EUROPEJSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RZESZOWIE W RAMACH PROGRAMU LEONARDO da VINCI
Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vin...
Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vin...
Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vin...
Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vin...
Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vin...
Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vin...
<ul><li>ZAJĘCIA STAŻOWE </li></ul>Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...
<ul><li>ZAJĘCIA STAŻOWE </li></ul>Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...
<ul><li>ZAJĘCIA STAŻOWE </li></ul>Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...
Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra...
Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra...
Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra...
Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra...
Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra...
Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra...
Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra...
<ul><li>ZAJĘCIA STAŻOWE </li></ul>Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego...
<ul><li>ZAJĘCIA STAŻOWE </li></ul>Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego...
<ul><li>ZAJĘCIA STAŻOWE </li></ul>Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego...
<ul><li>ROK 2011: </li></ul><ul><li>„ MOBILNY INFORMATYK – NOWE TECHNOLOGIE, </li></ul><ul><li>NOWE MOŻLIWOŚCI” </li></ul...
<ul><li>PROGRAMY W PRZYGOTOWANIU NA ROK 2012 </li></ul><ul><li>„ POZNAJĘ SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWOCZESNEGO PRZEDSIĘBIORST...
of 22

Prezentacja LDV

Prezentacja przedstawiająca programy europejskie realizowane w ZST Rzeszów w ramach programu Leonardo da Vinci
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja LDV

 • 1. EUROPEJSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RZESZOWIE W RAMACH PROGRAMU LEONARDO da VINCI
 • 2. Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w zdobyciu wykształcenia praktycznego, znacząco ułatwiającego znalezienie zatrudnienia w regionie, a także w nowoczesnych zakładach obróbki graficznej zlokalizowanych w kraju i za granicą. NOWOCZESNE TECHNIKI WIZUALIZACJI
 • 3. Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci 1. Zorganizowanie za pośrednictwem Academia Cordoba trzy tygodniowego stażu dla 90 uczestników, 2. Poszerzenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego i hiszpańskiego, 3. Promowanie mobilności pracowników na rynku europejskim, SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU
 • 4. Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci 4. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 5. Poznanie kultury, historii i geografii regionu Andaluzji i Hiszpanii. SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU
 • 5. Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci 1. Zagadnienia z grafiki wektorowej, 2. Zagadnienia z grafiki rastrowej, 3. Zagadnienia z grafiki przestrzennej, 4. Animacje komputerowe. TEMATYKA STAŻU OBEJMOWAŁA
 • 6. Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Uczestnicy stażu wykonywali m.in.: projekty logotypów, plakaty informujące, projekty graficznych elementów składowych stron internetowych, konstruowali w programie Photoshop elementy nawigacyjne dla stron internetowych, tworzyli animowane kursory oraz animacje wstępne na strony WWW w technologii Flash, projekty okładek na dokumenty, tworzyli prezentacje.
 • 7. Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci 1. Certyfikat Europass-Mobilność, 2. Certyfikat Instytucji Przyjmującej, 3. Certyfikat ukończenia języka hiszpańskiego, 4. Certyfikat ukończenia języka angielskiego. OTRZYMANE CERTYFIKATY
 • 8. <ul><li>ZAJĘCIA STAŻOWE </li></ul>Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci
 • 9. <ul><li>ZAJĘCIA STAŻOWE </li></ul>Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci
 • 10. <ul><li>ZAJĘCIA STAŻOWE </li></ul>Nowoczesne techniki wizualizacji Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci
 • 11. Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Projekt ma na celu wyposażenie ucznia w wiedzę teoretyczną a przede wszystkim w umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem zawodu technika informatyka lub technika teleinformatyka poprzez odbycie trzy tygodniowego stażu. ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH W PRZEMYŚLE
 • 12. Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci <ul><li>Zwiększanie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego, </li></ul><ul><li>Doskonalenie jakości, dostępności i innowacyjności kształcenia i szkolenia zawodowego, </li></ul><ul><li>Dążenie do jak najwyższej jakości i powszechności kształcenia i szkolenia zawodowego, </li></ul><ul><li>Przygotowanie młodzieży do dorosłego, zawodowego życia, </li></ul>SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU
 • 13. Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci <ul><li>Wspieranie młodzieży w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, nabywaniu nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych , </li></ul><ul><li>Zorganizowanie za pośrednictwem Sistema Turismo trzy tygodniowego stażu dla 45 uczestników, </li></ul><ul><li>Nawiązanie stosunków polsko – włoskich. </li></ul>SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU
 • 14. Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci <ul><li>Sieci komputerowe w przedsiębiorstwach przemysłowych, </li></ul><ul><li>Bezpieczeństwo komputerów personalnych oraz skonfigurowanych w sieci, </li></ul><ul><li>Nowoczesne techniki serwisowania komputerów, </li></ul><ul><li>Podstawowe operacje kontrolne wykonywane „na odległość”, </li></ul><ul><li>Tradycyjny serwis zestawów komputerowych, </li></ul>TEMATYKA STAŻU OBEJMOWAŁA
 • 15. Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci <ul><li>Instalacja software, konfiguracja różnych urządzeń peryferyjnych, </li></ul><ul><li>Administrowanie systemów komputerowych, </li></ul><ul><li>Tworzenie baz danych firm i przedsiębiorstw branż informatycznych i teleinformatycznych. </li></ul>TEMATYKA STAŻU OBEJMOWAŁA
 • 16. Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Uczestnicy stażu wykonywali m.in.: zadania związane z konfiguracją urządzeń peryferyjnych, doborem odpowiednich sterowników i konfiguracji sprzętowej do płyt głównych komputerów, lokalizacją i naprawą typowych usterek występujących podczas pracy z komputerami, z prawidłowym funkcjonowaniem komputerów poprzez minimalizację ryzyka infekcji programami typu spyware i malware, zdalną pracą na komputerach klientów, konfiguracją bezpieczeństwa połączeń sieciowych oraz definiowanie ustawień konfiguracyjnych protokołów IP oraz IPSec.
 • 17. Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci 1. Certyfikat Europass-Mobilność, 2. Certyfikat Instytucji Przyjmującej, 3. Certyfikat zakładu pracy, 4. Certyfikat ukończenia języka włoskiego, 5. Certyfikat ukończenia języka angielskiego. OTRZYMANE CERTYFIKATY
 • 18. <ul><li>ZAJĘCIA STAŻOWE </li></ul>Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci
 • 19. <ul><li>ZAJĘCIA STAŻOWE </li></ul>Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci
 • 20. <ul><li>ZAJĘCIA STAŻOWE </li></ul>Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w przemyśle Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci
 • 21. <ul><li>ROK 2011: </li></ul><ul><li>„ MOBILNY INFORMATYK – NOWE TECHNOLOGIE, </li></ul><ul><li>NOWE MOŻLIWOŚCI” </li></ul><ul><li>(30 uczestników) </li></ul><ul><li>„ NOWOCZESNE TECHNIKI PRZETWARZANIA DANYCH” </li></ul><ul><li>(60 uczestników) </li></ul>http://www.zstrzeszow.pl
 • 22. <ul><li>PROGRAMY W PRZYGOTOWANIU NA ROK 2012 </li></ul><ul><li>„ POZNAJĘ SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWOCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA” </li></ul><ul><li>(60 uczestników) </li></ul><ul><li>„ ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ENERGII – ZAPLECZE TECHNOLOGICZNE CZYSTEGO ŚRODOWISKA” </li></ul><ul><li>(30 uczestników) </li></ul>http://www.zstrzeszow.pl