1
 Czynników wewnętrznych
◦Psychologicznych
 Czynników zewnętrznych
◦Socjologicznych, kulturowych
oraz ekonomicznych i...
Potrzeba
 Odczucie braku czegoś, wynikające ze stanu
świadomości lub stanów emocjonalnych.
 Określana jest przez:
◦ ...
 Zespół czynników stymulujących celowe
działanie.
 Własności:
◦ Kierunek.
◦ Natężenie.
4
Konsument w swych decyzjach zakupu kieruje
się zasadą maksymalnej użyteczności, czyli
satysfakcji ze spożycia nabywanych...
Piramida Maslowa
Potrzeby:
Samorealizacji
Afiliacji
Przynależności
Bezpieczeństwa
Fizjologiczno-bytowe
6
W miarę wzrostu dochodu
 udział wydatków na żywność maleje,
 wydatki na odzież obuwie i mieszkanie rosną
w takim samy...
 Relacja między dochodem a popytem.
◦ (stosunek między względną zmianą dochodu a
względną zmianą popytu)
8
9
(Audi R8)
10
 Substytuty – zamienniki
Komplementarne –
uzupełniające się
11
 rodzina,
 grupa społeczna,
◦ z którą konsument się identyfikuje (tzw. grupy
odniesienia),
 liderzy opinii.
12
 Fazy cyklu życia rodziny,
 podstawowe kryterium demograficzne segmentacji rynku
artykułów konsumpcyjnych, zwłaszcza w...
 inicjator zakupu,
 doradca (tę rolę mogą spełniać również osoby
spoza rodziny),
 ostateczny decydent,
 zaopatrzen...
Dynamiczny schemat zakupu:
1. odczucie potrzeby,
2. nieświadomość co do marki, dostawcy itp.,
3. świadomość – konsument...
 Długookresowo sformułowane cele
marketingowe i środki ich realizacji
 Etapy:
◦ Analiza otoczenia
◦ Określenie celów...
Otoczenie:
 Mikrootoczenie
◦ Przedsiębiorstwo
◦ Dostawcy
◦ Pośrednicy
◦ Nabywcy
◦ Konkurenci
◦ Społeczeństwo
 Ma...
Cele powinny być:
 Mierzalne
 Osadzone w czasie
Firma Docelowe segmenty
rynku
Bar na terenie AWF „…”
Pasaż Grunwaldzki
(rozpatrywany jako
wszystkie sklepy razem)
Pr...
WYSOKA NISKA
WYSOKA
NISKA
1
 Produktem jest wszystko, co może być
zaoferowane dla rynku w celu pozyskania
uwagi, nabycia i użycia, a co służy
zasp...
?????? nowych produktów
ponosi porażkę na rynku.
Nowy produkt w 1 na ?????? prób jest
udany.
40%nowych produktów
ponosi porażkę na rynku.
Nowy produkt w 1 na 7prób jest udany.
SAŁATKA
GRACKA
Schyłek i eliminacja
 Etapy procesu eliminacji produktu
1) Przegląd cech produktu w poszukiwaniu słabości
2) Analiza s...
40
 Przychód = cena * ilość
 Zysk = Przychód - koszty
Gdy cena rośnie:
Cena Popyt
Cena Jakość Popyt (cena wpływa na
pe...
Cel w postaci pożądanego zysku
 Kwotowo,
◦ 100 000 zł.
 Procent wartości sprzedaży,
◦ 10% wartości sprzedaży.
 Sto...
Jajka w koszykach
Cel w postaci wolumenu sprzedaży
43
Cel w postaci budowy image
 Produkty, które osiągnęły image prestiżu
44
Cel konkurencyjności (wyróżnienia produktu)
 Nabiera cech monopolu (brak substytutów)
45
Metoda: Przeciętny koszt plus zysk
 Cena = jednostkowy koszt zmienny +
jednostkowy koszt stały
+ pożądany jednostkowy ...
Przychód = koszty
◦ Ilość * cena = koszt stały + koszt zmienny
◦ Ilość = ?
