http://riefawa.blogspot.co.id/2015/09/download-lengkap-kumpulan-soal-uts.html#
Nama-Nama Lain Al-Qur'an
Nama-Nama Lain Al-...
6. Iman kepada Qada dan Qadar
of 2

Nama lain al quran

pai
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nama lain al quran

  • 1. http://riefawa.blogspot.co.id/2015/09/download-lengkap-kumpulan-soal-uts.html# Nama-Nama Lain Al-Qur'an Nama-Nama Lain Al-Qur'an antara lain : 1. Az-Zikir artinya peringatan Al-Qur'an berisi tentang peringatan-peringatan dari Allah SWT agar manusia senantiasa ingat kepada pencipta-Nya. 2. Al-Kitab artinya tulisan atau yang ditulis Maksudnya bahwa Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang tertulis dalam sebuah kitab suci. Masih banyak ayat-ayat atau wahyu Allah yang tidak tertulis dalam kitab Al-Qur’an yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Sedangkan Al-Qur’an sering disebut dengan ayat-ayat qauliyah. 3. Al-Hakim artinya pemutus perkara Al-Qur’an dapat berfungsi sebagai pemutus perkara dari masalah-masalah yang semula tidak dapat diselesaikan dengan baik. 4. Al-Furqon artinya pembeda Maksudnya bahwa Al-Qur’an sebagai pembeda antara yang hak dan batil. 5. Al-Bayan artinya penjelas Al-Qur’an dapat berfungsi sebagai penjelas bagi persoalan-persoalan yang tadinya belum ada solusinya. 6. Asy-Syifa artinya penawar Maksudnya bahwa Al-Qur’an dapat berfungsi sebagai obat penyembuh bagi orang-orang yang sakit rohaninya. 7. Al-Huda artinya petunjuk Al-Qur’an berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan bagi orang-orang yang bertaqwa kepada Allah SWT. 8. An-Nur artinya cahaya Al-Qur’an laksana cahaya yang memberi penerang bagi manusia dari kegelapan. RUKUN ISLAM 1.Mengucap dua kalimat syahadat. 2.Menunaikan sholat lima waktu dalam sehari semalam. 3.Mengeluarkan zakat. 4.Berpuasa pada bulan Ramadhan. 5.Melaksanakan haji bagi mereka yang mampu. RUKUN IMAN 1. Iman kepada ALLAH 2. Iman kepada Malaikat-malikat ALLAH 3. Iman Kepada Kitab-kitab ALLAH 4. Iman Kepada Rasul-rasul ALLAH 5. Iman kepada hari Kiamat
  • 2. 6. Iman kepada Qada dan Qadar