Rada PedagogicznaRada Pedagogiczna
w Zespole Szkó nr 49łw Zespole Szkó nr 49ł
30 sierpnia30 sierpnia
rok szkolny 2013/2014...
NADZÓRNADZÓR
PEDAGOGICZNYPEDAGOGICZNY
NADZÓR PEDAGOGICZNYNADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORDYREKTOR
URSZULA KRAJEWSKAURSZULA KRA...
SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCHSKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCH
ROK SZKOLNY 2013/2014ROK SZKOLNY 2013/2014
NAZW...
ZESPOŁYZESPOŁY
PRZEDMIOTOWEPRZEDMIOTOWE
Zespół języka polskiegoZespół języka polskiego Joanna WenekJoanna Wenek
Zespół jęz...
SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCHSKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCH
w zakresie wychowaniaw zakresie wychowania
i op...
SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCHSKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCH
Zespół do przeprowadzaniaZespół do przeprowadza...
SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCHSKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCH
Zespół ds. promocji szkołyZespół ds. promocji s...
SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCHSKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCH
Zespół ds. współpracyZespół ds. współpracy
z in...
SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCHSKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCH
Komisja socjalna ZFŚSKomisja socjalna ZFŚS Anna...
ZADANIA DODATKOWEZADANIA DODATKOWE
11 Zespół do opracowania regulaminów szkolnychZespół do opracowania regulaminów szkolny...
of 10

Nadzor pedagogiczny 2013/2014

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nadzor pedagogiczny 2013/2014

  • 1. Rada PedagogicznaRada Pedagogiczna w Zespole Szkó nr 49łw Zespole Szkó nr 49ł 30 sierpnia30 sierpnia rok szkolny 2013/2014rok szkolny 2013/2014
  • 2. NADZÓRNADZÓR PEDAGOGICZNYPEDAGOGICZNY NADZÓR PEDAGOGICZNYNADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORDYREKTOR URSZULA KRAJEWSKAURSZULA KRAJEWSKA WICEDYREKTORWICEDYREKTOR MAŁGORZATA NARĘBSKA-BALMAŁGORZATA NARĘBSKA-BAL Nadzór nad zespołamiNadzór nad zespołami przedmiotowymiprzedmiotowymi Zespół języków obcychZespół języków obcych Zespół przedmiotówZespół przedmiotów ścisłychścisłych Zespół wychowaniaZespół wychowania fizycznego ifizycznego i przysposobienia obronnegoprzysposobienia obronnego Zespól psychologówZespól psychologów Zespół języka polskiegoZespół języka polskiego Zespół przedmiotów społecznychZespół przedmiotów społecznych Zespół religii i etykiZespół religii i etyki Zespół wychowawcówZespół wychowawców BibliotekaBiblioteka Nadzór nad klasamiNadzór nad klasami LX LiceumLX Liceum OgólnokształcąceOgólnokształcące im. W. Górskiegoim. W. Górskiego 74 Gimnazjum74 Gimnazjum im. W. Górskiegoim. W. Górskiego Egzaminy zewnętrzneEgzaminy zewnętrzne Egzamin maturalnyEgzamin maturalny Egzamin gimnazjalnyEgzamin gimnazjalny
  • 3. SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCHSKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCH ROK SZKOLNY 2013/2014ROK SZKOLNY 2013/2014 NAZWA ZESPOŁUNAZWA ZESPOŁU SKŁADSKŁAD Zespół ds. organizacji imprez szkolnychZespół ds. organizacji imprez szkolnych 1. Część artystyczna, harmonogram imprez1. Część artystyczna, harmonogram imprez szkolnych, plan imprezyszkolnych, plan imprezy 1. Małgorzata Klimczuk1. Małgorzata Klimczuk 2. Nagłośnienie2. Nagłośnienie 2. Arkadiusz Momot, Tadeusz Szczepaniak2. Arkadiusz Momot, Tadeusz Szczepaniak 3. Ustawianie krzeseł3. Ustawianie krzeseł 3. Tadeusz Szczepaniak3. Tadeusz Szczepaniak 4. Ustawianie młodzieży4. Ustawianie młodzieży 4. Ogranizatorzy danej imprezy, wychowawcy4. Ogranizatorzy danej imprezy, wychowawcy klasklas 5. Dekoracje5. Dekoracje 5.Bogumiła Pilaszek, Anna Zawadzka5.Bogumiła Pilaszek, Anna Zawadzka 6. Zaproszenia na uroczystości szkolne6. Zaproszenia na uroczystości szkolne 6. Joanna Wiejak6. Joanna Wiejak
