prezentuje<br />Krzysztof Piwowar<br />Wspomaganie percepcji: niewerbalna komunikacja w formularzach i nie tylko :)<br />
1<br />?<br />Czym jest percepcja<br />
Percepcją możemy nazwać 3 etapowy proces, <br />w którym informacja jest:<br />1<br />selekcjonowana<br />porządkowana<br ...
2<br />Czym jest komunikacja niewerbalna<br />?<br />
Jeśli myślimy o podstawowej <br />definicji komunikacji<br />niewerbalnej to dotyczy ona …<br />2<br />„ (…) wszystkich lu...
A mówiąc prościej komunikacja niewerbalna to …<br />2<br />Ilustracja pochodzi ze strony: www.ehow.com<br />Ilustracja poc...
… ale co z sytuacją, kiedy<br />mówimy o komunikacji<br />w ramach interfejsu?<br />2<br />Ilustracje pochodzą ze stron: m...
2<br />interfejs analogowy<br />
Niektóre interfejsy analogowe …<br />2<br />Ilustracja pochodzi ze strony: drivemileone.com<br />
nie wspomagają percepcji!<br />2<br />Ilustracja pochodzi ze strony: clivesimpkins.blogs.com<br />
Ale na szczęście są też takie,<br />które to robią :)<br />2<br />Ilustracja pochodzi ze strony: drivemileone.com<br />
Ale na szczęście są też takie,<br />które to robią :)<br />2<br />Ilustracje pochodzą ze stron: asia.ru, faqs.org<br />
Za pomocą jakich nośników lub form przekazu odbywa się tutaj komunikacja?<br />2<br />Są to:<br /><ul><li>barwa
kształt lub znak
sygnał dźwiękowy
„sygnał” wizualny lub imitacja ruchu
zapach</li></ul>Ilustracja pochodzi ze strony: drivemileone.com, asia.ru, faqs.org<br />
2<br />interfejs cyfrowy (digital)<br />
2<br />Ilustracje pochodzą ze stron: in-carpc.co.uk, gentleface.com<br />
Za pomocą jakich nośników lub form przekazu odbywa się tutaj komunikacja?<br />2<br />Są to:<br /><ul><li>barwa
kształt lub znak
sygnał dźwiękowy
„sygnał” wizualny
animacja (ruch)
haptic technology (forcefeedback)</li></ul>Ilustracje pochodzą ze stron: in-carpc.co.uk, gentleface.com<br />
Podsumowując …<br />2<br />VS.<br />Dla i. analogowych są to:<br /><ul><li>barwa
kształt lub znak
sygnał dźwiękowy
„sygnał” wizualny lub imitacja ruchu
zapach</li></ul>Dla i. cyfrowych są to:<br /><ul><li>barwa
kształt lub znak
sygnał dźwiękowy
„sygnał” wizualny
animacja (ruch)
haptic technology (forcefeedback)</li></ul>Ilustracje pochodzą ze stron: in-carpc.co.uk, gentleface.com<br />
Podsumowując …<br />Co z tych elementów można wykorzystać w komunikacji w formularzach?<br />2<br />VS.<br />Dla i. analog...
kształt lub znak
sygnał dźwiękowy
„sygnał” wizualny lub imitacja ruchu
zapach</li></ul>Dla i. cyfrowych są to:<br /><ul><li>barwa
kształt lub znak
of 41

Krzysztof Piwowar "Wspomaganie percepcji: niewerbalna komunikacja w formularzach i nie tylko :)"

Prezentacja Krzysztofa Piwowara z Adv.pl w ramach World Usability Day 2010!
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Design      Technology      


Transcripts - Krzysztof Piwowar "Wspomaganie percepcji: niewerbalna komunikacja w formularzach i nie tylko :)"

