Мисли различно
Бъди част от
кръговрата
Рециклирай!
Целта на проекта е:
Откриваме възможности във всяка стъпка по пътя.
Запознаване
на по-голям
кръг от хора
с идеята ни
Промя...
Запознаване на по-голям
кръг от хора с идеята ни
Чуйте нещо интересно!
Ако желаете да сте полезни на
околната среда и същевременно
да уцхастието Ви да бъде
възнаградено, то чуйте
внимателно наш...
Предлагаме като начало да поставим по един контейнер за
рециклиране пред по-глемните супер маркети. В нашата страна
недост...
Промяна в съзнанието на
хората по отношение на
рециклирането
Върни бутилка – дари стотинка.
Но как да накараме не само тези, които
нямат средства да го правят, за да си
помогнат. Необходимо е промяна на
самосъзнани...
АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОННИ И ПЕЧАТНИ МЕДИИ
За релизирането на рекламната кампания goUP
ще използва както електронни та...
1. ЕС
2. Спонсори
3. Общини
4. Наеми от автомати
5. Организации с
екологична насоченост
Финансиране
Процес на рециклиране
Интересно
Системите са автоматизирани и могат да приемат отпадъци от стъклени,
пластмасови, хартиени и метални опаковки. З...
Разработване на рекламна кампания.
• Обект на рекламата ще бъдат контейнерите за рециклиране
на бутилки и запознаването на...
• Рекламната кампания е с препратка към основната идея и запознаването
на потребителите с нея.
• Апела на кампанията цели ...
What’s Your Message?
Чрез кампанията „Мисли различнo. Бърди част от кръговрата.
Рециклирай” подукта ще изгради ясна позици...
Начини за създаване на сайт
Сайт на кампанията – той ще бъде съставен от няколко
различни секции:
1) Информация за кампани...
Основните елементи, които един е необходимо да
притежава са:
• Началната страница, която играе решаваща роля като
център з...
За нашия сайт използвахме неподредени списъци с графичен символ.
Неподредените списъци имат водещ графичен символ (graphic...
Ако желаете
Добавянето на текст и прилагането му в Wix се случва в следните няколко
стъпки: Първоначално избораме лентата “Add” опцият...
Отново от лентата (Add) добавяме желаното изображение където
имаме избор от три опции:
• Image
• Image without frame
• Cli...
След клик върху Image бутона се отваря нова страница, от която можем да
изберем безброй много варианти, които ни предлага ...
При първоначално зададения темплейт, чрез дабъл клик на
страницата “блог” идивидуално пресонализирахме изгледа на
включени...
Интегрирането на социалните медии се осъществява чрез бутона
“Add”, където от падащото меню избираме опцията “Social” и
до...
Добавянето на информация за мястото на обекта се осъществява чрез клик
на на опцията “Add”, при което от падащото меню изб...
Чрез SEO бутонът се отваря нов прозорец, в който може да
персонализираме името на уебсайта. Описание на сайта и ключови
ду...
След като бъде създаден, сайтът трябва да бъде „публикуван” в мрежата за
да стане достъпен за своите бъдещи потребители. W...
Йоанна Георгиева Йорданова – 42 група, РМК, ф. № 12183
Нели Цветомирова Христова – 42 група, РМК, ф. № 12182
Рециклиране на бутилки Prezentation
Рециклиране на бутилки Prezentation
of 29

Рециклиране на бутилки Prezentation

http://goupagency.wix.com/recycle
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Рециклиране на бутилки Prezentation

