“Namaz iyidir, hoştur. Yalnız her
gün her gün beşer defa kılmak
çoktur. Bitmediğinden usanç
veriyor” diyen nefse bazı ikaz...
1. İkaz: Ey talihsiz nefsim! Acaba
ömrün ebedi mi? Sonsuza kadar mı
yaşayacaksın?
Gelecek seneye, belki yarına kadar
yaşayacağına dair elinde bir senet var
mı?
“...seni usandıran, bıktıran; dünyada
sanki devamlı kalacakmış gibi
düşünmendir.
Oysa bu dünyada ebedi
kalmayacaksın. Ömrün azdır.
Nasıl ömrün bir gün bitecekse,
sonunda namaz ibadeti de bitecek.
2. İkaz: Ey
midesine
düşkün nefsim!
Her gün ekmek yersin, su içersin,
havayı teneffüs edersin, onlar sana
usanç veriyor mu?”
Madem usandırmıyor; çünkü bunlara
sürekli ihtiyacın var. Usanmak değil,
her seferinde lezzet alırsın.
Öyle ise, vücudumda seninÖyle ise, vücudumda senin
arkadaşların olan kalbiminarkadaşların olan kalbimin gıdası,gıdası,
...ruhumun hayat suyu,
...bütün duygularımı coşturan
ve doyuran hoş bir havası
olan namaz da seni
usandırmamalı...
3. İkaz: Ey Sabırsız nefsim! Acaba
geçmiş günlerdeki ibadet vazifesini
ve namaz yorgunluğunu...
ve musibet zahmetini, bugün
düşünüp acı duymak,
...hem gelecek günlerdeki
ibadet vazifesini...
ve namaz
hizmetini ve
musibet elemini
bugün hayal edip
sabırsızlık
göstermek hiç akıl
kârı mıdır?
Şu sabırsızlıktaki misalin şöyle
sersem bir kumandana benzer
ki,
Düşmanın sağ
kanat kuvveti,
onun sağındaki kuvvetine
katılmış ve ona taze bir
kuvvet olduğu halde,
o, tutar; büyük bir kuvvetini sağ
kanata gönderir. Merkezi
Hem, sol kanatta düşmanın askeri yok
iken ve daha gelmeden, büyük bir kuvvet
gönderir. “Ateş et!” emrini verir.
Merkezi bütün bütün kuvvetten
düşürtür. Düşman işi anlar, merkeze
hücum eder, darmadağın eder.
Evet, buna benzersin. Çünkü, geçmiş
günlerin zahmeti, bugün rahmete
dönmüş, Elemi gitmiş, lezzeti kalmış.
Öyle ise, ondan usanç almak değil, belki
yeni bir şevk, taze bir zevk ve devama
ciddi bir gayret etmek lazım gelir.
Gelecek günler ise madem
gelmemişler,
Şimdiden düşünüp usanmak; aynen o
günlerin açlığı ve susuzluğu ile bugün
bağırıp çağırmak gibi bir deliliktir.
Sabır kuvvetini geçmiş ve geleceğe
dağıtma.
İbadet noktasında sabrı,
bulunduğun günde ve
anda kullan.
İnsan üç sabır ile
sorumludur:
a) İbadetleri
devamlı
yapmada
sabır.
b) Günahlardan
sakınmada sabır.
c) Musibetlere, belalara,
hastalıklara karşı sabırdır.
4. İkaz: Ey
sersem nefsim!
Acaba şu kulluk vazifesi olan
namaz neticesiz midir?
Ücreti az mıdır
ki, sana usanç
veriyor.
Halbuki bir
adam, sana
birkaç para
verse veyahut
seni
korkutsa,
...akşama kadar seni çalıştırır ve sen
de usanmadan çalışırsın.
Bir kulluk vazifesi olan
namaz neticesiz değildir.
