NASREDDİN
HOCA
Nasreddin Hoca, 1208 yılında
Eskişehir iline bağlı Sivrihisar
ilçesinin Hortu Köyünde dünyaya
geldi.
Köyün imamı olan Abdullah Efendi ve
aynı köyden olan Sıdıka Hatun'un
İlk eğitimine babasından
aldığı derslerle başladı.
1237 yılında Akşehir'e yerleşti.
Muhammed Hayrani'den tasavvuf
dersleri aldı.
Dini ilimler alanında eğitiminiDini ilimler alanında eğitimini
sürdürerek müderris oldu vesürdürerek müderris oldu ve
medr...
Bu görevinden sonra
Nasiruddin Hace olarak
anılmaya başlandı.
Yine başka bir rivayete göre de, eğitimini
tamamlayıp icazet aldıktan sonra babasının
yerine köyde imamlık yapmaya başladı.
Nasreddin Hoca,Nasreddin Hoca,
hayatı boyuncahayatı boyunca
insanlara doğru yoluinsanlara doğru yolu
göstermeyi, iyilikler...
Yaşam hikayesinden fert ve toplumu
çok iyi tanıyıp ona göre hareket
ettiği anlaşılmaktadır.
Doğru davranışı kazandırmak için
karakteri gereği kendine özgü olmayı
bir yol olarak takip etti.
Amacının gerçekleşmesi için de
insanların rahat anlayabileceği bir
dil ve üslup kullandı.
Halk arasında ve cemiyette mevcut
olan bozuk yanların düzeltilmesi
için kısa, öz ve nükteli ifadeler
kullandı.
Nükteleri, espirileri hikmet ve
ibret dolu olup birer atasözü gibi
bir özellik gösterirler.
Kendisine ait olduğu söylenen edep
dışı ve nükteden uzak fıkraların onunla
hiçbir alakası olmayıp uydurma
sözlerdir.
Nasreddin Hoca
ile ilgili yapılan
araştırmalar
kişiliği ile ilgili
önemli ipuçları
vermektedir.
Bu araştırmalara göre ilim ve edep
sahibi bir insan olup asla sıradan ve
basit ifadeler kullanmadığı, edep dışı
fıkralar a...
Ayrıca efsanevi bir kişiliğe de sahip olmadığı,
Anadolu Selçukluları zamanında yaşamış salih
ve erdemli bir kişiliğe sahip...
Günlük yaşam içinde meydana
gelen fıkraları belli bir alan içinde
cereyan etti.
Olaylar ev, sokak, mahalle, çarşı,
pazar ve cami gibi mekanlar ve
yerlerde meydana geldi.
Hocanın kendisi
ile birlikte hanımı,
sokak ve mahalle
sakinleri ve kadı
gibi şahsiyetlerin
yanında eşeği de
önemli bir yer...
Nasreddin Hoca’nın sosyal hayatla ilgili fıkralarıNasreddin Hoca’nın sosyal hayatla ilgili fıkraları
zengin bir konu çeşit...
Bunların çoğundaBunların çoğunda
mizahıyla, gülermizahıyla, güler
yüzüyle ders verenyüzüyle ders veren
bir halk eğitimcisi...
Nasreddin Hoca’nın temsil ettiği dava, bir
kurnazlık değil imbiklenmiş zekânın
arkasında doğruyu, iyiyi, güzeli, sabır ve
...
Nasreddin Hoca fıkralarının temel
özelliklerinden birisi de sözlü geleneğe
uygun olarak kısa, açık, yalın ve özlü
olmasıdı...
Bu fıkralar,
Türkçemizdeki
halk söyleyişleri
için zengin bir
kaynak
durumundadır.
Diyaloglarda da söz uzatılmadan gaye
kısa bir şekilde anlatılmıştır.
Nasreddin Hoca’nın ağzında vurucu
sözler kalıplaşmışt...
Bu kalıplardan ipe un sermek, bindiği
dalı kesmek, kazın ayağı, kuşa
benzemek, vb. bir çoğu özlü söz ya da
deyim olarak ku...
Birçok fıkrada insanların ibret
alacağı konular sembollerle
anlatılır:
“Ye kürküm ye”, “Kürküm eski
sözüm geçmez” ifadeleriyle
toplumun gerçeğe değil dış
görüntüye önem verdiği eleştirilir.
“Kazan doğurdu, kazan öldü”
fıkrası; çıkarını koruma uğrunda
Allah’ın Evrene koyduğu kanunlara
karşı gelmeyi eleştirir.
