Porozumienia
Facility Management
Według normy
PN-EN 15221-2:2007E
Warszawa, październik 2013
Dla słuchaczy
W jaki sposób norma FM może pomóc w
przygotowaniu porozumienia FM
Jak przygotować i wdrożyć porozumienie
FM
...
Prowadzący
Absolwent Politechniki Krakowskiej, manager z
wieloletnim doświadczeniem (w tym dwadzieścia lat
pracy we Francj...
Spis treści
Wstęp do przygotowania porozumienia FM
Charakterystyka porozumień FM
Przygotowanie i wdrożenie porozumienia FM...
Przypomnienie definicji Facility
Management
Działalność podstawowa
Usługi
Facility
Management
Inne
usługi
pomocnicze
Po...
Działalność podstawowa
Dostarczane produkty i usługi
Odbiorcy produktów i usług
Wizerunek organizacji, …
Porozumienia FM...
Zakres usług FM
• Stan początkowy obiektu
• Wymiany, remonty i
modernizacje
• Ulepszanie obiektu
• Zarządzanie
nieruchomoś...
Spis treści
Wstęp do przygotowania porozumienia FM
Charakterystyka porozumień FM
Przygotowanie i wdrożenie porozumienia FM...
Rodzaj porozumienia
Potrzeby organizacji
Strategie inwestowania
Metody ustalania ceny
Systemy motywacyjne
Porozumienia F...
Cechy porozumienia FM
Niezbędny czas i zasoby
Partnerstwo i zrozumienie
obopólnych korzyści
Wspólne cele strategiczne
Po...
Elementy porozumienia FM
Normy
Okres
porozumienia
Przepisy
Przepisy
Zakres porozumienia
Usługi poza zakresem
Zakończeni...
Zasady opracowania porozumienia FM
Elastyczność
Kryteria oceny wyników
Procedury raportowania, kontroli i audytów
Zasada c...
Spis treści
Wstęp do przygotowania porozumienia FM
Charakterystyka porozumień FM
Przygotowanie i wdrożenie porozumienia FM...
Przygotowanie i wdrożenie porozumienia
Wdrożenie
Przygotowanie
Przygotowanie
Wstępny
wybór
Kryteria
wyboru
Przetarg i...
Przygotowanie (1/2)
Klient / Odbiorca Usług FM
• Potwierdzenie informacji zdefiniowanych
uprzednio (działalność podstawowa...
Przygotowanie (2/2)
Klient / Odbiorca
Usług FM
• Jakość i poprawność
informacji
• Wymagania dotyczące
usług FM, SLA
• Pr...
Wstępny wybór
Klient / Odbiorca Usług FM
• Określenie dostawców usług FM (pod
względem umiejętności i zdolności) branych
p...
Przetarg i negocjacje
Klient / Odbiorca Usług FM
• Redakcja i opublikowanie dokumentów
związanych z porozumieniem FM i z
p...
Opracowanie umowy
Klient / Odbiorca Usług FM
• Szczegółowe przygotowanie i redakcja
dokumentacji porozumienia/umowy FM i
z...
Podpisanie umowy
Wspólnie
• Podpisanie porozumienia/umowy FM
Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
Uruchomienie umowy
Wspólnie
• Przygotowanie i uruchomienie wszystkich
zasobów, systemów, danych, procedur,
pozwoleń, … prz...
Zatwierdzenie informacji
Wspólnie
• Jeśli w fazie przygotowania porozumienia FM,
strony dostarczyły informacje niepotwierd...
Realizacja umowy (1/2)
Wdrożenie i stabilizacja
• Okres wdrożenia (rozruchu) powinien być zdefiniowany w
porozumieniu/umow...
Realizacja umowy (2/2)
Wdrożenie i
stabilizacja
• Komunikacja:
- raporty operacyjne
- raporty zarządcze
(dashboard)
Optym...
Zakończenie
Dostawca Usług FM
• Przekazanie Klientowi/Odbiorcy Usług FM
wszystkich uzgodnionych informacji i
dokumentów w ...
