Шабачка
гимназија
Упис 2014. године
Друштвено-језички смер
Српски језик и књижевност
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
4 4 5 5
 Разноврстан садржај ...
Први страни језик
(енглески,француски,немачки,руски)
• Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
2...
Други страни језик
(енглески,француски,немачки,руски)
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
2 ...
Друштвене науке
Занимљив наставни програм из:
• Историје
• Психологије
• Социологије
• Филозофије
Општи смер
За ученике који још нису
донели одлуку о свом будућем
професионалном и стручном
опредељењу
• Равномерна заступљеност
природних и друштвених предмета
• Добра основа стечена општим
образовањем
• Могућност студирања ...
Природне науке
• Математика
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
4 4 4 4
• Физика
Преглед нед...
Друштвене науке
• Српски језик и књижевност
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
4 4 4 4
• Пр...
Ако желиш класично
гимназијско образовање,
упиши
ОПШТИ смер
Природно-математички смер
• Математика
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
4 5 5 4
Припреми се за
• Математички факулт...
• Физика
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
2 3 3 5
Буди спреман да пратиш
предавања и успе...
• Хемија
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
2 3 3 2
Научи и положи пријемни
испит на
• Хеми...
• Биологија
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
2 2 3 3
Медицина
Фармација
Стоматологијa
Буд...
• Српски језик и књижевност
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
4 3 3 4
• Први страни језик
(енглески,француски,немачки,руски)
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
2...
• Други страни језик
(енглески,француски,немачки,руски)
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
...
НОВИ СМЕР
У НАШОЈ ШКОЛИ !
Рачунарски смер
20 ученика у одељењу
Рад у малим групама
Практична примена
знања
Рачунарски системи
Програмирање и
програмски језици
Оперативни системи
и рачунарске мреже
Напредне технике
програмирања
Примена рачунара
Поред информатике,
ученицима талентованим за
математику или физику
пружа се могућност да стекну
врхунска знања и из ових
п...
• Математика
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
5 5 5 5
• Физика
Преглед недељног броја часова
1.разред 2.разред 3.разред 4.разред
2 3 3 5
Zdravo!
Hello!
Salut! Hallo!
Salve!
Ciao! ¡Hola
Ако посебно волиш:
Српски језик
Књижевност
Енглески језик
Енглеску књижевност
Француски језик
Немачки језик
Латинск...
Ако ти звуче примамљиво:
 Основе превођења
 Лингвистика
 Реторика и беседништво
Онда је филолошки смер
Шабачке гимназије
прави избор за тебе!
Добро нам дошли !
Welcome! Bienvenue! Willkommen!
Salve! Benvenuti! ¡Bienvenidos!
План за све предмете (филолошки смер)
ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ
УКУПНО
РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД
Ред НАСТАВНИ раз. час. н...
План за све предмете (рачунарски смер)
Ред.Бр.
1. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД
час.у
блоку
год.
ДРУГИ РАЗРЕД
час...
План за све предмете (друштвено-
језички, природно-математички,општи)
of 36

