Stop
Complaining,
Start
Controlling.
zomerinhuis.nl
communicatie+
Involvement+
Ownership:
ConsumerTrends
2014
zomerinh...
of 1

TrendNote 01: Presumers and Custowners

In 2014 worden tenminste 2 nieuwe consumptiemodellen gevestigd door vooruitstrevende consumenten: we noemen hen Presumers en Custowners. Lees hier meer over deze nieuwe consumenten trend.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - TrendNote 01: Presumers and Custowners

  • 1. Stop Complaining, Start Controlling. zomerinhuis.nl communicatie+ Involvement+ Ownership: ConsumerTrends 2014 zomerinhuis.nl is een compact, idée + resultaat gedreven netwerkbureau van de nieuwste generatie. Ik begeleid ondernemende mensen en merken in het bereiken van hun sales ambities. We zijn specialisten in merk- en conceptontwikkeling, creëren effectieve merkstrategieën en frisse campagne-ideeën, onderscheidende merk ID’s en innoverende social media strategieën. Deze oplossingen verbeteren het imago, communicatie maar vooral de sales van mijn (inter)nationale opdrachtgevers. #00: Presumers and Custowners... Consumenten steeds meer betrokken in ontwikkeling producten èn merken: In 2014 worden tenminste 2 nieuwe consumptiemodellen gevestigd door vooruitstrevende consumenten: we noemen hen Presumers en Custowners. Presumers willen al voordat een nieuw product het licht gezien heeft, betrokken zijn bij de ontwikkeling, financiering en promotie ervan. Dankzij de talloze crowdfundingsites en de nieuwe productietechnologieën die eindelijk voor het brede publiek beschikbaar zijn geworden, hebben ze de Eric Zomer mogelijkheid zich als Presumers te ontwikkelen. eric@zomerinhuis.nl Custowners gedragen zich letterlijk als eigenaar. Of beter gezegd als (zeer) waardevolle ambassadeur van jouw merk. Het zijn consumenten die geen genoegen meer nemen met passief consumeren. Zij willen actief investeren, of zelfs een belang nemen, in de merken waarvan ze de producten kopen. Zij voelen zich hievoor zo verantwoordelijk, dat zij ook meehelpen met het uitdragen van de merkboodschap. Meestal via de relevante social media kanalen. Main Driver: In de huidige ’expectation economy’ willen consumenten niet alleen het allerbeste, ze willen het nu, als eerste en daarnaast óók nog ’ns met een human touch. En wat is er dan aantrekkelijker voor hen om betrokken te zijn bij de financiering, promotie èn de ontwikkeling van producten en diensten, nog voordat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn, ofwel betrokken zijn bij de ‘pre-launch’? Op die manier weten zij zich (als eerste) verzekerd van het beste product, met vaak een ’betrokken verhaal’ voor de buitenwereld op de koop toe. Dankzij de crowdsourcing platforms en nieuwe productietechnieken is een dergelijke prelaunch betrokkenheid nu steeds vaker mogelijk: zij gaan van ‘Consumer’ naar ’Presumer’! Het belang van deze nieuwe consumenten is evident. Zij staan dichter bij het merk als ooit tevoren. Zij praten niet voor niets vaak over ’hun’ merk. Betrokkenheid en loyaliteit zijn voor hen geen loze begrippen. Want: zij ’funden’ nieuwe merken èn helpen dit ook nog ’ns mee in de communicatie en marketing. Mooi voorbeeld hiervan is ZAOZAO. Een frisse ’start-up’ uit Hong Kong. Zij noemen zichzelf een ’social pretailer’. Een mooi woord voor een mode retailer, die de designs van kleding en accessoires, op voorhand deelt met haar fashion audience en de meest veelbelovende door hen zelf financieel laat ondersteunen. Is dit nu Win-Win of niet!? ZAOZAO noemt zichzelf een ‘sociale pretailer’. www.shopzaozao.com #01: Firstism is no.1... Consumenten willen eerder, echter, maar óók eerlijker producten: In de meeste economieën heeft een overdaad aan keuze in letterlijk alles, geleid tot verzadiging bij consumenten. Er rest hen weinig meer dan het najagen van Newism: alles moet nieuwer, meer, sneller, beter en specialer om zo nog enigzins indruk te maken. Als ze dat uberhaupt nog wel najagen... Het ultieme Newism is dan ook consumeren in de toekomstige tijd: goederen en diensten die zo nieuw zijn dat ze eigenlijk nog niet bestaan. Hoe spannend kan dat zijn! Geen wonder dat Presumers zich aangetrokken voelen op pre-launch productie; door te helpen bij de realisatie van een businessidee, of bijvoorbeeld door te financieren of feedback te geven, zijn ze er zeker van dat ze de eerste zijn die van ’hun’ product gebruik kunnen maken als dat is gerealiseerd. ‘Nieuwer’ kun je het niet krijgen. Toch!? Newism versnelt niet alleen innovatie, het voedt ook de alsmaar groeiende consumentenhonger naar alles wat nieuw is. De tijd is voorbij dat gevestigde merken ‘nieuw’ als marketingtruc kunnen inzetten. Steeds meer nieuwe producten en diensten van innovatieve bedrijven zijn namelijk ook echt vernieuwend: verrassender, gemakkelijker, intuïtiever, kortom beter dan de bestaande alternatieven, als er al alternatieven zijn. Nieuw is voor consumenten dus nu ook echt nieuw. Daar komt nog bij dat consumenten steeds vaker verwachten of zelfs eisen dat bedrijven transparant en oprecht