Böylece atasözü, deyim ve telmihleriyleBöylece atasözü, deyim ve telmihleriyle
Nasreddin Hoca dilimizi kelime ve anlamNasr...
Hoca yalnız fikirleriyle değil
zikirleriyle de bizdendir, bizdir.
Güzelim sözleri uçuşur, yanımızda,
yöremizde; yeri gelince,
anlatamayınca derdimize yetişir,
imdadımıza.
Beceremeyince bir işi; “Acemi bülbül bu
kadar öter” der, avunuruz.
“İpe un seriyor” diye sitem ederiz
dostlarımıza.
“Bu karmaşık düzende bir kör
döğüşüdür gidiyor”, “Kabak tadı
verdi artık” deriz.
Çocuğun ya da gencin daha yüksek ahlaki
değerler kazanması amacına ulaşmada
Nasreddin Hoca Fıkralarının masallardan
üstün ...
…ve ahlak eğitiminde
başarı ile
kullanılabileceği böylece
belirlenmektedir.
Sonuç olarak: NasreddinSonuç olarak: Nasreddin
Hoca’nın fıkralarında,Hoca’nın fıkralarında,
halkı eğiten ve ona dershalkı ...
Hoca’ya bağlı olarak anlatılan
fıkralar âdeta Türk düşüncesinin
olukları, çeşitli ifade kalıpları
gibidir.
Bu sebeple de Nasreddin Hoca, bir fıkra
tipi olduğu kadar, Türk düşüncesini,
dünya görüşünü, insan anlayışını en iyi
şekil...
Nasreddin Hoca’nın
Fıkralarından bir örnek:
Nasrettin hoca bir
gün köyden şehre
giderken
yorulmuş…
Tarlanın kenarındakiTarlanın kenarındaki
Ceviz ağacınınCeviz ağacının
altında dinleneyimaltında dinleneyim
demiş…demiş…
Şöyle bir etrafına bakınıp
ağacın altına uzanmış…
Bir önündeki kabak tarlasınaBir önündeki kabak tarlasına
bir de yaslandığı cevizbir de yaslandığı ceviz
ağacına bakmış ve ...
…incecik kabak sapında
kocaman kabak var,
……koskocaman ağaçtakoskocaman ağaçta
küçücük ceviz var, buküçücük ceviz var, bu
nasıl iş!” deyipnasıl iş!” deyip
uykuya da...
Ağaçtan bir
ceviz hocanın
kafasına
düşüvermiş. Ve
kafada ceviz
büyüklüğünde
bir şiş olmuş.
Hoca hiddetle uyanmış ve “Yarabbi
hikmetinden sual olunmaz. Sen en
iyisini bilirsin” demiş. “Şimdi o kabak
ağaçta olsaydı ...
Nasreddin Hoca,Nasreddin Hoca,
Milâdî 1284 tarihindeMilâdî 1284 tarihinde
Akşehir’de vefatAkşehir’de vefat
etmiştir.etmişt...
Türbesi üzerindeki yazıda “ Yazı
bâkî, ömür fânî, kul âsî, Rab
affedicidir.” sözleri yer
almaktadır.
Ölümünden sonra da eserleriyle
yaşayan nadir kişilerden olan
Nasreddin Hoca hala dünyayı
fıkralarıyla güldürmektedir.
Ancak onun fıkraları sadece güldürmek içinAncak onun fıkraları sadece güldürmek için
değil, insanlığa önemli dersler verme...
Doğumunun 800. Yılında Onu
rahmet ve hürmetle anıyoruz.
Sunum: Ahmet YORDAMSunum: Ahmet YORDAM
www.yolyordam.com
of 56

Nasreddin hoca

www.yolyordam.com
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Business      


Transcripts - Nasreddin hoca

 • 1. NASREDDİN HOCA
 • 2. Nasreddin Hoca, 1208 yılında Eskişehir iline bağlı Sivrihisar ilçesinin Hortu Köyünde dünyaya geldi.
 • 3. Köyün imamı olan Abdullah Efendi ve aynı köyden olan Sıdıka Hatun'un
 • 4. İlk eğitimine babasından aldığı derslerle başladı.
 • 5. 1237 yılında Akşehir'e yerleşti. Muhammed Hayrani'den tasavvuf dersleri aldı.
 • 6. Dini ilimler alanında eğitiminiDini ilimler alanında eğitimini sürdürerek müderris oldu vesürdürerek müderris oldu ve medresede ders vermeye başladı.medresede ders vermeye başladı.
 • 7. Bu görevinden sonra Nasiruddin Hace olarak anılmaya başlandı.