47
Strategia skimming (market plus)
48
Sprzęt
komputerowy
49
Redukcja ceny w celu zachęcenia nabywców do
zakupu.
 Dyskonto ilościowe
 Dyskonto sezonowe
50
Redukcja ceny w zamian za zwiększenie
zakupów przez nabywcę.
 Dyskonto ilościowe niekumulatywne.
◦ Redukcja ceny w zam...
Redukcja ceny dla nabywców kupujących określony
produkt poza sezonem jego konsumpcji.
 Dyskonto handlowe (funkcjonalne)...
 Koszty stałe (KS) = 2000zł
 Jednostkowe koszty zmienne (kz) = 2zł
 Sprzedaż (x) = 1500szt.
 Zysk jednostkowy (zj) ...
 Cel w postaci pożądanego zysku
 Cel w postaci wolumenu sprzedaży
 Cel w postaci budowy image
 Cel konkurencyjności...
 Metoda: Przeciętny koszt plus zysk
 Ustalenie ceny na podstawie pożądanej stopy
zwrotu inwestycji
 Analiza punktu k...
 Strategia skimming (market plus)
 Strategia penetracji rynku (market minus)
56
 Dyskonto ilościowe
 Dyskonto sezonowe
57
58
59
Po co jest dystrybucja?
Żeby dostarczyć nabywcom produkt
w określonym C Z A S I E i MIEJSCU.
60
 Producent nie korzysta z usług żadnego
pośrednika.
 Np. sprzedaż „od drzwi do drzwi”.
61
62
63
64
Cechy nabywców
Cechy produktu
Zasoby przedsiębiorstwa
Działania konkurencji
65
Dobra wygodnego zakupu
 Kupowane rutynowo, przy minimalnym wysiłku
(bez wcześniejszego zbierania informacji).
 Np. po...
Dobra specjalne
 Nabywcy są skłonni poświęcić dużo czasu i
wysiłku żeby je kupić.
 Nie mają substytutów.
 Marka odg...
 Konwencjonalne.
◦ Niezależne firmy, negocjujące warunki za każdym
razem.
 Korporacyjne.
◦ Jeden właściciel, jedno c...
Zadania stawiane formułowaniu celów przy
konstruowaniu kanału dystrybucji:
 Zwiększanie liczby nabywców na danym
rynku...
 dystrybucja intensywna,
 dystrybucja selektywna,
 dystrybucja wyłączna (ekskluzywna).
70
71
72
Wiedza
Informacje
Dane
System informacji marketingowej (P. Kotler)
 Trwałe i wzajemnie oddziałujące struktury
ludzi, urządzeń i procedur
 dl...
P. Kotler
 Systematyczne rozwijanie, gromadzenie,
analizowanie i komunikowanie o danych oraz
dochodzenie do trafnych w...
Segmentacja
 Podział nabywców ze względu na ich reakcję
na ofertę marketingową.
Procedura segmentacji rynku obejmuje e...
 Segment rynku hierarchicznie zdominowany
znakiem firmowym
 Segment rynku hierarchicznie zdominowany
narodowością pro...
charakterystyka
konsumenta reakcje konsumentów
geograficzne
psychologiczne oczekiwania spostrzeżenia
demograficzne
Za...