Namazın meyveleri
şunlardır:
a) Dünyada aklın,
ruhun ve kalbin rahatı,
b) Kabrinde bir ışık ve
gıda,
c) Mahkemen olan mahşerde
bir senet ve bir bilet,
d) Sırat köprüsünde bir nur...
...ve bir
burak.
5. İkaz: Ey Dünyaya çok bağlı
nefsim!
Acaba ibadetteki bıkkınlığın ve
namazdaki kusurun dünyaya ait
işlerinin çokluğundan mıdır?
Acaba sırf dünya için mi
yaratılmışsın ki, bütün vaktini
ona harcıyorsun?
Eğer namaz kılsan, dünyaya ait
işlerin de ibadet olur.
Hem dünyaya ait geçimini, hem de ahiret
için hazırlığını yapmış olursun.
Namaz, Kur’an’da en çok
emredilen bir ibadettir.
En basit bir amirin emri
karşısında hemen boyun eğen biz
insanların,
KainatınKainatın
YaratıcısınınYaratıcısının
bunca emirbunca emir
ve ısrarıve ısrarı
karşısındakarşısında
itaatitaat
etmemi...
Okulda öğretmenimiz, işyerinde
müdürümüz, patronumuz,
...askerde komutanımız bir iş
emrettiğinde derhal yapıp,
onları hoşnut ederken;
...nasıl olur da, Rabbimizin bu
emirlerine kakarşı, ilgisisiz kalabiliriz?
Peygamberimize(s.a.v):Peygamberimize(s.a.v):
“Allah’ın en çok sevdiği“Allah’ın en çok sevdiği
amel hangisidir?”amel hangis...
“Vaktinde kılınan
namazdır.” buyurdu.
Bu Hadis gösteriyor ki,
namazdan daha üstün bir
ibadet yoktur ve olamaz.
Kainatta imandan sonra en
büyük hakikat, namazdır.
Yaşadığımız asırda iman
zayıflığıyla birlikte, ibadete
gereken hassasiyeti
göstermiyoruz.
Miraç’ta namaz
emrini alan ve nasıl
kılınacağını bize
gösteren
Peygamberimiz ve
sahabeleri, savaşta
bile cemaatle
namaz kı...
Günümüzde ise, hiçbir ciddi mazereti
olmayan nice Müslüman, basit bir
tembellik yüzünden, asıl görevi olan
namazı ihmal ed...
“Dünya ve içindekilerden
hayırlıdır.” buyurmuştur.
Sadece bir sabah namazı için,
Peygamberimiz iki ayrı
Hadiste :
Halbuki Namaz, kişinin
Rabbiyle buluşması ve Ona
en yakın olduğu anıdır.
Peygamber Efendimizin deyimiyle namaz:
“dinin direği”, “gözün nuru” ve “müminin
miracıdır”.
Namaz, yaratılışın
gayesi, kainatın neticesi
ve meyvesidir.
Namaz en
vazgeçilme
z bir
ibadettir.
Bu yüzden Bedir
savaşında bile
namazdan
vazgeçilmedi.
Bu yüzden Hz. Ömer
yarasından kanlar akarken
bile namaz kıldı.
Yine Hz. Ali
ayağındaki okun
çıkarılması için
namaza durdu.
Peygamberimiz son nefeslerinde bile
ümmetine şöyle diyordu:
“Emriniz altındakilere iyi
davranınız. Namaza, namaza dikkat
ve devam ediniz !
Ey kızım Fatıma!
Allah katında makbul
olacak ameller işleyiniz.
Bana güvenmeyiniz.
Yoksa ben, sizi Allah’ın
azabından
kurt...
Peygamberimiz: ”Kulun ilk
hesaba çekileceği ameli,
namazdır” buyurmuştur.
Namaz, Allah’ın sonsuz
nimetlerine en büyük bir
şükürdür.
Namazın manası, Rabbimizin Celaline
karşı “ Sübhanallah” dedeyip, Onu her türlü
kusur ve noksandan uzak tutup, tesbih
Cemaline karşı
“Elhamdülillah”
deyip hamdetmek;
...Kemaline karşı “Allahuekber” deyip
büyüklüğünü ilan edip, tazim
etmektir.