zijn. Nieuwe merken worden daarom sneller vertrouwd dan veel bestaande merken die vaak nog een ’erfenis’ uit het verleden hebben. SHROUD geeft een goed voorbeeld qua Firstism’. www.shroudoftheavatar.com #02: Telling is the new selling... Consumenten participeren graag met nieuwe BuzzBrands: Status blijft voor een groot deel de belangrijkste drijfveer achter consumentengedrag. In welke branche dan ook! Presumende consumenten, die zich al in een vroeg stadium met de ontwikkeling bemoeid hebben van een product of dienst, krijgen bij de launch daarvan een geweldige ’statusboost’ voor vrienden, familie, collega’s en vooral ook: wildvreemden. En dit merkverhaal vertellen ze massaal. off- en online, via tweets, posts en andere sociomedia shares... In short, deze ’presumende’ consumenten zijn anderen in hun beleving steeds een stap voor; niet alleen omdat ze als eerste een uniek product in handen gaan krijgen, maar veel meer nog omdat zij zich er op kunnen laten voorstaan, dat ze al vóór de lancering hoogstpersoonlijk bij dit product betrokken waren. Over involvement gesproken. Maar, dan moeten ze wèl een verhaal hebben. Dat klinkt als een klok. Of beter gezegd dat voor hen ’Buzzt’. In dit geval doordat het merk er zorg voor draagt om al dit spannende nieuws te laten ’rondzingen’. Op alle relevante comm.kanalen, in taal die eenieder begrijpt, beroert en daardoor beter wordt opgepikt. INNOCENT weet haar online verhalen goed te ’buzzen’ www.youtube.com #03: Believing is the new buying... Consumenten willen een soul zien achter de sales of brand: Buzz stories zijn nog beter als ze niet alleen over een fantastisch product of geweldige dienst gaan, maar als ze ook aanhaken bij een bredere beweging of een doel waarin consumenten kunnen geloven of waaraan ze zich kunnen commiteren. Het gevoel om ergens bij te horen – iets belangrijks of exclusiefs – gaat veel verder dan de opwinding die daadwerkelijk bezit veroorzaakt. Veel presumende consumenten geloven stellig in de producten die ze steunen, zeker als aan dat product of de partij daarachter een ecologisch of sociaal verantwoord idee ten grondslag ligt. Precies daarom is crowdsourcingsite Kickstarter (om maar een voorbeeld te noemen) zo’n succes. Kickstarter claimt dat iemand acht keer meer kans heeft om via dit community platform geld bijeen te halen en zo een businessidee te verwezenlijken dan wanneer men dit doet bij een gevestigd (commercieel) bedrijf. Een ander goed voorbeeld: Razoo, een van de eerste Amerikaanse crowdfundingsplatformen dat zich exclusief richt op de non-profitsector. Eind 2013 brak Razoo voor het eerst door de magische grens van USD 100 miljoen aan bijeengebracht kapitaal... Nog een klinkende case geeft DOVE. Met haar Campaign for Real Beauty wakkert dit merk een online-discussie aan over echte schoonheid. Die volgens hen diep van binnen zit. Niets nieuws qua stelling. Maar wel nieuw als trending topic voor een beauty merk... DOVE weet haar propositie op een mooie manier te vermarketen www.youtube.com #04: Offline is sò on... Consumenten vol continue online: Consumenten zijn inmiddels behoorlijk verslaafd aan online kopen. Veelal omdat ze online gewoon zelf bepalen wat ze willen en hoe ze het willen: door mee te praten, te participeren, sharen, recenseren, creëren.., ga zo maar door. Maar alleen online is niet meer cool: ze willen datzelfde nu ook weer ‘off-line’ ervaren. Die sterke betrokkenheid en invloed, online en offline, is uiteraard typerend voor presumende consumenten. Zij bemoeien zich al voor de lancering met het product, en er is sprake van tweerichtingsverkeer: consumenten laten weten wat ze willen en bedrijven krijgen al in de ontwikkelingsfase waardevolle en eerlijke feedback van hun doelgroep. DOMINO’S weet online fans te activeren rondom Social Pizza www.youtube.com #05: Consuming is all about communities... Consumenten zijn netwerken: Dankzij de populariteit van socialmedia is het voor merken mogelijk om engagement te realiseren bij de doelgroep. Vaak heeft men dan als doelstelling het vormen van een betrokken community rondom een merk. Natuurlijk is het wel een voorwaarde dat je product of dienstverlening goed in elkaar zit en dat je een levendig merk hebt. Social media groeien sterk en de consument weet een merk sneller te vinden op social media. Bedrijven en merken willen aanwezig zijn op social media en deze kanalen voor verschillende doeleinden inzetten. Hiervoor worden brand communities gebouwd, onderzoek wijst uit dat een verhoging in interactie leidt tot hogere brand commitment. Brand commitment wordt daarbij gerelateerd aan merkloyaliteit en aankoopintentie. HARLEY DAVIDSON is all about communities.... www.harleydavidson.com Gehanteerde bronnen: MarketingFacts, Thuiswinkel.org, Blauw Research, GfK Retail. TNS Nipo, Elsevier, Financieel Dagblad, TrendWatching.com, Harvard Business Review, Nielsen, Frankwatching, CoolHunting, CBS, Huffington Post. Voor meer informatie over presentaties, workshops en cases: Eric Zomer / 06 55 333 510

Related Documents