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
Pom wszystko
of 82

Pom wszystko

Podstawy marketingu - cały materiał
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pom wszystko

 • 1. 1
 • 2.  Czynników wewnętrznych ◦Psychologicznych  Czynników zewnętrznych ◦Socjologicznych, kulturowych oraz ekonomicznych i marketingowych 2
 • 3. Potrzeba  Odczucie braku czegoś, wynikające ze stanu świadomości lub stanów emocjonalnych.  Określana jest przez: ◦ czas, ◦ cel, ◦ przedmiot.  O jej kształtowaniu decydują następujące czynniki: ◦ fizyczne potrzeby człowieka, ◦ duchowe właściwości człowieka, ◦ okoliczności współżycia społecznego. 3
 • 4.  Zespół czynników stymulujących celowe działanie.  Własności: ◦ Kierunek. ◦ Natężenie. 4
 • 5. Konsument w swych decyzjach zakupu kieruje się zasadą maksymalnej użyteczności, czyli satysfakcji ze spożycia nabywanych dóbr. 5
 • 6. Piramida Maslowa Potrzeby: Samorealizacji Afiliacji Przynależności Bezpieczeństwa Fizjologiczno-bytowe 6
 • 7. W miarę wzrostu dochodu  udział wydatków na żywność maleje,  wydatki na odzież obuwie i mieszkanie rosną w takim samym tempie jak dochód,  natomiast inne wydatki, jak np. na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, naukowych, na rozrywkę, czyli na dobra wzbogacające tzw. jakość życia, rosną szybciej niż dochód. 7
 • 8.  Relacja między dochodem a popytem. ◦ (stosunek między względną zmianą dochodu a względną zmianą popytu) 8
 • 9. 9
 • 10. (Audi R8) 10
 • 11.  Substytuty – zamienniki Komplementarne – uzupełniające się 11
 • 12.  rodzina,  grupa społeczna, ◦ z którą konsument się identyfikuje (tzw. grupy odniesienia),  liderzy opinii. 12
 • 13.  Fazy cyklu życia rodziny,  podstawowe kryterium demograficzne segmentacji rynku artykułów konsumpcyjnych, zwłaszcza w stosunku do sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów dziecięcych.  Demografię rodziny,  wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania, opis warunków mieszkaniowych.  Podział ról w rodzinie,  na podstawie sposobu podziału obowiązków, opieki nad dziećmi, z dominacją mężczyzny, z dominacją kobiety i rodzinę partnerską. 13
 • 14.  inicjator zakupu,  doradca (tę rolę mogą spełniać również osoby spoza rodziny),  ostateczny decydent,  zaopatrzeniowiec,  użytkownik. 14
 • 15. Dynamiczny schemat zakupu: 1. odczucie potrzeby, 2. nieświadomość co do marki, dostawcy itp., 3. świadomość – konsument wie o istnieniu na rynku towaru danej marki lub określonego dostawcy, 4. zrozumienie – poznanie podstawowych informacji o towarze, 5. przekonanie o słuszności argumentów optujących za towarem, 6. preferencja – potencjalny nabywca jest przekonany o tym, że ten towar jest lepszy od innych, 7. zamiar zakupu, 8. zakup, 9. ocena zakupu (pozytywna lub negatywna), 10. następstwa zakupu (lojalność lub dysonans zakupowy). 15
 • 16.  Długookresowo sformułowane cele marketingowe i środki ich realizacji  Etapy: ◦ Analiza otoczenia ◦ Określenie celów marketingowych ◦ Rozwinięcie programu marketing-mix
 • 17. Otoczenie:  Mikrootoczenie ◦ Przedsiębiorstwo ◦ Dostawcy ◦ Pośrednicy ◦ Nabywcy ◦ Konkurenci ◦ Społeczeństwo  Makrootoczenie ◦ Czynniki demograficzne ◦ Ekonomiczne ◦ Naturalne ◦ Technologiczne ◦ Polityczno-prawne ◦ Społeczno-kulturowe
 • 18. Cele powinny być:  Mierzalne  Osadzone w czasie
 • 19. Firma Docelowe segmenty rynku Bar na terenie AWF „…” Pasaż Grunwaldzki (rozpatrywany jako wszystkie sklepy razem) Producent samochodów „Ferrari”
 • 20. WYSOKA NISKA WYSOKA NISKA 1
 • 21.  Produktem jest wszystko, co może być zaoferowane dla rynku w celu pozyskania uwagi, nabycia i użycia, a co służy zaspokojeniu pragnienia lub potrzeby.  Produkt to wiązka potencjalnych satysfakcji (przyjemności, użyteczności) powstająca w naturze lub w procesie produkcji i sprzedawana na rynku.
 • 22. ?????? nowych produktów ponosi porażkę na rynku. Nowy produkt w 1 na ?????? prób jest udany.