 • 8. Yine başka bir rivayete göre de, eğitimini tamamlayıp icazet aldıktan sonra babasının yerine köyde imamlık yapmaya başladı.
 • 9. Nasreddin Hoca,Nasreddin Hoca, hayatı boyuncahayatı boyunca insanlara doğru yoluinsanlara doğru yolu göstermeyi, iyilikleregöstermeyi, iyiliklere yönlendiripyönlendirip kötülüklerdenkötülüklerden sakındırmayı gayesakındırmayı gaye edindi.edindi.
 • 10. Yaşam hikayesinden fert ve toplumu çok iyi tanıyıp ona göre hareket ettiği anlaşılmaktadır.
 • 11. Doğru davranışı kazandırmak için karakteri gereği kendine özgü olmayı bir yol olarak takip etti.
 • 12. Amacının gerçekleşmesi için de insanların rahat anlayabileceği bir dil ve üslup kullandı.
 • 13. Halk arasında ve cemiyette mevcut olan bozuk yanların düzeltilmesi için kısa, öz ve nükteli ifadeler kullandı.
 • 14. Nükteleri, espirileri hikmet ve ibret dolu olup birer atasözü gibi bir özellik gösterirler.
 • 15. Kendisine ait olduğu söylenen edep dışı ve nükteden uzak fıkraların onunla hiçbir alakası olmayıp uydurma sözlerdir.
 • 16. Nasreddin Hoca ile ilgili yapılan araştırmalar kişiliği ile ilgili önemli ipuçları vermektedir.
 • 17. Bu araştırmalara göre ilim ve edep sahibi bir insan olup asla sıradan ve basit ifadeler kullanmadığı, edep dışı fıkralar anlatmadığı anlaşılmaktadıranlatmadığı anlaşılmaktadır.
 • 18. Ayrıca efsanevi bir kişiliğe de sahip olmadığı, Anadolu Selçukluları zamanında yaşamış salih ve erdemli bir kişiliğe sahip olduğu görülmektedir.
 • 19. Günlük yaşam içinde meydana gelen fıkraları belli bir alan içinde cereyan etti.
 • 20. Olaylar ev, sokak, mahalle, çarşı, pazar ve cami gibi mekanlar ve yerlerde meydana geldi.
 • 21. Hocanın kendisi ile birlikte hanımı, sokak ve mahalle sakinleri ve kadı gibi şahsiyetlerin yanında eşeği de önemli bir yer tuttu ve fıkralarına konu oldu.
 • 22. Nasreddin Hoca’nın sosyal hayatla ilgili fıkralarıNasreddin Hoca’nın sosyal hayatla ilgili fıkraları zengin bir konu çeşitliliği göstermekte, toplumzengin bir konu çeşitliliği göstermekte, toplum hayatının hemen hemen bütün alanlarınıhayatının hemen hemen bütün alanlarını kapsamaktadır.kapsamaktadır.
 • 23. Bunların çoğundaBunların çoğunda mizahıyla, gülermizahıyla, güler yüzüyle ders verenyüzüyle ders veren bir halk eğitimcisininbir halk eğitimcisinin olumlu davranışınıolumlu davranışını görürüz.görürüz.
 • 24. Nasreddin Hoca’nın temsil ettiği dava, bir kurnazlık değil imbiklenmiş zekânın arkasında doğruyu, iyiyi, güzeli, sabır ve dürüstlüğü telkin eden bir akıl yürütme sistemidir.
 • 25. Nasreddin Hoca fıkralarının temel özelliklerinden birisi de sözlü geleneğe uygun olarak kısa, açık, yalın ve özlü olmasıdır.
 • 26. Bu fıkralar, Türkçemizdeki halk söyleyişleri için zengin bir kaynak durumundadır.
 • 27. Diyaloglarda da söz uzatılmadan gaye kısa bir şekilde anlatılmıştır. Nasreddin Hoca’nın ağzında vurucu sözler kalıplaşmıştır.
 • 28. Bu kalıplardan ipe un sermek, bindiği dalı kesmek, kazın ayağı, kuşa benzemek, vb. bir çoğu özlü söz ya da deyim olarak kullanılmaya başlamıştır.
 • 29. Birçok fıkrada insanların ibret alacağı konular sembollerle anlatılır:
 • 30. “Ye kürküm ye”, “Kürküm eski sözüm geçmez” ifadeleriyle toplumun gerçeğe değil dış görüntüye önem verdiği eleştirilir.
 • 31. “Kazan doğurdu, kazan öldü” fıkrası; çıkarını koruma uğrunda Allah’ın Evrene koyduğu kanunlara karşı gelmeyi eleştirir.
