
Блок настава
 Сваке године имаш прилику да део
наставе одрадиш и ван школе.
 У оквиру блок наставе организују се
посете ...
Сајам Екологије у Београду
Депонија у Чачку
Фиат
(рециклажа)
 Образовн профил ТЕХНИЧАР ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ је
један од новијих смерова који је све
траженији не само у свету не...
Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine
of 13

Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

Tehničar za zaštitu životne sredine
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

 • 1. Прва Техничка школа Крагујевац
 • 2. Шта уписати?
 • 3. Зашто ?  Научићеш много тога о планети на којој живимо. Сазнаћеш како долази до загађења и како га смањити.
 • 4. Који предмети те очекују?  У току четворогодишњег школовања стичеш знања која се заснивају на: - изучавању физичко-хемијских и биолошких процеса који угрожавају и деградирају животну средину; - мерењу и анализирању параметара загађења животне средине; - спровођењу превентивних и заштитних мера у циљу очувања животне средине;
 • 5. - начелима одрживог развоја; - развијању еколошке свести. Истовремено, упознајеш могућности обнављања загађеног тла, воде и ваздуха, и савремене методе и технике у области заштите животне средине.
 • 6. Шта радиш у школској лабораторији ?  Све оно што чујеш на часовима у учионици, имаш прилику и да експериментално покажеш и докажеш у лабораторији.  Изводиш различите експерименте из опште и неорганске хемије; Доказујеш и анализираш једињења из органске и аналитичке хемије.  Откриваш начине загађивања тла, воде и ваздуха;  Научиш да препознајеш и примењујеш начине заштите природе
 • 7. Лабораторијске методе
 • 8. Блок настава  Сваке године имаш прилику да део наставе одрадиш и ван школе.  У оквиру блок наставе организују се посете сајмовима екологије, постројењима за прераду и одлагање отпада, институтима, предузећима, другим школама
 • 9. Сајам Екологије у Београду
 • 10. Депонија у Чачку
 • 11. Фиат (рециклажа)
 • 12.  Образовн профил ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ је један од новијих смерова који је све траженији не само у свету него и код нас.

Related Documents