 • 23. 40%nowych produktów ponosi porażkę na rynku. Nowy produkt w 1 na 7prób jest udany.
 • 24. SAŁATKA GRACKA
 • 25. Schyłek i eliminacja  Etapy procesu eliminacji produktu 1) Przegląd cech produktu w poszukiwaniu słabości 2) Analiza słabości i ich przyczyn:  jeśli można je pokonać w sposób efektywny, nie wycofuje się produktu tylko dokonuje innowacji 3) Usuwanie produktów,  w których przypadku nie widać szans uzdrowienia
 • 26. 40
 • 27.  Przychód = cena * ilość  Zysk = Przychód - koszty Gdy cena rośnie: Cena Popyt Cena Jakość Popyt (cena wpływa na percepcje jakości) 41
 • 28. Cel w postaci pożądanego zysku  Kwotowo, ◦ 100 000 zł.  Procent wartości sprzedaży, ◦ 10% wartości sprzedaży.  Stopa zwrotu inwestycji, ◦ 20% zwrotu poniesionych kosztów. 42
 • 29. Jajka w koszykach Cel w postaci wolumenu sprzedaży 43
 • 30. Cel w postaci budowy image  Produkty, które osiągnęły image prestiżu 44
 • 31. Cel konkurencyjności (wyróżnienia produktu)  Nabiera cech monopolu (brak substytutów) 45
 • 32. Metoda: Przeciętny koszt plus zysk  Cena = jednostkowy koszt zmienny + jednostkowy koszt stały + pożądany jednostkowy zysk Ustalenie ceny na podstawie pożądanej stopy zwrotu inwestycji  Cena = koszty + stopa zwrotu z inwestycji 46
 • 33. Przychód = koszty ◦ Ilość * cena = koszt stały + koszt zmienny ◦ Ilość = ? 47
 • 34. Strategia skimming (market plus) 48 Sprzęt komputerowy
 • 35. 49
 • 36. Redukcja ceny w celu zachęcenia nabywców do zakupu.  Dyskonto ilościowe  Dyskonto sezonowe 50
 • 37. Redukcja ceny w zamian za zwiększenie zakupów przez nabywcę.  Dyskonto ilościowe niekumulatywne. ◦ Redukcja ceny w zamian za zakup odpowiednio dużej ilości produktu w jednej transakcji.  Dyskonto ilościowe kumulatywne. ◦ Redukcja ceny dla nabywców, których suma zakupów w określonym czasie (np. jednego roku) jest odpowiednio duża. ◦ Celem stosowania tego typu dyskonta przez sprzedawcę jest utrwalenie związków z nabywcami (redukcja ryzyka zmian popytu). 51
 • 38. Redukcja ceny dla nabywców kupujących określony produkt poza sezonem jego konsumpcji.  Dyskonto handlowe (funkcjonalne). ◦ Redukcja ceny dla pośrednika w zamian za realizację przez niego określonych funkcji (dystrybucyjnych, promocyjnych) związanych z ofertą sprzedawcy.  Dyskonto gotówkowe. ◦ Jest stosowane w transakcjach realizowanych na warunkach kredytowych i premiuje szybko płacących nabywców. ◦ Dyskonto 5/10/30  Nabywca może uzyskać 5% redukcję ceny, płacąc należność w ciągu 10 dni od daty otrzymania rachunku. Jeżeli nie chce płacić tak szybko może zapłacić w przeciągu 30 dni jednak już bez dyskonta. 52
 • 39.  Koszty stałe (KS) = 2000zł  Jednostkowe koszty zmienne (kz) = 2zł  Sprzedaż (x) = 1500szt.  Zysk jednostkowy (zj) = 1zł 53
 • 40.  Cel w postaci pożądanego zysku  Cel w postaci wolumenu sprzedaży  Cel w postaci budowy image  Cel konkurencyjności (wyróżnienia produktu) 54
 • 41.  Metoda: Przeciętny koszt plus zysk  Ustalenie ceny na podstawie pożądanej stopy zwrotu inwestycji  Analiza punktu krytycznego 55
