PORADNIK - ABC RYNKU PRACYWYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆABSOLWENCI STARAJĄCY SIĘ O PRACĘNie wystarczy mieć dyplom ukończe...
oceniać własne możliwości.Poszukując pracy w zawodach technicznych należy wziąć pod uwagę to, że dla pracodawców liczy się...
of 2

PORADNIK - ABC RYNKU PRACY

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - PORADNIK - ABC RYNKU PRACY

  • 1. PORADNIK - ABC RYNKU PRACYWYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆABSOLWENCI STARAJĄCY SIĘ O PRACĘNie wystarczy mieć dyplom ukończenia studiów wyższych, znać podstawy języka obcego, by znaleźćpracę po studiach. Wymagania pracodawców w stosunku do absolwentów wyższych uczelni stale rosną.To pracodawcy dyktują warunki na rynku pracy.Cechy idealnego kandydata do pracy: wykształcenie kierunkowe (często liczy się renoma uczelni) wiedza specjalistyczna (zwłaszcza, jeśli chodzi o stanowiska inżynierskie) znajomość języków obcych (co najmniej jednego w stopniu bardzo dobrym) znajomość programów komputerowych (w zależności od stanowiska) praktyczne przygotowanie do danej pracy doświadczenie zawodowe zdobywane jeszcze w trakcie studiów umiejętności interpersonalne i predyspozycje osobowościowe niezbędne lub przydatne w pracy, np.:  komunikatywność  systematyczność  kreatywność  innowacyjność  samodzielność  zdolności analityczne  chęć uczenia się  dyspozycyjność  motywacja  entuzjazm  prężność i zaradność  uczciwość  solidność  otwartość na doświadczenia  umiejętność pracy w grupie  zdolności przywódcze - umiejętność kierowania i inspirowania innych  stabilność emocjonalna  odporność na stres  optymizmWspółczesny absolwent starający się o pracę, musi już podczas procesu rekrutacji przekonać swojegoprzyszłego pracodawcę, że jest właściwym i pod każdym względem idealnym kandydatem. Najlepiej, jeślispełnia większość z wyżej wymienionych cech. Pracownik stanowi wizytówkę firmy, pracodawcyzwracają również uwagę na wygląd zewnętrzny potencjalnego kandydata. Aby sprostać wymaganiompracodawców młodzi ludzie już na studiach muszą zdobywać wiedzę na temat rynku pracy i jegowymogów. Powinni również doskonalić swoje umiejętności interpersonalne. Muszą również realnie
  • 2. oceniać własne możliwości.Poszukując pracy w zawodach technicznych należy wziąć pod uwagę to, że dla pracodawców liczy sięprzede wszystkim wiedza specjalistyczna, która zresztą jest sprawdzana w czasie rozmowy z fachowcami,czy też poprzez specjalne zadania. Pracodawcy przyjmujący absolwentów na kandydatów do pracyzwracają szczególną uwagę nie tylko na wykształcenie zawodowe, solidną wiedzę kandydata, znajomośćjęzyków obcych (jeden nie zawsze wystarcza) lecz również znajomość konkretnych programówkomputerowych (np. znajomość zaawansowanego oprogramowania CAD), odbyte praktyki, dodatkoweumiejętności i zainteresowania.Idealny absolwent - kandydat do pracy, potrafi profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne, jestprzygotowany do rozmowy z pracodawcą, zna swoje atuty i jest mobilny. Koncerny zagraniczneposzukują osób dyspozycyjnych, chodzi nie tylko o pracę po kilkanaście godzin dziennie, ale także o chęćprzeniesienia się do innego miasta lub kraju. Dyspozycyjność jest jednym z ważniejszych elementówprzetargowych przy poszukiwaniu pracowników.Przedsiębiorstwa lokalne przywiązują dużą wagę do wykształcenia akademickiego i zazwyczaj oferująstanowiska związane z ukończonym kierunkiem studiów.Koncerny międzynarodowe stawiają z kolei dużo wymogów, co do umiejętności i cech absolwentówstarających się o pracę. Wykształcenie nie jest czynnikiem wystarczającym. Idealny dla firmymiędzynarodowej kandydat musi posiadać wiele innych cech, takich jak np. umiejętność analitycznegopostrzegania problemów, dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów, umiejętność pracy w grupie, cechyprzywódcze, umiejętność pracy z ludźmi.Małe i średnie firmy mają podobne wymagania. Nie ograniczają się one jedynie do wykształceniaabsolwentów. Wymagają one sprawnego wdrożenia się potencjalnego pracownika w działania firmy orazwykorzystania wiedzy technicznej absolwentów, w przypadku, gdy zatrudniają młodych inżynierów.Pracodawcy oczekują i cenią zarówno wiedzę jak i doświadczenie absolwentów, które powinni zdobyć jużw trakcie studiów. Z pewnością wybiorą tych, którzy "dorabiali" w czasie nauki, odbyli praktykizawodowe w wybranych kierunkach, czy też "udzielali się" społecznie. Często o zatrudnieniu kandydatadecyduje w znacznym stopniu jego osobowość oraz umiejętności interpersonalne. Niezbędną wiedzęmożna zdobyć w trakcie studiów wyższych, podyplomowych, czy też na specjalistycznych szkoleniach.Określone umiejętności kształtuje się z kolei poprzez wykonywanie różnych zadań oraz doskonali wtrakcie treningów i szkoleń. Określone cechy psychologiczne zdeterminowane są poprzez temperament iosobowość. "Absolwent atrakcyjny dla pracodawcy" musi spełniać bardzo wiele warunków, by zdobyćpracę.Źródło:Magazyn "Kariera, Branża Inżynieria i Technologia 2004", wydawca-Grupa Modus, Kraków 2004;"Kariera w Polsce 2002", wydawnictwo Hobsons, 2002

Related Documents