Spis treści
Wstęp do przygotowania porozumienia FM
Charakterystyka porozumień FM
Przygotowanie i wdrożenie porozumienia FM...
Struktura i zawartość porozumienia FM
Warunki ogólne, obowiązujące w całym zakresie
umowy FM
Warunki szczególne, dotyczące...
Warunki ogólne
Opis ogólny
Wymagania wynikające z
działalności podstawowej
Warunki ogólne
Postanowienia ogólne
Warunki zak...
Warunki szczególne
Opis ogólny
Procesy organizacyjne
Warunki ogólne
Struktury operacyjne i
komunikacja
Definicje i objaśni...
Spis treści
Wstęp do przygotowania porozumienia FM
Charakterystyka porozumień FM
Przygotowanie i wdrożenie porozumienia ...
Cdn.
W ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej,
ISO (ang. International Organization for Standardization),
dzia...
Porozumienia
Facility Management
Według normy
PN-EN 15221-2:2007E
Dziękuję za uwagę
web - http://www.menpresa.pl
Tel. - +...
of 32

Porozumienia Facility Management wg normy FM

Porozumienia Facility Management według normy PN-EN 15221-2:2007E. Referat Zbigniewa MAZURKA na VII Kongresie FM.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Porozumienia Facility Management wg normy FM

 • 1. Porozumienia Facility Management Według normy PN-EN 15221-2:2007E Warszawa, październik 2013
 • 2. Dla słuchaczy W jaki sposób norma FM może pomóc w przygotowaniu porozumienia FM Jak przygotować i wdrożyć porozumienie FM Co powinno zawierać porozumienie FM
 • 3. Prowadzący Absolwent Politechniki Krakowskiej, manager z wieloletnim doświadczeniem (w tym dwadzieścia lat pracy we Francji). Pracował w firmach z branży Facility Management i Real Estate. Obecnie prowadzi Zbigniew MAZUREK Konsultant Facility Management firmę konsultingową w obszarze Facility Management – MENPRESA. Posiada dużą praktykę w temacie wdrożeń i zastosowania narzędzi informatycznych w działalności FM (wdrożenia oprogramowania z kategorii CMMS i CAFM). Członek Komitetu Technicznego ds. Facility Management przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, wykładowca na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 4. Spis treści Wstęp do przygotowania porozumienia FM Charakterystyka porozumień FM Przygotowanie i wdrożenie porozumienia FM Struktura i zawartość porozumienia FM
 • 5. Przypomnienie definicji Facility Management Działalność podstawowa Usługi Facility Management Inne usługi pomocnicze Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 6. Działalność podstawowa Dostarczane produkty i usługi Odbiorcy produktów i usług Wizerunek organizacji, … Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 7. Zakres usług FM • Stan początkowy obiektu • Wymiany, remonty i modernizacje • Ulepszanie obiektu • Zarządzanie nieruchomością • Optymalizacja i rozwój portfolio nieruchomości • Utrzymanie i eksploatacja • Media • Sprzątanie bieżące, sprzątanie specjalistyczne • Wyposażenie i • Recepcja • Utrzymanie zieleni dostosowanie do • Catering • Odśnieżanie użytkownika • Logistyka • Zarządzanie powierzchniami • Meble i obiekty dekoracyjne (rośliny, obrazy, …) • Zrównoważony rozwój • Zarządzanie jakością • Zarządzanie ryzykiem • Wizerunek organizacji • Finanse i Księgowość • Usługi HR (kadry, płace, zatrudnienia, szkolenia, …) • Marketing i komunikacja • Zaopatrzenie i zamówienia • Sekretariat, tłumaczenia, …
 • 8. Spis treści Wstęp do przygotowania porozumienia FM Charakterystyka porozumień FM Przygotowanie i wdrożenie porozumienia FM Struktura i zawartość porozumienia FM