Bundan dolayıdır ki, bu üç kelime
(Sübhanallah, Elhamdülillah ve
Allahuekber) namazın her tarafında
bulunmaktadır.
Namaz, bütün ibadetleri ve zikirleri içinde
toplayan, en kapsamlı bir ibadettir.
Rabbimiz Kur’anda: “Muhakkak
ki namaz, hayasızlıktan ve
kötülükten alıkoyar”
buyurmaktadır.
Namazsızlık, insanı şirke ve küfreNamazsızlık, insanı şirke ve küfre
götürebilir.götürebilir.
Çünkü bir Hadiste: “Kişiyle ...
Bir Müslüman'ın en büyük
alameti, belirtisi namaz
kılmasıdır.
Peygamberimiz: “Onlarla bizim
aramızda alamet-i farika (ayırıcı
işaret) namazdır.
...Dolayısıyla namazı terk eden,
kafirlere benzemiştir.”
buyurmuştur.
Kim namaz kılma
yolunda istekli ve
gayretli olursa,
Allah ona
kolaylıklar yaratır
ve tehlikelerden
korur.
Allah’ın bizim namazımıza ihtiyacı
yoktur. Ancak bizim ruhumuzun
ona ihtiyacı olduğundan dolayı,
bize farz olarak emredilm...
Peygamberimiz: ”Ecel gelmeden önce
tövbe etmekte; Vakit geçmeden önce
namaz kılmakta acele ediniz.”
buyurmuştur.
www.yolyordam.com
Namaz icin nefse ikazlar
of 89

Namaz icin nefse ikazlar

www.yolyordam.com
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Namaz icin nefse ikazlar

 • 1. “Namaz iyidir, hoştur. Yalnız her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor” diyen nefse bazı ikazlar:
 • 2. 1. İkaz: Ey talihsiz nefsim! Acaba ömrün ebedi mi? Sonsuza kadar mı yaşayacaksın?
 • 3. Gelecek seneye, belki yarına kadar yaşayacağına dair elinde bir senet var mı?
 • 4. “...seni usandıran, bıktıran; dünyada sanki devamlı kalacakmış gibi düşünmendir.
 • 5. Oysa bu dünyada ebedi kalmayacaksın. Ömrün azdır.
 • 6. Nasıl ömrün bir gün bitecekse, sonunda namaz ibadeti de bitecek.
 • 7. 2. İkaz: Ey midesine düşkün nefsim!
 • 8. Her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin, onlar sana usanç veriyor mu?”
 • 9. Madem usandırmıyor; çünkü bunlara sürekli ihtiyacın var. Usanmak değil, her seferinde lezzet alırsın.
 • 10. Öyle ise, vücudumda seninÖyle ise, vücudumda senin arkadaşların olan kalbiminarkadaşların olan kalbimin gıdası,gıdası,
 • 11. ...ruhumun hayat suyu,
 • 12. ...bütün duygularımı coşturan ve doyuran hoş bir havası olan namaz da seni usandırmamalı...
 • 13. 3. İkaz: Ey Sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz yorgunluğunu...
 • 14. ve musibet zahmetini, bugün düşünüp acı duymak,
 • 15. ...hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini...
 • 16. ve namaz hizmetini ve musibet elemini bugün hayal edip sabırsızlık göstermek hiç akıl kârı mıdır?
 • 17. Şu sabırsızlıktaki misalin şöyle sersem bir kumandana benzer ki,
 • 18. Düşmanın sağ kanat kuvveti,
 • 19. onun sağındaki kuvvetine katılmış ve ona taze bir kuvvet olduğu halde,
 • 20. o, tutar; büyük bir kuvvetini sağ kanata gönderir. Merkezi
 • 21. Hem, sol kanatta düşmanın askeri yok iken ve daha gelmeden, büyük bir kuvvet gönderir. “Ateş et!” emrini verir.
