Пројекат Унапређење рада Дневног боравка за децу са инвалидитетом,,Зрачак,, у Чајетини подржава Министарство рада и соција...
ПОЉА МОЋИПостоје три поља моћи, које свако од нас може да искуси.
У првомпољу, ЈАимампотпуну моћизбора иутицаја.ЈА одлучујем о свом понашању – да ли ћу битиљубазна, или нељубазна са људима...
У другом пољу,имам делимичнумоћ и утицај. То јепоље у којима сеналазе чланови мојепородице, другари уодељењу, колеге,прија...
Треће поље јеоно у којемреално немамникаквогутицаја. Ту суинституције,владе,министарства,градскеуправе…
Психолошки тестШта вас покреће, шта је ваш мотиватор?
Ако желите да сазнате које васпотребе покрећу, одговорите наследећа питања са:ДА – ако се слажете са написанимставомНЕ – а...
РБРПИТАЊА ДА ПОНЕКАД НЕ1 Не брине ме шта о мени мисле или говоре други људи.2 Стало ми је да др...
11 Када се не слажем са другима, обично тозадржим за себе.12 Од свега ми је најважније да преживим.13 Често је мој приступ...
21 Волим посао на коме могу да се развијам и научим нештоново.22 Ценим особе које траже доследно поштовање хијерархије идр...
Погледајте у којој групи иматенајвише одговора ДА.ГРУПА Број питањаА 1, 5, 9, 13, 21, 25Б 2, ...
ГРУПА ААко имате највише одговора ДА у групи А – највише Васпокрећу потребе за самоактуализацијом.Особама које припрадају ...
ГРУПА ДАко имате највише одговора ДА у групи Д – највише Васпокрећу сигурносне потребе.Особе ове групе могу бити коректни ...
ОДГОВОРНОСТ ЈЕ СПРЕМНОСТ ДА ПРЕУЗМЕМОВЛАСНИШТВО НАДСВОЈИМ ОДЛУКАМА (ОНИМА КОЈЕ ДОНОСИМО ИЛИ ПРОПУСТИМО ДА ДОНЕСЕМО) И ...
Preuzimanje odgovornosti
Preuzimanje odgovornosti
Preuzimanje odgovornosti
of 17

Preuzimanje odgovornosti

Radionica za mlade Preuzimanje odgovornosti, deo projekta Unapređenje rada dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju "Zračak"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Preuzimanje odgovornosti