 • 9. Rodzaj porozumienia Potrzeby organizacji Strategie inwestowania Metody ustalania ceny Systemy motywacyjne Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 10. Cechy porozumienia FM Niezbędny czas i zasoby Partnerstwo i zrozumienie obopólnych korzyści Wspólne cele strategiczne Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 11. Elementy porozumienia FM Normy Okres porozumienia Przepisy Przepisy Zakres porozumienia Usługi poza zakresem Zakończenie porozumienia Komunikacja Odpowiedzialność informacyjna Odpowiedzialność zarządcza Poziom wyłączności Podwykonawcy
 • 12. Zasady opracowania porozumienia FM Elastyczność Kryteria oceny wyników Procedury raportowania, kontroli i audytów Zasada ciągłego doskonalenia, innowacji i stosowania najlepszych praktyk Zarządzanie projektami, zarządzanie wymianą aktywów Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 13. Spis treści Wstęp do przygotowania porozumienia FM Charakterystyka porozumień FM Przygotowanie i wdrożenie porozumienia FM Struktura i zawartość porozumienia FM
 • 14. Przygotowanie i wdrożenie porozumienia Wdrożenie Przygotowanie Przygotowanie Wstępny wybór Kryteria wyboru Przetarg i negocjacje Opracowanie umowy Przetarg Podpisanie umowy Uruchomienie umowy Zatwierdzenie informacji Realizacja umowy Zakończenie Umowa Dokumenty opisowe List intencyjny Zgłoszenie Oferta Umowa Procedury Pozwolenia Inwent. Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E Informacje OK Dokumenty końcowe
 • 15. Przygotowanie (1/2) Klient / Odbiorca Usług FM • Potwierdzenie informacji zdefiniowanych uprzednio (działalność podstawowa i rodzaj porozumienia) • Definicja nadrzędnych celów porozumienia FM i ich wpływ na efektywność organizacji • Przeznaczenie odpowiednich zasobów, aby zagwarantować jakość i poprawność informacji • Opis wymagań dotyczących usług FM, a nie opis tych usług • Sprawdzenie czy procesy organizacji (zarządzania i zakupów) są odpowiednie Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 16. Przygotowanie (2/2) Klient / Odbiorca Usług FM • Jakość i poprawność informacji • Wymagania dotyczące usług FM, SLA • Procesy organizacji Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 17. Wstępny wybór Klient / Odbiorca Usług FM • Określenie dostawców usług FM (pod względem umiejętności i zdolności) branych pod uwagę we wstępnym wyborze • Redakcja i opublikowanie dokumentu opisującego kryteria wyboru • Przesłanie do dostawców usług FM informacji niezbędnych do udziału we wstępnym wyborze Dostawca Usług FM • Zgłoszenie udziału Klient / Odbiorca Usług FM • Analiza odpowiedzi i opracowanie „krótkiej listy” do kolejnego etapu Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 18. Przetarg i negocjacje Klient / Odbiorca Usług FM • Redakcja i opublikowanie dokumentów związanych z porozumieniem FM i z przetargiem Dostawca Usług FM • Przygotowanie i przesłanie oferty na wymagane usługi FM Klient / Odbiorca Usług FM • Ocena odpowiedzi i wybór dostawcy usług FM Wspólnie • Jeśli formalne porozumienie FM nie może być bezzwłocznie podpisane, strony mogą podpisać list intencyjny Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 19. Opracowanie umowy Klient / Odbiorca Usług FM • Szczegółowe przygotowanie i redakcja dokumentacji porozumienia/umowy FM i zakończenie wszystkich prac zbierania i sprawdzania informacji Wspólnie • Określenie metodyki pozwalającej rozwiązywać problemy dotyczące wszelkich niezgodności z warunkami porozumienia FM Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 20. Podpisanie umowy Wspólnie • Podpisanie porozumienia/umowy FM Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 21. Uruchomienie umowy Wspólnie • Przygotowanie i uruchomienie wszystkich zasobów, systemów, danych, procedur, pozwoleń, … przed przejęciem całkowitej odpowiedzialności za usługi dostarczane w ramach porozumienia FM • Zdefiniowanie