  • 4. ZESPOŁYZESPOŁY PRZEDMIOTOWEPRZEDMIOTOWE Zespół języka polskiegoZespół języka polskiego Joanna WenekJoanna Wenek Zespół języków obcychZespół języków obcych Beata FurgaBeata Furga Zespół przedmiotów społecznych: WOS,Zespół przedmiotów społecznych: WOS, historia, wiedza o kulturze, podstawyhistoria, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczościprzedsiębiorczości Anna KornackaAnna Kornacka Zespół przedmiotów przyrodniczych- biologia,Zespół przedmiotów przyrodniczych- biologia, geografia, przyroda, chemia. fizykageografia, przyroda, chemia. fizyka Ewa PłusaEwa Płusa Zespół przedmiotów ścisłych: matematyka,Zespół przedmiotów ścisłych: matematyka, informatykainformatyka Jolanta MackiewiczJolanta Mackiewicz Zespół wychowania fizycznego, edukacji dlaZespół wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwabezpieczeństwa Iwona KołodziejakIwona Kołodziejak Zespół nauczycieli religii i etykiZespół nauczycieli religii i etyki Anna JuźwinAnna Juźwin Zespół przedmiotów artystycznychZespół przedmiotów artystycznych Bogumiła PilaszekBogumiła Pilaszek
  • 5. SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCHSKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCH w zakresie wychowaniaw zakresie wychowania i opiekii opieki Anna Gołąbek-ZbiewskaAnna Gołąbek-Zbiewska Ewa MarczakEwa Marczak w zakresie organizacjiw zakresie organizacji i zarządzania szkołąi zarządzania szkołą Renata LutomirskaRenata Lutomirska Przewodniczący zespołówPrzewodniczący zespołów Zespół ds.. ewaluacjiZespół ds.. ewaluacji Agnieszka MarcinkiewiczAgnieszka Marcinkiewicz Arkadiusz Momot,Arkadiusz Momot, Małgorzata Smoręda,Małgorzata Smoręda, Justyna WnukJustyna Wnuk Zespół doZespół do przeprowadzania diagnozyprzeprowadzania diagnozy wstępnej w klasachwstępnej w klasach pierwszychpierwszych Anna KotAnna Kot Magdalena Dymko,Magdalena Dymko, Krystyna Rosińska, JustynaKrystyna Rosińska, Justyna WnukWnuk
  • 6. SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCHSKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCH Zespół do przeprowadzaniaZespół do przeprowadzania analizy ilościowej i jakościowejanalizy ilościowej i jakościowej wyników egzaminówwyników egzaminów gimnazjalnychgimnazjalnych Małgorzata KozeraMałgorzata Kozera Krystyna Rosińska, AnetaKrystyna Rosińska, Aneta Siwek, AgnieszkaSiwek, Agnieszka MarcinkiewiczMarcinkiewicz Zespół do przeprowadzaniaZespół do przeprowadzania analizy ilościowej i jakościowejanalizy ilościowej i jakościowej wyników egzaminówwyników egzaminów maturalnychmaturalnych Małgorzata SmorędaMałgorzata Smoręda Joanna Wenek, JolantaJoanna Wenek, Jolanta Mackiewicz, Roman TusiewiczMackiewicz, Roman Tusiewicz Zespół ds. pracy z uczniemZespół ds. pracy z uczniem zdolnymzdolnym Krystyna RosińskaKrystyna Rosińska Ewa Pawłowska, Iwona PłusaEwa Pawłowska, Iwona Płusa Zespół ds. pracy z uczniemZespół ds. pracy z uczniem mającym trudnościmającym trudności w naucew nauce Agnieszka PawłowskaAgnieszka Pawłowska Roman Tusiewicz, MagdalenaRoman Tusiewicz, Magdalena DymkoDymko Zespół ds. profilaktykiZespół ds. profilaktyki i wychowaniai wychowania Ewa MarczakEwa Marczak Anna Juźwin, Anna Gołąbek-Anna Juźwin, Anna Gołąbek- ZbiewskaZbiewska Zespół ds. aktualizacji statutuZespół ds. aktualizacji statutu Anna KotAnna Kot Renata LutomirskaRenata Lutomirska
