ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ PRESTIZ E
<ul><li>ΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ PRESTIZE </li></ul>
ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
ΚΟΠΗΚΕ ΣΤΑ ΔΥΟ ΤΟ ΔΕΞΕΜΕΝΟΠΛΟΙΟ PRESTIZE
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
of 6

οικολογικη καταστροφη στον ατλαντικο ωκεανο Prestize

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - οικολογικη καταστροφη στον ατλαντικο ωκεανο Prestize

  • 1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ PRESTIZ E
  • 2. <ul><li>ΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ PRESTIZE </li></ul>
  • 3. ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
  • 4. ΚΟΠΗΚΕ ΣΤΑ ΔΥΟ ΤΟ ΔΕΞΕΜΕΝΟΠΛΟΙΟ PRESTIZE
  • 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
  • 6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

Related Documents