 • 32. Böylece atasözü, deyim ve telmihleriyleBöylece atasözü, deyim ve telmihleriyle Nasreddin Hoca dilimizi kelime ve anlamNasreddin Hoca dilimizi kelime ve anlam açısından zenginleştirir. Canlı örnekleriyle diliaçısından zenginleştirir. Canlı örnekleriyle dili renklendirir, aydınlatır.renklendirir, aydınlatır.
 • 33. Hoca yalnız fikirleriyle değil zikirleriyle de bizdendir, bizdir.
 • 34. Güzelim sözleri uçuşur, yanımızda, yöremizde; yeri gelince, anlatamayınca derdimize yetişir, imdadımıza.
 • 35. Beceremeyince bir işi; “Acemi bülbül bu kadar öter” der, avunuruz. “İpe un seriyor” diye sitem ederiz dostlarımıza.
 • 36. “Bu karmaşık düzende bir kör döğüşüdür gidiyor”, “Kabak tadı verdi artık” deriz.
 • 37. Çocuğun ya da gencin daha yüksek ahlaki değerler kazanması amacına ulaşmada Nasreddin Hoca Fıkralarının masallardan üstün olduğu…
 • 38. …ve ahlak eğitiminde başarı ile kullanılabileceği böylece belirlenmektedir.
 • 39. Sonuç olarak: NasreddinSonuç olarak: Nasreddin Hoca’nın fıkralarında,Hoca’nın fıkralarında, halkı eğiten ve ona dershalkı eğiten ve ona ders veren yaklaşımlarveren yaklaşımlar bulunmaktadır.bulunmaktadır.
 • 40. Hoca’ya bağlı olarak anlatılan fıkralar âdeta Türk düşüncesinin olukları, çeşitli ifade kalıpları gibidir.
 • 41. Bu sebeple de Nasreddin Hoca, bir fıkra tipi olduğu kadar, Türk düşüncesini, dünya görüşünü, insan anlayışını en iyi şekilde anlatan, ifade eden bilgelerimizden biridir.
 • 42. Nasreddin Hoca’nın Fıkralarından bir örnek:
 • 43. Nasrettin hoca bir gün köyden şehre giderken yorulmuş…
 • 44. Tarlanın kenarındakiTarlanın kenarındaki Ceviz ağacınınCeviz ağacının altında dinleneyimaltında dinleneyim demiş…demiş…
 • 45. Şöyle bir etrafına bakınıp ağacın altına uzanmış…
 • 46. Bir önündeki kabak tarlasınaBir önündeki kabak tarlasına bir de yaslandığı cevizbir de yaslandığı ceviz ağacına bakmış ve şöyleağacına bakmış ve şöyle düşünmüş: “Ey Allah'ımdüşünmüş: “Ey Allah'ım gücüne sual olmaz amma,gücüne sual olmaz amma,
 • 47. …incecik kabak sapında kocaman kabak var,
 • 48. ……koskocaman ağaçtakoskocaman ağaçta küçücük ceviz var, buküçücük ceviz var, bu nasıl iş!” deyipnasıl iş!” deyip uykuya dalmış.uykuya dalmış.
 • 49. Ağaçtan bir ceviz hocanın kafasına düşüvermiş. Ve kafada ceviz büyüklüğünde bir şiş olmuş.
 • 50. Hoca hiddetle uyanmış ve “Yarabbi hikmetinden sual olunmaz. Sen en iyisini bilirsin” demiş. “Şimdi o kabak ağaçta olsaydı benim halim ne
 • 51. Nasreddin Hoca,Nasreddin Hoca, Milâdî 1284 tarihindeMilâdî 1284 tarihinde Akşehir’de vefatAkşehir’de vefat etmiştir.etmiştir.
 • 52. Türbesi üzerindeki yazıda “ Yazı bâkî, ömür fânî, kul âsî, Rab affedicidir.” sözleri yer almaktadır.
 • 53. Ölümünden sonra da eserleriyle yaşayan nadir kişilerden olan Nasreddin Hoca hala dünyayı fıkralarıyla güldürmektedir.
 • 54. Ancak onun fıkraları sadece güldürmek içinAncak onun fıkraları sadece güldürmek için değil, insanlığa önemli dersler vermeye dedeğil, insanlığa önemli dersler vermeye de devam etmekte, fikri hayatımızı doldurmaktadır.devam etmekte, fikri hayatımızı doldurmaktadır.
 • 55. Doğumunun 800. Yılında Onu rahmet ve hürmetle anıyoruz.
 • 56. Sunum: Ahmet YORDAMSunum: Ahmet YORDAM www.yolyordam.com