  • 7. SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCHSKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCH Zespół ds. promocji szkołyZespół ds. promocji szkoły Marzanna MastalerzMarzanna Mastalerz Anna Zawadzka, JoannaAnna Zawadzka, Joanna Wiejak, Joanna KlimczakWiejak, Joanna Klimczak Zespół ds. aktualizacjiZespół ds. aktualizacji strony internetowejstrony internetowej Jolanta MackiewiczJolanta Mackiewicz Arkadiusz MomotArkadiusz Momot Zespół ds. organizacjiZespół ds. organizacji obozówobozów Małgorzata SmorędaMałgorzata Smoręda Marcin Zioło, Iwona Płusa,Marcin Zioło, Iwona Płusa, Beata OpielaBeata Opiela Zespół ds. promocjiZespół ds. promocji zdrowiazdrowia Sylwia ZawackaSylwia Zawacka Iwona Kołodziejak, AndrzejIwona Kołodziejak, Andrzej WesołowskiWesołowski Zespół ds. ekologiiZespół ds. ekologii Iwona PlusaIwona Plusa Andrzej Wesołowski,Andrzej Wesołowski, Renata LutomirskaRenata Lutomirska Zespół ds. promocjiZespół ds. promocji uczniów zdolnych iuczniów zdolnych i wyróżniających się wwyróżniających się w środowiskuśrodowisku Ewa PawłowskaEwa Pawłowska Joanna Klimczak, SylwiaJoanna Klimczak, Sylwia ZawackaZawacka
  • 8. SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCHSKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCH Zespół ds. współpracyZespół ds. współpracy z instytucjami kulturalno-z instytucjami kulturalno- oświatowymioświatowymi Aneta SiwekAneta Siwek J. Wenek, A. KornackaJ. Wenek, A. Kornacka Zespół ds. projektówZespół ds. projektów i współpracy UEi współpracy UE Beata FurgaBeata Furga Ewa Pawłowska, Anna KotEwa Pawłowska, Anna Kot Zespół ds. WSOZespół ds. WSO Agnieszka MarcinkiewiczAgnieszka Marcinkiewicz Maria Wierzbicka, MałgorzataMaria Wierzbicka, Małgorzata KozeraKozera Wolontariat, PCKWolontariat, PCK Anna KotAnna Kot Renata LutomiskaRenata Lutomiska Zespół „ Klub Absolwenta”Zespół „ Klub Absolwenta” Bogdan MackielBogdan Mackiel Anata Siwek, RomanAnata Siwek, Roman Tusiewicz, ZbigniewTusiewicz, Zbigniew JakubczykJakubczyk Zespół –Komisja rekrutacyjnaZespół –Komisja rekrutacyjna Małgorzata KozeraMałgorzata Kozera Arkadiusz Momot, MarcinArkadiusz Momot, Marcin ZiołoZioło
  • 9. SKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCHSKŁAD ZESPOŁÓW PROBLEMOWO-ZADANIOWYCH Komisja socjalna ZFŚSKomisja socjalna ZFŚS Anna KornackaAnna Kornacka Aneta Rybitwa, AgnieszkaAneta Rybitwa, Agnieszka Pejska, Aneta Siwek,Pejska, Aneta Siwek, Jolanta MackiewiczJolanta Mackiewicz Komisja zdrowotnaKomisja zdrowotna Krystyna RosińskaKrystyna Rosińska Iwona Kołodziejak, RomanIwona Kołodziejak, Roman TusiewiczTusiewicz Komisja stypendialnaKomisja stypendialna i pomocy materialneji pomocy materialnej Anna Gołąbek-ZbiewskaAnna Gołąbek-Zbiewska Ewa MarczakEwa Marczak Komisja BHPKomisja BHP Józef BoguckiJózef Bogucki Iwona KołodziejakIwona Kołodziejak Komisja uchwał i wnioskówKomisja uchwał i wniosków Roman TusiewiczRoman Tusiewicz Joanna Wiejak, BogdanJoanna Wiejak, Bogdan MackielMackiel Badanie ekosystemówBadanie ekosystemów bielańskichbielańskich Justyna WnukJustyna Wnuk Iwona Płusa, RenataIwona Płusa, Renata Lutomirska, MałgorzataLutomirska, Małgorzata SmorędaSmoręda Bielańskie Genius LociBielańskie Genius Loci Joanna WenekJoanna Wenek Bogdan Mackiel, AnnaBogdan Mackiel, Anna KornackaKornacka
  • 10. ZADANIA DODATKOWEZADANIA DODATKOWE 11 Zespół do opracowania regulaminów szkolnychZespół do opracowania regulaminów szkolnych Anna Kot, Joanna KlimczakAnna Kot, Joanna Klimczak 22 Rzecznik praw uczniaRzecznik praw ucznia Aneta SiwekAneta Siwek 33 Opiekun SamorząduOpiekun Samorządu Anna KornackaAnna Kornacka 44 Administrator strony internetowejAdministrator strony internetowej Jolanta MackiewiczJolanta Mackiewicz 55 Fotografowanie imprezFotografowanie imprez Arkadiusz Momot, JoannaArkadiusz Momot, Joanna WenekWenek 66 Opiekun pocztu sztandarowegoOpiekun pocztu sztandarowego Iwona KołodziejakIwona Kołodziejak 77 Protokołowanie posiedzeń Rad Pedagogicznych:Protokołowanie posiedzeń Rad Pedagogicznych: 1.1. klasyfikacyjnychklasyfikacyjnych 2.2. plenarnychplenarnych 1-Magdalena Dymko,1-Magdalena Dymko, 2- Aneta Siwek2- Aneta Siwek