Підвищення якості та
ефективності надання
адміністративних послуг
населенню Івано-
Франківської області
через співпрацю гр...
Підвищення якості та ефективності надання
адміністративних послуг населенню
Івано-Франківської області
через співпрацю гро...
Підвищення якості та ефективності надання
адміністративних послуг населенню
Івано-Франківської області
через співпрацю гро...
Підвищення якості та ефективності надання
адміністративних послуг населенню
Івано-Франківської області
через співпрацю гро...
Підвищення якості та ефективності надання
адміністративних послуг населенню
Івано-Франківської області
через співпрацю гро...
Підвищення якості та ефективності надання
адміністративних послуг населенню
Івано-Франківської області
через співпрацю гро...
Дякую за увагу!
Цей проект фінансується Європейським Союзом
Більше інформації:
Менеджер проекту,
голова правління МГЦ «Ета...
of 7

Press1508

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Press1508

  • 1. Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано- Франківської області через співпрацю громади та влади Цей проект фінансується Європейським Союзом Івано-Франківськ 15 серпня 2013 р.
  • 2. Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади Цей проект фінансується Європейським Союзом Посилення потенціалу та спроможності центрів надання адміністративних послуг в Івано-Франківській області через співпрацю між НУО та місцевими органами влади ЗАГАЛЬНА МЕТА Географія проекту: Івано-Франківська область і Україна Тривалість проекту: 30 місяців (2013-2015рр.) Партнери проекту: Асоціація місцевого розвитку «Село і Європа» (Краків, Республіка Польща) Агентство з розвитку приватної ініціативи (Івано-Франківськ) Центр Європейських ініціатив (Естонія, Таллін) Івано-Франківська обласна державна адміністрація Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради Івано-Франківський регіональний центр інвестицій та розвитку
  • 3. Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади Цей проект фінансується Європейським Союзом ЦІЛІ ПРОЕКТУ • Забезпечення прозорості та доступності адміністративних послуг громадянам, впровадження інноваційних підходів до надання адміністративних послуг • Поширення в Україні кращого вітчизняного та міжнародного досвіду для підвищення якості надання адміністративних послуг та участі громадськості у впровадженні адміністративних реформ
  • 4. Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади Цей проект фінансується Європейським Союзом ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ • Населення Івано-Франківської області • Місцеві органи влади та самоврядування Івано-Франківської області • Організації громадянського суспільства КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРИ • Населення Івано-Франківської області та України • Центральні та місцеві органи влади • Зацікавлені НУО в Україні
  • 5. Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади Цей проект фінансується Європейським Союзом ОСНОВНІ ЗАХОДИ: • Створення в Івано-Франківській області 3-х центрів надання адміністративних послуг • Навчальні візити до Естонії та Республіки Польща для вивчення інноваційних методів надання адміністративних послуг. • Зміцнення діючих Центрів надання адміністративних послуг — розробка та впровадження інноваційних підходів до надання адміністративних послуг • Запуск регіональної Мережі центрів надання адміністративних послуг • Міжнародна конференція з обміну досвідом у сфері надання адміністративних послуг. • Інформаційна кампанія для населення про права та обов'язки отримання адміністративних послуг, надання практичної та юридичної консультації
  • 6. Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади Цей проект фінансується Європейським Союзом ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 1. Діюча мережа центрів надання адміністративних послуг населенню в Івано-Франківській області 2. Запроваджено нові підходи надання адміністративних послуг 3. Налагоджена співпраця між НУО та місцевими органами влади 4. Поширення передового досвіду та ефективних моделей надання адміністративних послуг в Україні 5. Підвищення інформованості населення про свої права та можливості для адміністративних послуг
  • 7. Дякую за увагу! Цей проект фінансується Європейським Союзом Більше інформації: Менеджер проекту, голова правління МГЦ «Еталон» Леся Аронець м. Івано-Франківськ, вул. Павлика, 10, офіс 17-19 тел.: +38 0342 50 25 25, E-mail: press@mgcetalon.org.ua Сайт: www.mgcetalon.org.ua Веб-сайт представництва ЄС http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm

Related Documents