Alternativa Trias pel
Pressupost 2009
xaviertrias.cat
1
Caminant cap al canvi: Com ho farem?
UN PRESSUPOST PER A UNA BARCELONA...
Més justa
Per conviure-hi
Més res...
Caminant cap al canvi: Com ho farem?
Dotant-nos d’una visió ambiciosa de Barcelona
Responent amb mesures clares...
Pressupost Trias 2009: L’alternativa
Aposta social
Aposta per l’eficiència i l’eficàcia
...
Pressupost Trias 2009: L’alternativa
Aposta per l’eficiència i l’eficàcia
com?
...
Pressupost Trias 2009: L’alternativa
Aposta per la competitivitat
Aposta social
Aposta per la inversió
P...
Pressupost Trias 2009: L’alternativa
Aposta per la competitivitat
Aposta social
Aposta per la inversió
El Pla Tri...
Pressupost Trias 2009: L’alternativa
Milions € Ppt 2009 Ppt 2010 Ppt 2011
Pla Trias 1.200 1.320 ...
Pressupost Trias 2009: L’alternativa
EN QUÈ INVERTIREM?
Parc públic d’habitatges de lloguer
Avanç...
Pressupost Trias 2009
La resposta al moment actual
Pla de xoc ocupació a Barcelona: 50 milions €
Pla de recol·loc...
Pressupost Trias 2009
La resposta al moment actual
Pla de suport al teixit productiu: 50 milions €
Ajuts per millora...
Pressupost Trias 2009:
Beneficis fiscals
Congelació Impost Béns Immobles (IBI)
Bonificació 50% IBI famílies nombroses i ...
Pressupost Trias 2009: L’alternativa
L’aposta pel respecte
L’aposta pel finançament
Barcelona ha de disposar d’u...
Pressupost Trias 2009: L’alternativa
Hereu
2.438 M€ 3.050 M€ + 170 M Carta Municipal
...
xaviertrias.cat
15
of 15

Pressupost Alternatiu Trias 2009

Pressupost Alternatiu d'en Xavier Trias per 2009
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Real Estate      


Transcripts - Pressupost Alternatiu Trias 2009

 • 1. Alternativa Trias pel Pressupost 2009 xaviertrias.cat 1
 • 2. Caminant cap al canvi: Com ho farem? UN PRESSUPOST PER A UNA BARCELONA... Més justa Per conviure-hi Més respectada Més sensible Amb més habitatge per a tothom Més emprenedora i innovadora Més culta i preparada Més lliure 2
 • 3. Caminant cap al canvi: Com ho farem? Dotant-nos d’una visió ambiciosa de Barcelona Responent amb mesures clares i concretes al moment difícil que vivim Identificant els objectius amb claredat Desbloquejant, modernitzant i obrint les finestres de l’Ajuntament al servei dels barcelonins 3
 • 4. Pressupost Trias 2009: L’alternativa Aposta social Aposta per l’eficiència i l’eficàcia 4
 • 5. Pressupost Trias 2009: L’alternativa Aposta per l’eficiència i l’eficàcia com? + 30 milions d’€ Retallem un 4% la despesa corrent ESTALVI CORRENT + 10 milions d’€ Retallem un 2% en duplicitat ESTALVI CORRENT estructures Aposta social Cobrir necessitats llar d’infants + 40 milions d’€ DESTINATS A: Avenç finançament dependència Manteniment 5
 • 6. Pressupost Trias 2009: L’alternativa Aposta per la competitivitat Aposta social Aposta per la inversió PLA INVERSIONS: Milions € Ppt 2008 Ppt 2009 Ppt 2010 Ppt 2011 Total Pla Trias 592 1.200 1.320 1.450 4.562 Pla Hereu 592 588 650 664 2.494 Diferència 612 670 786 2.068 Xifres en milions d’euros 6
 • 7. Pressupost Trias 2009: L’alternativa Aposta per la competitivitat Aposta social Aposta per la inversió El Pla Trias preveu una inversió pel període 2008/2011 de 4.562 M€, el que suposa un increment del 84% respecte la previsió del Govern Hereu! 7
 • 8. Pressupost Trias 2009: L’alternativa Milions € Ppt 2009 Ppt 2010 Ppt 2011 Pla Trias 1.200 1.320 1.450 COM HO FINANCEM? Fons propis generats Transferències altres administracions públiques Endeutament extern a llarg termini Inversions realitzades per tercers i cedides en concessió a termini 8
 • 9. Pressupost Trias 2009: L’alternativa EN QUÈ INVERTIREM? Parc públic d’habitatges de lloguer Avançar inversions en equipaments socials Pla de centres de dia als barris Pla de carrers 9
 • 10. Pressupost Trias 2009 La resposta al moment actual Pla de xoc ocupació a Barcelona: 50 milions € Pla de recol·locació per als aturats a sectors socials emergents i nous focus de creació d’ocupació Pla de xoc pels aturats de llarga durada Mapa de les professions i oficis i creació de plataforma de suport a les professions Bonificació del 50% de l’IAE per creació de contractes indefinits Ajuts als empresaris que creen ocupació 10
 • 11. Pressupost Trias 2009 La resposta al moment actual Pla de suport al teixit productiu: 50 milions € Ajuts per millorar la liquiditat Pla de promoció en recerca i investigació Ajuntament avalador en la creació d’empreses Pla d’ajuts als comerciants afectats per obres a la via pública 11
 • 12. Pressupost Trias 2009: Beneficis fiscals Congelació Impost Béns Immobles (IBI) Bonificació 50% IBI famílies nombroses i monoparentals Subvenció 50% IBI menors de 30 anys Subvenció 95% IBI empreses tecnològiques Bonificació 50% IAE creació contractes indefinits Bonificació IVTM als vehicles menys contaminants per CO2 Pla ajuts als empresaris i autònoms que creïn ocupació Pla ajuts als comerciants afectats per obres de llarga durada 12
 • 13. Pressupost Trias 2009: L’alternativa L’aposta pel respecte L’aposta pel finançament Barcelona ha de disposar d’un sistema de finançament just, tal i com recull la Carta Municipal + 170 milions d’€ 13
 • 14. Pressupost Trias 2009: L’alternativa Hereu 2.438 M€ 3.050 M€ + 170 M Carta Municipal + 250 M Finançament extern + 230 M Fons Propis +Transf. +25,1% altres administracions + concessions -35 M Reducció d’ingressos per no venda del sòl -3 M d’aplicar beneficis fiscals Millor gestió, més eficàcia, més eficiència, més economia 14
 • 15. xaviertrias.cat 15

Related Documents