 • 22. Merkezi bütün bütün kuvvetten düşürtür. Düşman işi anlar, merkeze hücum eder, darmadağın eder.
 • 23. Evet, buna benzersin. Çünkü, geçmiş günlerin zahmeti, bugün rahmete dönmüş, Elemi gitmiş, lezzeti kalmış.
 • 24. Öyle ise, ondan usanç almak değil, belki yeni bir şevk, taze bir zevk ve devama ciddi bir gayret etmek lazım gelir.
 • 25. Gelecek günler ise madem gelmemişler,
 • 26. Şimdiden düşünüp usanmak; aynen o günlerin açlığı ve susuzluğu ile bugün bağırıp çağırmak gibi bir deliliktir.
 • 27. Sabır kuvvetini geçmiş ve geleceğe dağıtma.
 • 28. İbadet noktasında sabrı, bulunduğun günde ve anda kullan.
 • 29. İnsan üç sabır ile sorumludur:
 • 30. a) İbadetleri devamlı yapmada sabır.
 • 31. b) Günahlardan sakınmada sabır.
 • 32. c) Musibetlere, belalara, hastalıklara karşı sabırdır.
 • 33. 4. İkaz: Ey sersem nefsim!
 • 34. Acaba şu kulluk vazifesi olan namaz neticesiz midir?
 • 35. Ücreti az mıdır ki, sana usanç veriyor.
 • 36. Halbuki bir adam, sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa,
 • 37. ...akşama kadar seni çalıştırır ve sen de usanmadan çalışırsın.
 • 38. Bir kulluk vazifesi olan namaz neticesiz değildir. Namazın meyveleri şunlardır:
 • 39. a) Dünyada aklın, ruhun ve kalbin rahatı,
 • 40. b) Kabrinde bir ışık ve gıda,
 • 41. c) Mahkemen olan mahşerde bir senet ve bir bilet,
 • 42. d) Sırat köprüsünde bir nur...
 • 43. ...ve bir burak.
 • 44. 5. İkaz: Ey Dünyaya çok bağlı nefsim!
 • 45. Acaba ibadetteki bıkkınlığın ve namazdaki kusurun dünyaya ait işlerinin çokluğundan mıdır?
 • 46. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona harcıyorsun?
 • 47. Eğer namaz kılsan, dünyaya ait işlerin de ibadet olur.
 • 48. Hem dünyaya ait geçimini, hem de ahiret için hazırlığını yapmış olursun.
 • 49. Namaz, Kur’an’da en çok emredilen bir ibadettir.
 • 50. En basit bir amirin emri karşısında hemen boyun eğen biz insanların,
 • 51. KainatınKainatın YaratıcısınınYaratıcısının bunca emirbunca emir ve ısrarıve ısrarı karşısındakarşısında itaatitaat etmemizetmemiz gerekmezgerekmez mi?mi?
 • 52. Okulda öğretmenimiz, işyerinde müdürümüz, patronumuz,
 • 53. ...askerde komutanımız bir iş emrettiğinde derhal yapıp, onları hoşnut ederken;
 • 54. ...nasıl olur da, Rabbimizin bu emirlerine kakarşı, ilgisisiz kalabiliriz?
 • 55. Peygamberimize(s.a.v):Peygamberimize(s.a.v): “Allah’ın en çok sevdiği“Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir?”amel hangisidir?” diye sorulduğunda;diye sorulduğunda;
 • 56. “Vaktinde kılınan namazdır.” buyurdu.
 • 57. Bu Hadis gösteriyor ki, namazdan daha üstün bir ibadet yoktur ve olamaz.
 • 58. Kainatta imandan sonra en büyük hakikat, namazdır.
 • 59. Yaşadığımız asırda iman zayıflığıyla birlikte, ibadete gereken hassasiyeti göstermiyoruz.