 • 1. Мисли различно Бъди част от кръговрата Рециклирай!
 • 2. Целта на проекта е: Откриваме възможности във всяка стъпка по пътя. Запознаване на по-голям кръг от хора с идеята ни Промяна в съзнанието на хората по отношение на рециклирането Реализиране на проекта
 • 3. Запознаване на по-голям кръг от хора с идеята ни Чуйте нещо интересно!
 • 4. Ако желаете да сте полезни на околната среда и същевременно да уцхастието Ви да бъде възнаградено, то чуйте внимателно нашата идея в следващите няколко слайда! Пускаш бутилка – получаваш стотинки? Как става това? Предлагаме на Вашето внимание контейнери за рецклиране на бутилки.
 • 5. Предлагаме като начало да поставим по един контейнер за рециклиране пред по-глемните супер маркети. В нашата страна недостига на средства ще спомогне за разпространяването на идеята. Ето така изглежда един контейнер за рециклиране
 • 6. Промяна в съзнанието на хората по отношение на рециклирането Върни бутилка – дари стотинка.
 • 7. Но как да накараме не само тези, които нямат средства да го правят, за да си помогнат. Необходимо е промяна на самосъзнанието и на по-заможната част от българите, за да се включат и те. Предложението ни това да стане, е като добавиш бутилките да имаш избор дали да изтеглиш парите или да ги дариш. Ще включим няколко неправитествени организации в кампанията. Събраните средства през целия месец, от дарения на наши потребители, ще се разпределят на случаен принцип по банковите им сметки.
 • 8. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОННИ И ПЕЧАТНИ МЕДИИ За релизирането на рекламната кампания goUP ще използва както електронни така и печатни медии за по широко и обективно информиране на клиентите си. • Телевизиите, които са най-предпочитани за реклама през 24 часовата програма най – често са: BTV, NOVA TV и БНТ. • От печатните медии, за привличане на по-широк кръг от потребителите ще се изпозват най-често кууваните у нас ежедневници, а именно „24 часа” и „Труд”. • Рекламата ще може да бъде видяна и във по-големите градова, в по-големите хранително вкусови обекти, респективно хипермаркети БИЛЛА, Карфур и Кауфланд.
 • 9. 1. ЕС 2. Спонсори 3. Общини 4. Наеми от автомати 5. Организации с екологична насоченост Финансиране
 • 10. Процес на рециклиране
 • 11. Интересно Системите са автоматизирани и могат да приемат отпадъци от стъклени, пластмасови, хартиени и метални опаковки. За минута могат да се преработят до 42 опаковки, без да се смесват, както понякога се случва в цветните кофи. След като ги компресира, инсталацията дава няколко стотинки. Опита на останалите държави, реализирали този проект показва, че обема на боклука намалява с от 40 до 60%. Разходите за смет на общините ще намалеят и околната среда ще бъде по-запазена благодарение на тези контейнери.
 • 12. Разработване на рекламна кампания. • Обект на рекламата ще бъдат контейнерите за рециклиране на бутилки и запознаването на потребителите с тях. • Целевата аудитория на нашия продукт са потребители на средна възраст и по-възрасните • Цел: знаят Защо е необходимо извършването на този процес? Как се осъществява процеса? Какви са ползите и рисковете за околната среда?
 • 13. • Рекламната кампания е с препратка към основната идея и запознаването на потребителите с нея. • Апела на кампанията цели да пропуди загриженост в потребителите за следващите поколения. Използването на мотива за любовта към децата е емоционален и цели да пробуди емоционалното и рационално съзнание на българите. • Мотото: Мисли различно. Бъди част от кръговрата. Рециклирай. То цели да насърчи потребителите към това те да се включат активно в опазването на околната среда, с цел да я запазят и за бъдещите поколения. • Идеята: Модел Възрастни->Подрастващи->Деца Творческа идея
 • 14. What’s Your Message? Чрез кампанията „Мисли различнo. Бърди част от кръговрата. Рециклирай” подукта ще изгради ясна позиция в съзнанието на потребителите като продукт с ясно бъдеще, който е време да стана част от ежедневието на българина. Внушенията, които искаме да постигнем за въздействие върху гражданската позиция на потребителите е амбициозна, но обещаваща цел.
 • 15. Начини за създаване на сайт Сайт на кампанията – той ще бъде съставен от няколко различни секции: 1) Информация за кампанията („За Нас” 2) 2) Дейности и график на 3) Конкурс за най-оригинална реклама за 4) 4) Здравни съвети и положителни последствия 5) Форум 6) Рекламни банери на официалните спонсори - facebook страница, която работи паралелно
 • 16. Основните елементи, които един е необходимо да притежава са: • Началната страница, която играе решаваща роля като център за връзки с останалото съдържание на сайта и запознаване на потребителите с основната идея; • Вътрешни страници, които целят привличането на вниманието на посетителя и цели да предизвика повторно посещение или го въвлече в проблема.Вътрешните страници също трябва да са в единство с предходните нива, да са еднотипни като стил. Добре е от всяка вътрешна страница да има минимум по един линк.
 • 17. За нашия сайт използвахме неподредени списъци с графичен символ. Неподредените списъци имат водещ графичен символ (graphic bullet) пред всеки елемент. Всеки елемент в списъка се нарича “елемент от списък”.
 • 18. Ако желаете
 • 19. Добавянето на текст и прилагането му в Wix се случва в следните няколко стъпки: Първоначално избораме лентата “Add” опцията за добавяне на текс. След клик въху бутона “Тext” се появяват две опции – за заглавие и параграф, които ни дават възможност да коригираме и да добавяме анимации (изглед и поява на текста). Следващата стъпка е в новопоявилият се прозорец на страницата, която сме избрали предварително, с дабъл клик върху него ние въможност да редактираме, добавяме или пресонализираме самия текст.
 • 20. Отново от лентата (Add) добавяме желаното изображение където имаме избор от три опции: • Image • Image without frame • Clip Art
 • 21. След клик върху Image бутона се отваря нова страница, от която можем да изберем безброй много варианти, които ни предлага самата програма или да качим снимка или цял албум от наша лична галерия. Чрез бутона Upload images можем да дбавяме лични изображения. С десен бутон на мишката върху изображението и следват избор “Edit image”.
 • 22. При първоначално зададения темплейт, чрез дабъл клик на страницата “блог” идивидуално пресонализирахме изгледа на включените елементи, за да отговарят на избраната от нас кампания.
 • 23. Интегрирането на социалните медии се осъществява чрез бутона “Add”, където от падащото меню избираме опцията “Social” и добавяме избраната от нас медия.
 • 24. Добавянето на информация за мястото на обекта се осъществява чрез клик на на опцията “Add”, при което от падащото меню избираме да добавим елемента “Apps” – приложения. Oт новоотвориялия се прозорец добавяме автоматично форма за контакт и приложението “Google Maps”.
 • 25. Чрез SEO бутонът се отваря нов прозорец, в който може да персонализираме името на уебсайта. Описание на сайта и ключови думи, по които да бъде намерен в търсачката.
 • 26. След като бъде създаден, сайтът трябва да бъде „публикуван” в мрежата за да стане достъпен за своите бъдещи потребители. Wix прави флаш-сайтовете структурно оптимизирани за търсачките, така че те да могат да обхождат и индексират нашите страници, осигурява домейн и хостинг. Съответно пускането на сайта се осъществява от бутона „Preview“ в лентата за инструменти.
 • 27. Йоанна Георгиева Йорданова – 42 група, РМК, ф. № 12183 Нели Цветомирова Христова – 42 група, РМК, ф. № 12182

Related Documents