<ul><li>AGENTII </li></ul><ul><li>FRIGORIFICI </li></ul><ul><li>Zeca Stefanita </li></ul>
<ul><li>Agentii frigorifici:compuşi chimici utilizaţi în instalaţii frigorifice sau pompe de căldură, ce suferă reversibi...
<ul><li>Proprietăţile termodinamice dorite la un agent frigorific sunt: </li></ul><ul><li>Punct de fierbere sub temperatur...
<ul><li>Istoricul agenţilor frigorifici începe în anul 1834, când americanul Jacob Perkins brevetează o maşină frigorifică...
<ul><li>În 1920, prin utilizarea anhidridei sulfuroase şi a clorurii de metil, apăr primele maşini frigorifice de uz casni...
Compoziţie chimică <ul><li>Din punct de vedere al compoziţiei chimice, freonii, care sunt hidrocarburi fluorurate, pot fi ...
<ul><li>În ultimul timp începe să fie tot mai utilizat că agent frigorific, propanul simbolizat prin R290, care reprezintă...
of 7

Prezentare Chimie Zeca Stefanita

prezentare chimie zeca stefanita
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      


Transcripts - Prezentare Chimie Zeca Stefanita

  • 1. <ul><li>AGENTII </li></ul><ul><li>FRIGORIFICI </li></ul><ul><li>Zeca Stefanita </li></ul>
  • 2. <ul><li>Agentii frigorifici:compuşi chimici utilizaţi în instalaţii frigorifice sau pompe de căldură, ce suferă reversibil schimbări de fază de la gaz la lichid, transportînd astfel căldură de la un mediu la altul </li></ul>
  • 3. <ul><li>Proprietăţile termodinamice dorite la un agent frigorific sunt: </li></ul><ul><li>Punct de fierbere sub temperatură ţintă </li></ul><ul><li>Presiune de vaporizare cît mai apropiată de presiunea atmosferică </li></ul><ul><li>Presiunea de condensare cît mai redusă pentru a realiza consumuri energetice mici </li></ul><ul><li>Păldura preluată prin vaporizare trebuie să fie cît mai mare pentru a asigura debite masice reduse </li></ul><ul><li>Căldura specifică în stare lichidă să fie cît mai mică pentru a nu apare pierderi mari prin procesul de laminare adiabată </li></ul>
  • 4. <ul><li>Istoricul agenţilor frigorifici începe în anul 1834, când americanul Jacob Perkins brevetează o maşină frigorifică funcţionând prin comprimare mecanică de vapori, utilizând că agent frigorific oxidul de etil. Utilizarea unei asemenea maşini s-a dovedit rapid limitată de nivelul ridicat de inflamabilitate al acestui agent. </li></ul><ul><li>În 1876 Carl von Linde, datorită utilizării amoniacului că agent frigorific, permite adevărată dezvoltare a instalaţiilor frigorifice prin comprimare mecanică de vapori. </li></ul><ul><li>În 1880, introducerea unui nou agent frigorific, anhidridă carbonica, reprezintă începutul utilizării instalaţiilor frigorifice pentru îmbarcarea la bordul navelor a produselor alimentare. </li></ul>Istoric
  • 5. <ul><li>În 1920, prin utilizarea anhidridei sulfuroase şi a clorurii de metil, apăr primele maşini frigorifice de uz casnic sau comercial. Începând din 1930, apăr primele hidrocarburi fluorurate şi clorurate (CFC). Datorită caracteristicilor foarte interesante din punct de vedere termodinamic şi datorită mării lor stabilităţi atât termice cât şi chimice, utilizarea acestora va aduce o ameliorare considerabilă atât a fiabilităţii cât şi a siguranţei în funcţionare a instalaţiilor frigorifice cu compresie mecanică. Aşa se explică de ce în comparaţie cu amoniacul şi clorura de metil, aceste substanţe poartă denumirea de agenţi frigorifici de siguranţă. </li></ul><ul><li>În numeroase ţări, pe lângă denumirea de freoni, agenţii frigorifici pot fi întâlniţi şi sub diverse denumiri comerciale, care pentru acelaşi produs diferă de la ţara la ţara şi de la un producător la altul. R12 de exemplu, este numit Forane 12 (denumirea comercială a Uzinei Kuhlmann din Frântă), Flugene 12 (denumirea comercială a firmei Pechine Saint-Gobain din Frântă), sau Genetron 12 (denumirea comercială a societăţii Allied Chemical din S.U.A.). În unele publicaţii ştiinţifice, chiar şi denumirea de freoni, pentru desemnarea agenţilor frigorifici, este considerată comercială. </li></ul>
  • 6. Compoziţie chimică <ul><li>Din punct de vedere al compoziţiei chimice, freonii, care sunt hidrocarburi fluorurate, pot fi împărţiţi în trei mari categorii: </li></ul><ul><li>CFC (clorofluorocarburi), freonii clasici, care conţin Cl foarte instabil în moleculă; </li></ul><ul><li>HCFC (hidroclorofluorocarburi), freoni denumiţi de tranziţie, care conţin în moleculă şi hidrogen, datorită căruia Cl este mult mai stabil şi nu se descompune atât de uşor sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete; </li></ul><ul><li>HFC (hidrofluorocarburi), consideraţi freoni de substituţie definitivă, care nu conţin de loc în moleculă atomi de Cl. </li></ul><ul><li>Pe lângă cele trei categorii de agenţi frigorifici menţionate, există şi agenţi frigorifici naturali, între care amoniacul (NH3), simbolizat şi prin R717, este cel mai important şi cel mai utilizat, datorită proprietăţilor sale termodinamice care îl fac cel mai performant agent frigorific din punct de vedere al transferului termic. </li></ul>
  • 7. <ul><li>În ultimul timp începe să fie tot mai utilizat că agent frigorific, propanul simbolizat prin R290, care reprezintă un înlocuitor excelent pentru R22, având o compatibilitate perfectă cu uleiurile utilzate în compresoarele pentru R20 şi asigurând o eficientă frigorifică superioară faţă de R22. Propanul este utilizat şi în numele tipuri de pompe de căldură. Singură problemă legată de utilizarea propanului că agent frigorific, este reprezentată de inflamabilitatea ridicată a acestuia. </li></ul>