 • 42.  Strategia skimming (market plus)  Strategia penetracji rynku (market minus) 56
 • 43.  Dyskonto ilościowe  Dyskonto sezonowe 57
 • 44. 58
 • 45. 59
 • 46. Po co jest dystrybucja? Żeby dostarczyć nabywcom produkt w określonym C Z A S I E i MIEJSCU. 60
 • 47.  Producent nie korzysta z usług żadnego pośrednika.  Np. sprzedaż „od drzwi do drzwi”. 61
 • 48. 62
 • 49. 63
 • 50. 64
 • 51. Cechy nabywców Cechy produktu Zasoby przedsiębiorstwa Działania konkurencji 65
 • 52. Dobra wygodnego zakupu  Kupowane rutynowo, przy minimalnym wysiłku (bez wcześniejszego zbierania informacji).  Np. podstawowe artykuły żywnościowe, napoje chłodzące, benzyna.  Cel kanału dystrybucji: ◦ wygoda nabywcy i minimalizacja wysiłku przy zakupie. Dobra wybieralne  Nabywca porównuje je (jakość, cena, marka), odwiedzając kilka sklepów przed zakupem.  Np. sprzęt gospodarstwa domowego, modne ubrania, samochody, meble. 66
 • 53. Dobra specjalne  Nabywcy są skłonni poświęcić dużo czasu i wysiłku żeby je kupić.  Nie mają substytutów.  Marka odgrywa największą rolę przy decyzji o zakupie.  Występuje „lojalność wobec marki”  Np. Samochody Rolls-Royce, zegarki Rolex. 67
 • 54.  Konwencjonalne. ◦ Niezależne firmy, negocjujące warunki za każdym razem.  Korporacyjne. ◦ Jeden właściciel, jedno centrum decyzyjne.  Kontraktowe. ◦ Kanał dystrybucji oparty na kontraktach pomiędzy uczestnikami. ◦ Franchising  Np. McDonald, Pożegnanie z Afryką. 68
 • 55. Zadania stawiane formułowaniu celów przy konstruowaniu kanału dystrybucji:  Zwiększanie liczby nabywców na danym rynku.  Minimalizacja kosztów.  Odpowiedni dobór uczestników kanału dystrybucji. ◦ Muszą być zdolni do realizacji celów.  Spełnienie wymagań rynku docelowego. ◦ Odpowiednie przemieszczanie produktu w czasie i przestrzeni. 69 MYDŁO W PŁYNIE
 • 56.  dystrybucja intensywna,  dystrybucja selektywna,  dystrybucja wyłączna (ekskluzywna). 70
 • 57. 71
 • 58. 72
 • 59. Wiedza Informacje Dane
 • 60. System informacji marketingowej (P. Kotler)  Trwałe i wzajemnie oddziałujące struktury ludzi, urządzeń i procedur  dla gromadzenia, sortowania, analizowania, oceniania oraz rozdzielania trafnych, aktualnych i dokładnych informacji  dla użytku marketingowego podmiotów decyzyjnych w celu rozwinięcia planowania, wdrażania i kontroli marketingowej.
 • 61. P. Kotler  Systematyczne rozwijanie, gromadzenie, analizowanie i komunikowanie o danych oraz dochodzenie do trafnych wniosków adekwatnych do specyficznego położenia organizacji marketingowej Sporządź ankietę
 • 62. Segmentacja  Podział nabywców ze względu na ich reakcję na ofertę marketingową. Procedura segmentacji rynku obejmuje etapy:  Obserwację  Analizę  Profilowanie (tworzenie segmentów)
 • 63.  Segment rynku hierarchicznie zdominowany znakiem firmowym  Segment rynku hierarchicznie zdominowany narodowością produktu
 • 64. charakterystyka konsumenta reakcje konsumentów geograficzne psychologiczne oczekiwania spostrzeżenia demograficzne Zadowolenie = spostrzeżenia - oczekiwania