 • 1. prezentuje<br />Krzysztof Piwowar<br />Wspomaganie percepcji: niewerbalna komunikacja w formularzach i nie tylko :)<br />
 • 2. 1<br />?<br />Czym jest percepcja<br />
 • 3. Percepcją możemy nazwać 3 etapowy proces, <br />w którym informacja jest:<br />1<br />selekcjonowana<br />porządkowana<br />interpretowana<br />znaczenie<br />
 • 4. 2<br />Czym jest komunikacja niewerbalna<br />?<br />
 • 5. Jeśli myślimy o podstawowej <br />definicji komunikacji<br />niewerbalnej to dotyczy ona …<br />2<br />„ (…) wszystkich ludzkich zachowań postaw i obiektów innych niż słowa, które komunikują wiadomości i posiadają wspólne społeczne znaczenie. Obejmuje: wygląd fizyczny, ruch ciała, gesty, wyraz twarzy, ruch oczu, dotyk, głos oraz sposób wykorzystywania czasu i miejsca w komunikowaniu się. Nie zawiera jednak gestów które zawierają słowa, takich jak język migowy, ani słów pisanych lub przekazywanych elektronicznie (…)”<br />definicja według S.P Morreale<br />
 • 6. A mówiąc prościej komunikacja niewerbalna to …<br />2<br />Ilustracja pochodzi ze strony: www.ehow.com<br />Ilustracja pochodzi ze strony: thepoodleanddogblog.typepad.com<br />
 • 7. … ale co z sytuacją, kiedy<br />mówimy o komunikacji<br />w ramach interfejsu?<br />2<br />Ilustracje pochodzą ze stron: mytechnews.info, steepleashton.com<br />
 • 8. 2<br />interfejs analogowy<br />
 • 9. Niektóre interfejsy analogowe …<br />2<br />Ilustracja pochodzi ze strony: drivemileone.com<br />
 • 10. nie wspomagają percepcji!<br />2<br />Ilustracja pochodzi ze strony: clivesimpkins.blogs.com<br />
 • 11. Ale na szczęście są też takie,<br />które to robią :)<br />2<br />Ilustracja pochodzi ze strony: drivemileone.com<br />
 • 12. Ale na szczęście są też takie,<br />które to robią :)<br />2<br />Ilustracje pochodzą ze stron: asia.ru, faqs.org<br />
 • 13. Za pomocą jakich nośników lub form przekazu odbywa się tutaj komunikacja?<br />2<br />Są to:<br /><ul><li>barwa
 • 14. kształt lub znak
 • 15. sygnał dźwiękowy
 • 16. „sygnał” wizualny lub imitacja ruchu
 • 17. zapach</li></ul>Ilustracja pochodzi ze strony: drivemileone.com, asia.ru, faqs.org<br />
 • 18. 2<br />interfejs cyfrowy (digital)<br />
 • 19. 2<br />Ilustracje pochodzą ze stron: in-carpc.co.uk, gentleface.com<br />
 • 20. Za pomocą jakich nośników lub form przekazu odbywa się tutaj komunikacja?<br />2<br />Są to:<br /><ul><li>barwa
 • 21. kształt lub znak
 • 22. sygnał dźwiękowy
 • 23. „sygnał” wizualny
 • 24. animacja (ruch)
 • 25. haptic technology (forcefeedback)</li></ul>Ilustracje pochodzą ze stron: in-carpc.co.uk, gentleface.com<br />
 • 26. Podsumowując …<br />2<br />VS.<br />Dla i. analogowych są to:<br /><ul><li>barwa
 • 27. kształt lub znak
 • 28. sygnał dźwiękowy
 • 29. „sygnał” wizualny lub imitacja ruchu
 • 30. zapach</li></ul>Dla i. cyfrowych są to:<br /><ul><li>barwa
 • 31. kształt lub znak
 • 32. sygnał dźwiękowy
 • 33. „sygnał” wizualny
 • 34. animacja (ruch)
 • 35. haptic technology (forcefeedback)</li></ul>Ilustracje pochodzą ze stron: in-carpc.co.uk, gentleface.com<br />
 • 36. Podsumowując …<br />Co z tych elementów można wykorzystać w komunikacji w formularzach?<br />2<br />VS.<br />Dla i. analogowych są to:<br /><ul><li>barwa
 • 37. kształt lub znak
 • 38. sygnał dźwiękowy
 • 39. „sygnał” wizualny lub imitacja ruchu
 • 40. zapach</li></ul>Dla i. cyfrowych są to:<br /><ul><li>barwa
 • 41. kształt lub znak
 • 42. sygnał dźwiękowy
 • 43. „sygnał” wizualny
 • 44. animacja (ruch)
 • 45. haptic technology (forcefeedback)</li></ul>Ilustracje pochodzą ze stron: in-carpc.co.uk, gentleface.com<br />
 • 46. Podsumowując …<br />Co z tych elementów można wykorzystać w komunikacji w formularzach?<br />2<br />VS.<br />Dla i. analogowych są to:<br /><ul><li>barwa
