Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461
Крагујевац


Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461
Крагујевац
Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehni...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Подручје рада:
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Образовни профили:
 ТЕХНИЧАР ЗА БИ...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Циљ стручног образовања за образовне профиле:
ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ и
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕ...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
По завршеном програму образовања за ове профиле,
ученик ће бити у стању да:
 планира и орг...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
По завршеном програму образовања за ове профиле,
ученик ће бити у стању да:
 врши контролу...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Ове мултифункционалне способности ће бити резултат:
 флексибилне и на квалитет ученичких п...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Оно што науче у школи, ученици повезују кроз вежбе,
практичну наставу, као и кроз посете ин...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461
Крагујевац
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461
Крагујевац
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461
Крагујевац
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Да знају и да умеју да раде,
доказују многобројне дипломе и награде
на републичким такмичењ...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461
Крагујевац
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Ван редовне наставе, ученици своје таленте могу да
изразе у многобројним секцијама наше шко...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461
Крагујевац
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Пољопривреда, производња и прерада хране имају и увек
ће имати перспективу у нашој земљи:
...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
По завршетку образовања у нашој школи ученици:
 могу да раде у струци или
да иду на акаде...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461
Крагујевац
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
ИЗАБЕРИ
СИГУРНУ
БУДУЋНОСТ
Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Ако си ученик осмог разреда,
дођи са родитељима и
откриј шта се од знања крије
у Првој техн...
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ
Посетите нас и на веб адреси
www.prvatehnicka.edu.rs
Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehni...
of 21

Obrazovni profili Tehničar za biotehnologiju i Prehrambreni tehničar

Prezentacija ibrazovnih profila Prve tehničke škole u Kragujevcu
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Obrazovni profili Tehničar za biotehnologiju i Prehrambreni tehničar

 • 1. Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 2.   Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 3. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Подручје рада: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ Образовни профили:  ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ  ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 4. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Циљ стручног образовања за образовне профиле: ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ и ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи. Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 5. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ По завршеном програму образовања за ове профиле, ученик ће бити у стању да:  планира и организује сопствени рад и рад групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње;  припрема воду, сировине и помоћне сировине у прехрамбеној и биотехнолошкој производи;  производи прехрамбене производе;  пакује и складишти прехрамбене производе; Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 6. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ По завршеном програму образовања за ове профиле, ученик ће бити у стању да:  врши контролу квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже, у погону прехрамбене и биотехнолошке производње и лабораторији;  води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производи;  чува здравље и околину при прехрамбеној и биотехнолошкој производњи; Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 7. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Ове мултифункционалне способности ће бити резултат:  флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске организације;  заједничког рада наставника и ученика у свим предметима и модулима;  примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања и вештина у настави; Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 8. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Оно што науче у школи, ученици повезују кроз вежбе, практичну наставу, као и кроз посете институтима, прехрамбеним фабрикама и сајмовима. Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 9. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 10. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 11. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 12. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Да знају и да умеју да раде, доказују многобројне дипломе и награде на републичким такмичењима из области прераде хране... Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 13. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 14. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Ван редовне наставе, ученици своје таленте могу да изразе у многобројним секцијама наше школе. Претходних година, ученици са нашег подручја рада су били веома активни и показали значајне резултате у:  драмској секцији;  еколошкој секцији;  школском спортском друштву “Техничар”; Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 15. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 16. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Пољопривреда, производња и прерада хране имају и увек ће имати перспективу у нашој земљи:  проналажење нових технолошких решења и развој прехрамбене индустрије и подизање свести, знања и разумевања међу потрошачима о важности здраве исхране захтева школовање ових образовних профила; Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 17. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ По завршетку образовања у нашој школи ученици:  могу да раде у струци или да иду на академске или струковне студије где имају директну проходност; Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 18. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 19. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ ИЗАБЕРИ СИГУРНУ БУДУЋНОСТ Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 20. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Ако си ученик осмог разреда, дођи са родитељима и откриј шта се од знања крије у Првој техничкој школи на прехрамбеном одсеку Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац
 • 21. ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ Посетите нас и на веб адреси www.prvatehnicka.edu.rs Радоја Домановића 8, e.mail: prvatehnicka@gmail.com тел. 034/332-461 Крагујевац

Related Documents