wszystkich niezbędnych poziomów operacyjnych (dostęp do danych, informacje o dostawcach i podwykonawcach, obecność na spotkaniach, …) Dostawca Usług FM • Inwentaryzacja podstawowych urządzeń technicznych i określenie ich stanu Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 22. Zatwierdzenie informacji Wspólnie • Jeśli w fazie przygotowania porozumienia FM, strony dostarczyły informacje niepotwierdzone, należy teraz dokonać obopólnego potwierdzenia wszystkich informacji • Jeśli nie można potwierdzić informacji przed datą rozpoczęcia porozumienia/umowy FM, należy uzgodnić datę końcową potwierdzenia informacji • Należy również uzgodnić metodykę rozwiązywania problemów niezgodności informacji Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 23. Realizacja umowy (1/2) Wdrożenie i stabilizacja • Okres wdrożenia (rozruchu) powinien być zdefiniowany w porozumieniu/umowie FM Optymalizacja • Jest to okres właściwej realizacji porozumienia/umowy FM oraz zastosowania uzgodnionej metodyki optymalizacji tego porozumienia. Przygotowanie do zakończenia porozumienia FM • Okres przygotowania do zakończenia oraz metodyka powinny być zdefiniowane w porozumieniu/umowie FM • Dostawca Usług FM rozpoczyna przygotowanie uzgodnionej dokumentacji do przekazania Klientowi/Odbiorcy Usług FM Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 24. Realizacja umowy (2/2) Wdrożenie i stabilizacja • Komunikacja: - raporty operacyjne - raporty zarządcze (dashboard) Optymalizacja • Projekty usprawnień • Dodatkowe oszczędności Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 25. Zakończenie Dostawca Usług FM • Przekazanie Klientowi/Odbiorcy Usług FM wszystkich uzgodnionych informacji i dokumentów w uzgodnionym formacie Wspólnie • Uzgodnienie sposobów i terminów zakończenia wszystkich zadań w trakcie realizacji Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 26. Spis treści Wstęp do przygotowania porozumienia FM Charakterystyka porozumień FM Przygotowanie i wdrożenie porozumienia FM Struktura i zawartość porozumienia FM
 • 27. Struktura i zawartość porozumienia FM Warunki ogólne, obowiązujące w całym zakresie umowy FM Warunki szczególne, dotyczące poszczególnych usług FM Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 28. Warunki ogólne Opis ogólny Wymagania wynikające z działalności podstawowej Warunki ogólne Postanowienia ogólne Warunki zakończenia Ogólne obowiązki odbiorcy usług FM Ogólne obowiązki dostawcy usług FM Przejęcie personelu Główne daty Cena, płatności, rachunkowość Zarządzanie zmianami Niedotrzymanie umowy Audyty Ryzyka i odpowiedzialności Ubezpieczenia Siła wyższa Rozstrzyganie sporów Wymiana aktywów Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 29. Warunki szczególne Opis ogólny Procesy organizacyjne Warunki ogólne Struktury operacyjne i komunikacja Definicje i objaśnienia Obowiązki i wymagania Cena, płatności, rachunkowość Załączniki Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 30. Spis treści Wstęp do przygotowania porozumienia FM Charakterystyka porozumień FM Przygotowanie i wdrożenie porozumienia FM Struktura i zawartość porozumienia FM Cdn.
 • 31. Cdn. W ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, ISO (ang. International Organization for Standardization), działa już Komitet Techniczny Facility Management, TC267 Jednym z pierwszych tematów są właśnie wytyczne do przygotowania porozumień Facility Management. Prace oparte są na normie EN-15221 Porozumienia FM – PN-EN 15221-2:2007E
 • 32. Porozumienia Facility Management Według normy PN-EN 15221-2:2007E Dziękuję za uwagę web - http://www.menpresa.pl Tel. - +48 606 189 233

Related Documents