DISEDIAKAN OLEH:
Back to School 2006 Style 1
Mata Pelajaran Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran Utama Kh...
1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal.5.0 Membaca kuat dengan ...
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, seb...
1.1 Aras 1 Menyatakan butiran tentang maklumat asas diri.5.2 Aras 1 Membaca teks naratif dengan sebutan dan ...
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :Pada akhir pembelajaran, murid dapat: Menyatakan sekurang-kurangnya 5 maklumat asas tentang...
PENGISIAN KURIKULUM :1. Pengetahuan: 2. Nilai: - Muzik - Kasih sayang - Bekerjasama
PENGISIAN KURIKULUM :3. Kemahiran Bernilai Tambah : Kecerdasan pelbagai - Muzik - Linguistik - Kinestatik - I...
PENGISIAN KURIKULUM :Kemahiran berfikirMenyelesaikan masalah Pembelajaran kontekstualPembelajaran konstruktivisme
SISTEM BAHASA :1. Tatabahasa• Morfologi - Golongan kata nama am dan khas.2. Kosa kata - keluarga, ibu, ayah,...
PENEKANAN KONSEP 5P :1. Penggabungjalinan - Kemahiran bahasa, iaitu kemahiran lisan dengan kemahiran membaca. - Ta...
PENEKANAN KONSEP 5P :2. Penyerapan - Kemahiran berfikir dengan kemahiran bahasa. - Kemahiran bernilai tambah: - Kece...
BAHAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : Bahan bercetak Muzik
Set Induksi Langkah SatuSila klik pilihan anda Langkah Dua ...
SET INDUKSINyanyian lagu ‘Sayang Keluarga’. Set Induksi 1 2 3 4 Penutup
LANGKAH 1Murid dipanggil secara rawak untukmenceritakan latar belakang diri dan keluarga. Set In...
Latar belakang diri dan keluarga. - Nama penuh - Nama ibu - Nama ayah - Pekerjaan ibu - Pekerjaan...
LANGKAH 2 Membaca kuat petikan ‘KeluargaBahagia’secara beramai-ramai dengan intonasi yang betul dan lancar. ...
Keluarga Bahagia Ini ialah keluarga bahagia Ain. Sebagai anggota keluarga, kita harus menyayangi antara satu sama lain dan...
LANGKAH 3 Permainan bahasa:Teka silang kata ‘Keluarga Bahagia’ Set Induksi 1 2 3 4 Pen...
I B U ANS U B U A R A I NAH AKAK T ...
LANGKAH 4 Guru memberikan penerangan tentang kata nama am dan khas. Guru mengaitkan permainan teka silang kata bahasa ...
Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas Kata nama yang seca...
Contoh Kata Nama AmOrang : ayah, polis, perempuan.Haiwan : ayam, itik, buaya.Benda : televisyen, komputer...
Contoh Kata Nama KhasBenda : Sri Aman, Proton SagaOrang : Cik Wani, Inspektor AndyBinatang : Pak Belang, Sa...
Contoh ayat tunggal1. Ibu sedang memasak.2. Saya ingin menjadi bomba.3. Mansur seorang pelajar cemerlang.4. Jururawat itu ...
PENUTUPMurid menyanyikan semula lagu ‘Sayang Keluarga’.Guru memberi komen dan pujian kepada murid.Guru membuat kesimpul...
Nyanyian lagu ‘ Sayang Keluarga’.
Anda pasti?Ya Tidak
SEKIAN DANTERIMA KASIH Mula
Presetation rph tahun 4
Presetation rph tahun 4
of 33