 • 47. kształt lub znak
 • 48. sygnał dźwiękowy
 • 49. „sygnał” wizualny lub imitacja ruchu
 • 50. zapach</li></ul>Dla i. cyfrowych są to:<br /><ul><li>barwa
 • 51. kształt lub znak
 • 52. sygnał dźwiękowy
 • 53. „sygnał” wizualny
 • 54. animacja (ruch)
 • 55. haptic technology (forcefeedback)</li></ul>Ilustracje pochodzą ze stron: in-carpc.co.uk, gentleface.com<br />
 • 56. Pamiętamy?<br />informacja jest:<br />selekcjonowana<br />porządkowana<br />interpretowana<br />znaczenie<br />
 • 57. 3<br />Jak możemy wspomóc percepcję<br />?<br />
 • 58. 3<br />komunikacja niewerbalna w formularzach<br />
 • 59. W formularzach można wyróżnić przynajmniej pięćobszarów, które mogą pośredniczyć w komunikacji niewerbalnej<br />3<br />Należą do nich:<br />Obszar pomocy kontekstowej (tzw. hinty).<br />Obszar komunikatów walidacyjnych.<br />Obszar wizualizacji i rozmieszczenia elementów formularza.<br />Obszar użytych oznaczeń.<br />Obszar zachowania formularza w trakcie interakcji.<br />
 • 60. Obszar pomocy kontekstowej (tzw. hint)<br />3<br />Loremipsumdolor<br />ikony<br />dymki<br />Zobacz pomocne informacje »<br />elementy wywołujące<br />
 • 61. Obszar pomocy kontekstowej (tzw. hint)<br />3<br />
 • 62. Obszar komunikatów walidacyjnych<br />3<br />Loremipsumdolor<br />ikony<br />dymki<br />oznaczenia elementów formularza<br />ruch<br />
 • 63. Obszar komunikatów walidacyjnych<br />3<br />
 • 64. Obszar komunikatów walidacyjnych<br />3<br />
 • 65. Obszar wizualizacji i rozmieszczenia elementów formularza<br />3<br /><ul><li>rozmieszczenie pól w obrębie formularza
 • 66. rozmieszczenie poszczególnych elementów formularza względem siebie (labele, inputy, headery itd.)
 • 67. sekcje
 • 68. oznaczenia pól</li></li></ul><li>Obszar wizualizacji i rozmieszczenia elementów formularza<br />3<br />
 • 69. Obszar użytych oznaczeń<br />3<br /><ul><li>pola wymagane, pola opcjonalne
 • 70. elementy aktywne, nieaktywne
 • 71. pole zablokowane
 • 72. pole z focusem
 • 73. wygląd poszczególnych elementów formularza (pola, przyciski, komunikaty, linki itd.)
 • 74. zakres oznaczeń (ikony)
 • 75. oznaczenia sekcji, nagłówków</li></li></ul><li>Obszar użytych oznaczeń<br />3<br />
 • 76. Obszar zachowania formularza podczas interakcji<br />3<br /><ul><li>reagowanie na wprowadzane dane
 • 77. zachowanie przy zaznaczaniu, odznaczaniu elementów
 • 78. pojawienie się komunikatów
 • 79. wczytywanie danych
 • 80. ilustracja stanu działania
 • 81. hold&drag, drag&drop, on focus, on click itp.</li></li></ul><li>Obszar zachowania formularza podczas interakcji<br />3<br />https://edit.yahoo.com/registration<br />
 • 82. 3<br />informacja jest:<br />selekcjonowana<br />Obszary pośredniczące w komunikacji w ramach formularzy:<br /><ul><li>Obszar pomocy kontekstowej (tzw. hinty).
 • 83. Obszar komunikatów walidacyjnych.
 • 84. Obszar wizualizacji i rozmieszczenia elementów formularza.
 • 85. Obszar użytych oznaczeń.
 • 86. Obszar zachowania formularza w trakcie interakcji.</li></ul>porządkowana<br />interpretowana<br />
 • 87. 4<br />Jakie narzędzia mogę zastosować<br />?<br />
 • 88. Możesz wykorzystać:<br />4<br />AJAX (AsynchronousJavaScript and XML)<br />JavaScript<br />CSS<br />HTML5<br />
 • 89. 5<br />Jakie wyobrażamy sobie wspomaganie percepcji w przyszłości<br />?<br />
 • 90. 5<br />Augmented Reality - The Future of Education ( AraPacis )<br />Deep Green & Augmented Reality Pool<br />http://www.youtube.com/watch?v=Q_xF8ujj7ko<br />http://www.youtube.com/watch?v=AENJxqR0g48<br />
 • 91. 5<br />The Future of Self-Service Banking<br />http://vimeo.com/14939329<br />
 • 92. prezentował<br />Krzysztof Piwowar<br />k.piwowar@adv.pl<br />lub<br />usability-onair.com<br />Dziękuję za uwagę! Pytania?<br />

Related Documents