Facilităţi oferite de editorul Word
Lansarea în execuţie a editorului Word
Prezentarea interfeţei procesorului de texte Wo...
Facilităţi oferite de editorul Word
 Crearea şi corectarea documentelor şi lucrul cu mai multe
documente;
 Tipărirea doc...
LANSAREA IN EXECUTIE
START→PROGRAMS→MICROSOFT WORD
Prezentarea interfeţei
procesorului de texte Word
Bara de titlu
Bara de meniu
Bara cu instrumente
Rigle
Bara de stare
Supr...
SALVAREA UNUI DOCUMENTSALVAREA UNUI DOCUMENT
Salvarea sub acelaşi nume
Salvarea sub un alt nume
FILE→SAVE sau CTRL+S sau c...
ÎNCHIDEREA UNUI DOCUMENTÎNCHIDEREA UNUI DOCUMENT
SAU
FILE→CLOSE
Click pe butonul de închidere a documentului curent
Butonu...
DESCHIDEREA UNUI DOCUMENTDESCHIDEREA UNUI DOCUMENT
EXISTENTEXISTENT
FILE→OPEN sau click pe butonul OPEN
selectăm directoru...
CREAREACREAREA UNUI NOU DOCUMENTUNUI NOU DOCUMENT
FILE→NEW sau click pe butonul NEW
CĂUTAREA ŞI ÎNLOCUIREA UNEI SECVENŢE DE TEXT
Căutarea unei secvenţe de text
Căutarea şi înlocuirea unei secvenţe de text
CĂUTAREA UNEI SECVENŢE DE TEXTCĂUTAREA UNEI SECVENŢE DE TEXT
EDIT→FIND sau CTRL+F
textul ce urmează
a fi căutat
CĂUTAREA ŞI ÎNLOCUIREACĂUTAREA ŞI ÎNLOCUIREA
UNEI SECVENŢE DE TEXTUNEI SECVENŢE DE TEXT
EDIT→REPLACE sau CTRL+H
textul car...
AplicaţieAplicaţie
Deschideţi un document nou care va conţine următoarele informaţii:
Numele autorului: numele vostru
Titl...
TIPĂRIREA DOCUMENTELORTIPĂRIREA DOCUMENTELOR
Examinarea documentului înaintea imprimării
Tipărirea documentului
EXAMINAREA DOCUMENTULUI ÎNAINTEA IMPRIMĂRIIEXAMINAREA DOCUMENTULUI ÎNAINTEA IMPRIMĂRII
FILE→PRINT PREVIEW sau click pe
Păr...
TIPĂRIREA DOCUMENTULUITIPĂRIREA DOCUMENTULUI
FILE→PRINT sau click pe
toate paginile
pagina curentă
anumite pagini
imprimar...
of 15

Prezentare pp word

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare pp word

 • 1. Facilităţi oferite de editorul Word Lansarea în execuţie a editorului Word Prezentarea interfeţei procesorului de texte Word Salvarea unui document Închiderea unui document Deschiderea unui document existent Crearea unui nou document Căutarea şi înlocuirea unei secvenţe de text Sfarsit Tipărirea documentelor Aplicaţie Editorul Word. OperaEditorul Word. Opera ţii de bazăţii de bază
 • 2. Facilităţi oferite de editorul Word  Crearea şi corectarea documentelor şi lucrul cu mai multe documente;  Tipărirea documentelor;  Operaţii cu blocuri de text;  Operaţii de căutare şi înlocuire;  Formatarea documentelor la nivel de caracter, paragraf şi pagină;  Inserarea tabelelor în document şi administrarea lor;  Crearea unor liste marcate sau numerotate;  Aranjarea textului în coloană;  Inserarea obiectelor în document(imagini, sunete, ecuaţii, diagrame);  Administrarea corespondenţei(scrisori şi etichete poştale);
 • 3. LANSAREA IN EXECUTIE START→PROGRAMS→MICROSOFT WORD
 • 4. Prezentarea interfeţei procesorului de texte Word Bara de titlu Bara de meniu Bara cu instrumente Rigle Bara de stare Suprafaţa de lucru Bare şi butoane de defilare
 • 5. SALVAREA UNUI DOCUMENTSALVAREA UNUI DOCUMENT Salvarea sub acelaşi nume Salvarea sub un alt nume FILE→SAVE sau CTRL+S sau click pe FILE→SAVE AS Numele fişierului Tipul fişierului
 • 6. ÎNCHIDEREA UNUI DOCUMENTÎNCHIDEREA UNUI DOCUMENT SAU FILE→CLOSE Click pe butonul de închidere a documentului curent Butonul de închidere a documentului curent
 • 7. DESCHIDEREA UNUI DOCUMENTDESCHIDEREA UNUI DOCUMENT EXISTENTEXISTENT FILE→OPEN sau click pe butonul OPEN selectăm directorul în care se găseşte documentul selectăm documentul introducem numele documentului ce va fi deschis
 • 8. CREAREACREAREA UNUI NOU DOCUMENTUNUI NOU DOCUMENT FILE→NEW sau click pe butonul NEW
 • 9. CĂUTAREA ŞI ÎNLOCUIREA UNEI SECVENŢE DE TEXT Căutarea unei secvenţe de text Căutarea şi înlocuirea unei secvenţe de text
 • 10. CĂUTAREA UNEI SECVENŢE DE TEXTCĂUTAREA UNEI SECVENŢE DE TEXT EDIT→FIND sau CTRL+F textul ce urmează a fi căutat
 • 11. CĂUTAREA ŞI ÎNLOCUIREACĂUTAREA ŞI ÎNLOCUIREA UNEI SECVENŢE DE TEXTUNEI SECVENŢE DE TEXT EDIT→REPLACE sau CTRL+H textul care va fi căutat şi înlocui noul text
 • 12. AplicaţieAplicaţie Deschideţi un document nou care va conţine următoarele informaţii: Numele autorului: numele vostru Titlul: Procesorul de texte Word Subiectul: Prezentarea procesorului de texte Word. Prezentare: Facilităţi oferite de editorul Word Operaţii de bază Cerinţe: Scrieţi textul. Salvaţi documentul sub numele word1.doc în MyDocuments şi sub numele word2.doc pe Desktop. Închideţi documentul. Deschideţi documentul word2.doc de pe Desktop şi scrieţi în document care sunt operaţiile de bază şi cum se realizează acestea. Salvaţi fişierul sub acelaşi nume. Deschideţi documentul word1.doc şi căutaţi cuvântul editorul. Deschideţi documentul word2.doc şi înlocuiţi cuvântul Word cu Microsoft Word.
 • 13. TIPĂRIREA DOCUMENTELORTIPĂRIREA DOCUMENTELOR Examinarea documentului înaintea imprimării Tipărirea documentului
 • 14. EXAMINAREA DOCUMENTULUI ÎNAINTEA IMPRIMĂRIIEXAMINAREA DOCUMENTULUI ÎNAINTEA IMPRIMĂRII FILE→PRINT PREVIEW sau click pe Părăsirea acestui mod de vizualizare
 • 15. TIPĂRIREA DOCUMENTULUITIPĂRIREA DOCUMENTULUI FILE→PRINT sau click pe toate paginile pagina curentă anumite pagini imprimare în fişier doar textul selectat

Related Documents