 • 1. Пројекат Унапређење рада Дневног боравка за децу са инвалидитетом,,Зрачак,, у Чајетини подржава Министарство рада и социјалне политике, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту Удружење грађана “Златиборски круг” Радионица: Преузимање одговорности Аутор: мр Зорица Милосављевић Чајетина 29.09.2012.
 • 2. ПОЉА МОЋИПостоје три поља моћи, које свако од нас може да искуси.
 • 3. У првомпољу, ЈАимампотпуну моћизбора иутицаја.ЈА одлучујем о свом понашању – да ли ћу битиљубазна, или нељубазна са људима око себе,да ли ћу бити љута, или не, када је гужва усаобраћају, да ли ћу, ако ме неко увреди, даузвратим, опростим или игноришем. Ако је свеоко мене црно, ја одлучујем да ли ћу да падам уочајање, или да гледам шта ја могу да учиним дамени буде боље....
 • 4. У другом пољу,имам делимичнумоћ и утицај. То јепоље у којима сеналазе чланови мојепородице, другари уодељењу, колеге,пријатељи, људи сакојима делим некаискуства. Ту могуделимично даутичем на њих, алине потпуно.
 • 5. Треће поље јеоно у којемреално немамникаквогутицаја. Ту суинституције,владе,министарства,градскеуправе…
 • 6. Психолошки тестШта вас покреће, шта је ваш мотиватор?
 • 7. Ако желите да сазнате које васпотребе покрећу, одговорите наследећа питања са:ДА – ако се слажете са написанимставомНЕ – ако се не слажетеПОНЕКАД – ако се са ставомделимично слажете (трудите се дакористите што мање ову опцију)
 • 8. РБРПИТАЊА ДА ПОНЕКАД НЕ1 Не брине ме шта о мени мисле или говоре други људи.2 Стало ми је да други људи уоче моје способности.3 Најбоље се осећам у пријатном друштву.4 Често ме брине да ли могу да обезбедим основнепотребе мојој породици.5 Прихватам себе и друге онаквима какви јесу.6 Волим да доминирам, јер ме тада сви више цене.7 Важно ми је да се допаднем људима и да ме прихвате.8 Увек ме брине колико имам новца.9 Сматрам да нисам до краја искористио својеспособности.10 Волим да чиним услуге другим људима, јер то показујемој утицај и моћ
 • 9. 11 Када се не слажем са другима, обично тозадржим за себе.12 Од свега ми је најважније да преживим.13 Често је мој приступ ономе што радимдругачији од приступа мојих сарадника.14 Због лоших услова за рад, имам чак ифизичке тегобе.15 Плашим се великих промена.16 За мене се може рећи да сам задовољанмалим и да не очекујем много.17„Сањам“ о добим условима за рад.18 У сваком друштву волим да будем у центрупажње.19 Стало ми је до пријатељства и волим да седружим са људима.20 За мене је јако важан осећај физичкеспособности.
 • 10. 21 Волим посао на коме могу да се развијам и научим нештоново.22 Ценим особе које траже доследно поштовање хијерархије идруштвеног статуса.23 Важно ми је да одржавам пријатељске односе са колегама напослу.24 Код избора посла, најважнија ми је добра плата и честеповишице.25 Волим да будем независан, и не прихватам безпоговорномишљење свог шефа.26 Да би решио своје проблеме, радо користим своју моћ.27 Увек водим бригу о томе како изгледам.28 Важно ми је да на послу имам пуно здравствено и социјалноосигурање.29 „Боље врабац у руци, него голуб на грани“.30 Мој посао је толико напет, да немам времена за опуштање.
 • 11. Погледајте у којој групи иматенајвише одговора ДА.ГРУПА Број питањаА 1, 5, 9, 13, 21, 25Б 2, 6, 10, 18, 22, 26Ц 3, 7, 11, 19, 23, 27Д 8, 15, 16, 24, 28, 29Е 4, 12, 14, 17, 20, 30
 • 12. ГРУПА ААко имате највише одговора ДА у групи А – највише Васпокрећу потребе за самоактуализацијом.Особама које припрадају овој групи највише одговара улогаменаџера, стратега, који воли да поставља високе циљеве ида их сам остварује. ГРУПА БАко имате највише одговора ДА у групи Б – највише Васпокрећу потреба самопоштовања и респект од других.Особе ове групе, најбоље ће обављати послове вишег исредњег менаџерског нивоа и показиваће јаку амбицију завлашћу, моћи и поштовањем. ГРУПА ЦАко имате највише одговора ДА у групи Ц – највише Васпокрећу друштвене потребе, као и потребе за љубављу иприпрадањем.Особе ове групе, могу успешно да руководе само малимгрупама, јер су превише склоне емоцијама и обично немајудовољно ауторитета.
 • 13. ГРУПА ДАко имате највише одговора ДА у групи Д – највише Васпокрећу сигурносне потребе.Особе ове групе могу бити коректни линијски менаџери,али како је за њих приоритет сигурност, у њиховомразмишљању нема пуно простора за нове идеје,иновације и креативност.ГРУПА ЕАко имате највише одговора ДА у групи Е – највише Васпокрећу егзистенцијалне потребе.Ове особе нису за руководеће позиције, јер им је највећимотив усмерен на преживљавање.
 • 14. ОДГОВОРНОСТ ЈЕ СПРЕМНОСТ ДА ПРЕУЗМЕМОВЛАСНИШТВО НАДСВОЈИМ ОДЛУКАМА (ОНИМА КОЈЕ ДОНОСИМО ИЛИ ПРОПУСТИМО ДА ДОНЕСЕМО) И ЊИХОВИМ ПОСЛЕДИЦАМА