Presetation rph tahun 4

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Presetation rph tahun 4

 • 1. DISEDIAKAN OLEH:
 • 2. Back to School 2006 Style 1
 • 3. Mata Pelajaran Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran Utama KhususHasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Pengisian Kurikulum Sistem Bahasa Penekanan Konsep 5P Bahan Sumber P&P Isi Pelajaran Sila klik pilihan anda Keluar
 • 4. 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal.5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai.
 • 5. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
 • 6. 1.1 Aras 1 Menyatakan butiran tentang maklumat asas diri.5.2 Aras 1 Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul.
 • 7. OBJEKTIF PEMBELAJARAN :Pada akhir pembelajaran, murid dapat: Menyatakan sekurang-kurangnya 5 maklumat asas tentang diri. Membaca petikan ‘Keluarga Ain’ dengan intonasi yang betul dan lancar. Menyatakan sekurang-kurangnya lima contoh golongan kata nama. Membuat sekurang-kurang lima ayat tunggal yang mengandungi kata nama.
 • 8. PENGISIAN KURIKULUM :1. Pengetahuan: 2. Nilai: - Muzik - Kasih sayang - Bekerjasama
 • 9. PENGISIAN KURIKULUM :3. Kemahiran Bernilai Tambah : Kecerdasan pelbagai - Muzik - Linguistik - Kinestatik - Intrapersonal - Interpersonal - Logikal matematik
 • 10. PENGISIAN KURIKULUM :Kemahiran berfikirMenyelesaikan masalah Pembelajaran kontekstualPembelajaran konstruktivisme
 • 11. SISTEM BAHASA :1. Tatabahasa• Morfologi - Golongan kata nama am dan khas.2. Kosa kata - keluarga, ibu, ayah, kakak, abang, jururawat, bomba, guru, polis.
 • 12. PENEKANAN KONSEP 5P :1. Penggabungjalinan - Kemahiran bahasa, iaitu kemahiran lisan dengan kemahiran membaca. - Tatabahasa dengan kemahiran lisan dan membaca.
 • 13. PENEKANAN KONSEP 5P :2. Penyerapan - Kemahiran berfikir dengan kemahiran bahasa. - Kemahiran bernilai tambah: - Kecerdasan pelbagai (Muzik, Linguistik, Kinestatik, Intrapersonal, Interpersonal dan Logikal matematik.) - Pembelajaran kontekstual - Kemahiran berfikir (Menyelesaikan masalah)3. Penilaian
 • 14. BAHAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : Bahan bercetak Muzik
 • 15. Set Induksi Langkah SatuSila klik pilihan anda Langkah Dua Langkah Tiga Langkah Empat Penutup
 • 16. SET INDUKSINyanyian lagu ‘Sayang Keluarga’. Set Induksi 1 2 3 4 Penutup
 • 17. LANGKAH 1Murid dipanggil secara rawak untukmenceritakan latar belakang diri dan keluarga. Set Induksi 1 2 3 4 Penutup
 • 18. Latar belakang diri dan keluarga. - Nama penuh - Nama ibu - Nama ayah - Pekerjaan ibu - Pekerjaan ayah - Bilangan adik beradik - Tempat tinggal Set Induksi 1 2 3 4 Penutup
 • 19. LANGKAH 2 Membaca kuat petikan ‘KeluargaBahagia’secara beramai-ramai dengan intonasi yang betul dan lancar. Set Induksi 1 2 3 4 Penutup
 • 20. Keluarga Bahagia Ini ialah keluarga bahagia Ain. Sebagai anggota keluarga, kita harus menyayangi antara satu sama lain dan menunjukkan kasih sayang denganberkongsi suka duka bersama.Ibu Ain bernama Aminah. Ibu Ain bekerja sebagai jururawat. Nama ayah Ain ialah Mansur. Encik Mansur bekerja sebagai polis. Ain mempunyai seorang kakak dan seorang abang. Kakak Ain bekerja sebagai guru. Abang Ain pula bekerja sebagai bomba. Ain sangat sayang akan keluarganya. Set Induksi 1 2 3 4 Penutup
 • 21. LANGKAH 3 Permainan bahasa:Teka silang kata ‘Keluarga Bahagia’ Set Induksi 1 2 3 4 Penutup
 • 22. I B U ANS U B U A R A I NAH AKAK T Petikan Set Induksi 1 2 3 4 Penutup
 • 23. LANGKAH 4 Guru memberikan penerangan tentang kata nama am dan khas. Guru mengaitkan permainan teka silang kata bahasa tadi dengan kata nama. Murid dikehendaki membuat ayat tunggal daripada perkataan teka silang kata itu. Contoh ayat tunggal. Set Induksi 1 2 3 4 Penutup
 • 24. Kata Nama Kata Nama Am Kata Nama Khas Kata nama yang secara khususnya digunakan untuk Kata yang digunakan untuk menyebut nama sesuatu menjelaskan secara umum benda sama ada benda yangnama sesuatu yang bernyawa bernyawa dan yang tidak dan yang tidak bernyawa. bernyawa. Menggunakan huruf kecil Huruf pertama perkataan melainkan pada awal ayat nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar. Contoh Contoh Set Induksi 1 2 3 4 Penutup
 • 25. Contoh Kata Nama AmOrang : ayah, polis, perempuan.Haiwan : ayam, itik, buaya.Benda : televisyen, komputer, bank.Tempat : stadium, jalan raya, pulau.
 • 26. Contoh Kata Nama KhasBenda : Sri Aman, Proton SagaOrang : Cik Wani, Inspektor AndyBinatang : Pak Belang, Sang KancilTempat : Kampung Bahru, Shah Alam
 • 27. Contoh ayat tunggal1. Ibu sedang memasak.2. Saya ingin menjadi bomba.3. Mansur seorang pelajar cemerlang.4. Jururawat itu memakai baju putih.5. Aminah tidak hadir ke sekolah.6. Kakak suka menari.
 • 28. PENUTUPMurid menyanyikan semula lagu ‘Sayang Keluarga’.Guru memberi komen dan pujian kepada murid.Guru membuat kesimpulan terhadap keseluruhan pengajaran. Set Induksi 1 2 3 4
 • 29. Nyanyian lagu ‘ Sayang Keluarga’.
 • 30. Anda pasti?Ya Tidak
 • 31. SEKIAN DANTERIMA KASIH Mula

Related Documents