PRAWA DZIECKA
PRAWO DO ZNAJOMOŚC I
SWOICH PRAW
Alicja Urbaniak 2LC
Co to są Prawa Dziecka?
Dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Nazywają się
one prawami człowieka. Źródłem t...
Dziecko
„nie ma dzieci są ludzie”
„Dziecko to także człowiek tylko,
że jeszcze mały...”
Kim jest dziecko według Prawa?
Konwencja o Prawach Dziecka w art. 1. definiuje
„dziecko” jako „każdą istotę ludzką w wie...
„Prawo do znajomości swoich praw”
Prawa Dziecka, tak samo jak Prawa Człowieka są podzielone według
kategorii : osobiste,...
Jak ważna jest znajomość swoich praw?
Dziecko znające swoje prawa jest w
stanie świadomie z nich korzystać.
Zaczyna roz...
KONIEC
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ !!!
of 7

Prezentacja kl. 2 LC

Prezentacja stworzona przez Uczniów klasy 2LC.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja kl. 2 LC

  • 1. PRAWA DZIECKA PRAWO DO ZNAJOMOŚC I SWOICH PRAW Alicja Urbaniak 2LC
  • 2. Co to są Prawa Dziecka? Dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Nazywają się one prawami człowieka. Źródłem tych praw jest godność człowieka, zwana również człowieczeństwem. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisana jest ona w art. 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Człowiek przed i po urodzeniu (zwany dzieckiem) nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, uznano, iż do pewnego momentu swojego życia musi pozostawać pod opieką dorosłych.
  • 3. Dziecko „nie ma dzieci są ludzie” „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”
  • 4. Kim jest dziecko według Prawa? Konwencja o Prawach Dziecka w art. 1. definiuje „dziecko” jako „każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość ”.
  • 5. „Prawo do znajomości swoich praw” Prawa Dziecka, tak samo jak Prawa Człowieka są podzielone według kategorii : osobiste, polityczne, ekonomiczne i socjalne. Między innymi do praw osobistych należy „Prawo do znajomości swoich praw”, czyli po prostu „Prawa do informacji. Prawa do informacji - oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, powinno mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.
  • 6. Jak ważna jest znajomość swoich praw? Dziecko znające swoje prawa jest w stanie świadomie z nich korzystać. Zaczyna rozumieć, że jest traktowane przez Państwo podmiotowo a nie przedmiotowo, że ma prawa, które muszą być respektowane. To niezwykle ważne bo w ten sposób budujemy społeczeństwo obywatelskie. Jednocześnie dziecko świadome swoich praw jest w stanie łatwiej obronić się przed przemocą, krzywdzeniem, dyskryminacją bo wie, że ma do tego prawo i że są instytucje, które powinny mu pomóc.
  • 7. KONIEC DZIĘKUJE ZA UWAGĘ !!!