Prezentacija Sabacke gimnazije

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija Sabacke gimnazije

 • 1. Шабачка гимназија Упис 2014. године
 • 2. Друштвено-језички смер
 • 3. Српски језик и књижевност Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 4 4 5 5  Разноврстан садржај који ученике упознаје са најважнијим делима српске и светске књижевности  Креативно и свестрано упознавање свих особености српског језика и културе изражавања  Усвајање непходних знања за упис на студије књижевности, новинарства, као и полагање пријемних испита из српског језика на другим факултетима
 • 4. Први страни језик (енглески,француски,немачки,руски) • Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 3 5 4  Усаврши знање страног језика и оспособи свој речник и конверзацију!  Наставни програм страних језика омогућава ти да даље учење ових језика без проблема наставиш и на факултету!
 • 5. Други страни језик (енглески,француски,немачки,руски) Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 2 2 2 Уз латински језик, који је такође у програму овог смера, научи још један језик и тако се сам увери у значење латинске пословице: Quot linguas calles, tot homines vales. („Колико језика говориш, толико људи вредиш.“)
 • 6. Друштвене науке Занимљив наставни програм из: • Историје • Психологије • Социологије • Филозофије
 • 7. Општи смер
 • 8. За ученике који још нису донели одлуку о свом будућем професионалном и стручном опредељењу
 • 9. • Равномерна заступљеност природних и друштвених предмета • Добра основа стечена општим образовањем • Могућност студирања на свим факултетима
 • 10. Природне науке • Математика Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 4 4 4 4 • Физика Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 2 3 2 • Биологија Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 2 2 2 • Хемија Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 2 2 2
 • 11. Друштвене науке • Српски језик и књижевност Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 4 4 4 4 • Први страни језик Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 2 4 3 • Историја Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 2 2 2 • Други страни језик Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 2 2 2
 • 12. Ако желиш класично гимназијско образовање, упиши ОПШТИ смер
 • 13. Природно-математички смер
 • 14. • Математика Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 4 5 5 4 Припреми се за • Математички факултет • Све техничке факултете • ФОН • Економски факултет • Грађевински факултет • Архитектонски факултет • Саобраћајни факултет
 • 15. • Физика Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 3 3 5 Буди спреман да пратиш предавања и успешно полажеш испите на • Физичком факултету • Свим техничким факултетима • Медицинском факултету • Фармацеутском факултету • Грађевинском факултету • Архитектонском факултету • Саобраћајном факултету
 • 16. • Хемија Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 3 3 2 Научи и положи пријемни испит на • Хемијском факултету • Медицинском факултету • Фармацеутском факултету • Стоматолошком факултету • Технолошком факултету
 • 17. • Биологија Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 2 3 3 Медицина Фармација Стоматологијa Буди сигуран у своје знање !
 • 18. • Српски језик и књижевност Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 4 3 3 4
 • 19. • Први страни језик (енглески,француски,немачки,руски) Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 2 2 2
 • 20. • Други страни језик (енглески,француски,немачки,руски) Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 2 2 2
 • 21. НОВИ СМЕР У НАШОЈ ШКОЛИ !
 • 22. Рачунарски смер
 • 23. 20 ученика у одељењу Рад у малим групама Практична примена знања
 • 24. Рачунарски системи Програмирање и програмски језици Оперативни системи и рачунарске мреже Напредне технике програмирања
 • 25. Примена рачунара
 • 26. Поред информатике, ученицима талентованим за математику или физику пружа се могућност да стекну врхунска знања и из ових предмета.
 • 27. • Математика Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 5 5 5 5
 • 28. • Физика Преглед недељног броја часова 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред 2 3 3 5
 • 29. Zdravo! Hello! Salut! Hallo! Salve! Ciao! ¡Hola
 • 30. Ако посебно волиш: Српски језик Књижевност Енглески језик Енглеску књижевност Француски језик Немачки језик Латински језик
 • 31. Ако ти звуче примамљиво:  Основе превођења  Лингвистика  Реторика и беседништво
 • 32. Онда је филолошки смер Шабачке гимназије прави избор за тебе!
 • 33. Добро нам дошли ! Welcome! Bienvenue! Willkommen! Salve! Benvenuti! ¡Bienvenidos!
 • 34. План за све предмете (филолошки смер) ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД Ред НАСТАВНИ раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас.у. ПРЕДМЕТИ наст. у наст. у наст. у наст. у наст. број блок нед год блок нед год блок нед год блок нед год блок нед год. у . . у . . у . . у . . у . 1. Српски језик 2 74 * 2 70 2 72 2 64 8 280 2. Књижевност 3 111 3 105 3 108 3 96 12 420 3. Увод у општу 0 0 0 0 0 0 2 64 2 64 лингвистику Уставност и 4. права 0 0 0 0 1 36 0 0 1 36 грађана 5. Музичка 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140 култура 6. Ликовна 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140 култура 7. Физичко 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280 васпитање 8. Историја 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280 9. Математика 3 111 2 70 0 0 0 0 5 181 10. Основи 0 0 0 0 2 72 0 0 2 72превођења 11. Реторика и 0 0 0 0 0 0 2 64 2 64беседништво Рачунарство 12. и 2 74 0 0 60 1 36 30 1 32 30 4 142 120информатик а 13. Физика 2 74 2 70 0 0 0 0 4 144 14. Хемија 2 74 1 35 0 0 0 0 3 109 15. Географија 2 74 2 70 0 0 0 0 4 144 16. Биологија 0 0 2 70 2 72 0 0 4 142 ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД Ре НАСТАВ раз. нас. раз. раз. раз. раз. час. д. НИ час. у час. нас. час. нас. час. нас. нас.наст. бро ПРЕДМЕ наст. блок наст. у наст. у наст. у у ј ТИ у блок блок блок блок не го не го у не го у не го у не год. у д. д. д. д. д. д. д. д. д. Први 18 17 18 16 1. страни 5 5 5 5 20 695 5 5 0 0 језик* Други 11 10 10 2. страни 3 3 3 3 96 12 420 1 5 8 језик** Латински језик са 3. културно 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280 м историјо м Свега: 10 37 10 35 10 36 10 32 40 139 0 0 0 0 5
 • 35. План за све предмете (рачунарски смер) Ред.Бр. 1. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД час.у блоку год. ДРУГИ РАЗРЕД час.у блоку год. ТРЕЋИ РАЗРЕД час.у блоку год. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД час.у блоку год. У К У П Н О час.у блоку раз. час. наст. раз. час. Наст. раз. час. наст. раз. час. наст. раз. час. наст. недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 1 Српски језик и књижевност 4 144 3 108 3 108 4 128 14 488 2 Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 64 8 280 3 Психологија 2 72 2 72 4 Филозофија 2 64 2 72 5 Историја 2 72 2 72 4 144 6 Физика 2 72 3 108 3 108 5 160 13 340 7 Географија 2 72 2 72 4 144 8 Хемија 2 72 1 36 3 108 9 Биологија 3 108 3 96 6 204 10 Физичко васпитања 2 72 2 72 2 72 2 64 8 280 11 Уметност 1 36 1 36 12 Математика 5 180 5 180 5 180 5 160 20 700 13 Дискретна математика 2 72 2 72 14 Примена рачунара 3 108 60 2 72 30 2 72 30 2 64 9 316 120 15 Рачунарски системи 2 72 2 72 16 Програмирање и програмски језици 2 72 2 72 4 144 30 8 288 30 17 Оперативни системи и рачунарске мреже 1 36 30 1 36 30 18 Модели и базе података 2 72 2 64 40 4 136 40 19 Напредне технике програмирања 2 72 2 64 20 4 136 20 20 Рачунарство и друштво 1 36 1 36 УКУПНО 1 и 1а 30 1080 60 30 1080 60 30 1080 60 30 960 60 120 4100 240 УКУПНО 1 и 1а 30 1080 60 30 1080 60 30 1080 60 30 960 60 120 4100 240
 • 36. План за све предмете (друштвено- језички, природно-математички,општи)