 • 60. Miraç’ta namaz emrini alan ve nasıl kılınacağını bize gösteren Peygamberimiz ve sahabeleri, savaşta bile cemaatle namaz kılmaktan geri durmuyorlardı.
 • 61. Günümüzde ise, hiçbir ciddi mazereti olmayan nice Müslüman, basit bir tembellik yüzünden, asıl görevi olan namazı ihmal edebiliyor.
 • 62. “Dünya ve içindekilerden hayırlıdır.” buyurmuştur. Sadece bir sabah namazı için, Peygamberimiz iki ayrı Hadiste :
 • 63. Halbuki Namaz, kişinin Rabbiyle buluşması ve Ona en yakın olduğu anıdır.
 • 64. Peygamber Efendimizin deyimiyle namaz: “dinin direği”, “gözün nuru” ve “müminin miracıdır”.
 • 65. Namaz, yaratılışın gayesi, kainatın neticesi ve meyvesidir.
 • 66. Namaz en vazgeçilme z bir ibadettir.
 • 67. Bu yüzden Bedir savaşında bile namazdan vazgeçilmedi.
 • 68. Bu yüzden Hz. Ömer yarasından kanlar akarken bile namaz kıldı.
 • 69. Yine Hz. Ali ayağındaki okun çıkarılması için namaza durdu.
 • 70. Peygamberimiz son nefeslerinde bile ümmetine şöyle diyordu:
 • 71. “Emriniz altındakilere iyi davranınız. Namaza, namaza dikkat ve devam ediniz !
 • 72. Ey kızım Fatıma! Allah katında makbul olacak ameller işleyiniz. Bana güvenmeyiniz. Yoksa ben, sizi Allah’ın azabından kurtaramam.”
 • 73. Peygamberimiz: ”Kulun ilk hesaba çekileceği ameli, namazdır” buyurmuştur.
 • 74. Namaz, Allah’ın sonsuz nimetlerine en büyük bir şükürdür.
 • 75. Namazın manası, Rabbimizin Celaline karşı “ Sübhanallah” dedeyip, Onu her türlü kusur ve noksandan uzak tutup, tesbih
 • 76. Cemaline karşı “Elhamdülillah” deyip hamdetmek;
 • 77. ...Kemaline karşı “Allahuekber” deyip büyüklüğünü ilan edip, tazim etmektir.
 • 78. Bundan dolayıdır ki, bu üç kelime (Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahuekber) namazın her tarafında bulunmaktadır.
 • 79. Namaz, bütün ibadetleri ve zikirleri içinde toplayan, en kapsamlı bir ibadettir.
 • 80. Rabbimiz Kur’anda: “Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar” buyurmaktadır.
 • 81. Namazsızlık, insanı şirke ve küfreNamazsızlık, insanı şirke ve küfre götürebilir.götürebilir. Çünkü bir Hadiste: “Kişiyle şirk veÇünkü bir Hadiste: “Kişiyle şirk ve küfür arasında, namazın terki vardır”küfür arasında, namazın terki vardır” denilmiştir.denilmiştir.
 • 82. Bir Müslüman'ın en büyük alameti, belirtisi namaz kılmasıdır.
 • 83. Peygamberimiz: “Onlarla bizim aramızda alamet-i farika (ayırıcı işaret) namazdır.
 • 84. ...Dolayısıyla namazı terk eden, kafirlere benzemiştir.” buyurmuştur.
 • 85. Kim namaz kılma yolunda istekli ve gayretli olursa, Allah ona kolaylıklar yaratır ve tehlikelerden korur.
 • 86. Allah’ın bizim namazımıza ihtiyacı yoktur. Ancak bizim ruhumuzun ona ihtiyacı olduğundan dolayı, bize farz olarak emredilmiştir.
 • 87. Peygamberimiz: ”Ecel gelmeden önce tövbe etmekte; Vakit geçmeden önce namaz kılmakta acele ediniz.” buyurmuştur.
 • 88. www.yolyordam.com

Related Documents