WITAMY W FINAMO! Warszawa, 15 kwietnia 2008
PLAN PREZENTACJI Finamo Rynek Strategia <ul><ul><li>Inwestycja 100 mln PLN jeszcze w 2008r. z funduszu Hexagon TFI </li></...
FINAMO – OGÓLNOPOLSKA SIEĆ DORADZTWA FINANSOWEGO <ul><ul><li>Nowoczesne Centra Finansowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Ogólno...
SOLIDNE I NIEZALEŻNE FINANSOWANIE 100 mln PLN na rozwój Finamo w 2008 roku Niezależność od dostawców produktów  bezstr...
DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ <ul><li>Waldemar Mierzejewski </li></ul><ul><ul><li>Zastępca DG Polbank EFG </li></ul></ul><ul><ul><li...
PLAN PREZENTACJI Finamo Rynek Strategia <ul><ul><li>Inwestycja 100 mln PLN jeszcze w 2008r. z funduszu Hexagon TFI </li></...
PORÓWNANIE UŻYCIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W POLSCE I UE Wolumen kredytów hipotecznych do PKB Udzi...
LICZBA PLACÓWEK BANKOWYCH NA 100 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW Katalizatorem realizacji tego potencjału musi być zwiększenie fizyczn...
ANALITYCY OCZEKUJĄ ŻE POŚREDNICY FINANSOWI ZAPEWNIĄ DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW OFERUJĄC BANKOM KOMPLEMENTARNY KANAŁ DYSTRYBUCJI ...
OBECNA STRUKTURA RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO Liczba oddziałów 30+ ~10 1-2 Cechy <ul><ul><li>Liderzy profesjonalizacji bran...
PLAN PREZENTACJI Finamo Rynek Strategia <ul><ul><li>Inwestycja 100 mln PLN jeszcze w 2008r. z funduszu Hexagon TFI </li></...
PLANY ROZWOJU FINAMO Infrastruktura organizacyjna dostosowana do dużej skali <ul><ul><li>Struktura organizacyjna </li></ul...
OFERTA PRODUKTOWA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I MAŁYCH FIRM Kredyty hipoteczne <ul><ul><li>Systemy IT </li></ul></ul><ul><...
KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO PROFESJONALIZACJI BRANŻY <ul><ul><li>Ludzie </li></ul></ul><ul><ul><li>Blisko 1000 wyselekcjono...
Dziękujemy za uwagę
of 15

Prezentacja Finamo Konferencja Prasowa 15

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezentacja Finamo Konferencja Prasowa 15

 • 1. WITAMY W FINAMO! Warszawa, 15 kwietnia 2008
 • 2. PLAN PREZENTACJI Finamo Rynek Strategia <ul><ul><li>Inwestycja 100 mln PLN jeszcze w 2008r. z funduszu Hexagon TFI </li></ul></ul><ul><ul><li>Doświadczony zespół menedżerski </li></ul></ul><ul><ul><li>Ogólnopolska firma doradztwa finansowego </li></ul></ul><ul><ul><li>Dynamiczny wzrost popytu na usługi finansowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Konieczność szybkiego zwiększenia dostępności tych usług </li></ul></ul><ul><ul><li>Konieczna profesjonalizacja branży doradztwa </li></ul></ul><ul><ul><li>Szybki rozwój sieci do 100 oddziałów w 2009 roku </li></ul></ul><ul><ul><li>Przekrojowa oferta dla Klientów indywidualnych i Małych Firm </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompleksowe podejście do profesjonalizacji branży </li></ul></ul>
 • 3. FINAMO – OGÓLNOPOLSKA SIEĆ DORADZTWA FINANSOWEGO <ul><ul><li>Nowoczesne Centra Finansowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Ogólnopolska obecność </li></ul></ul><ul><ul><li>Niezależność w doradzaniu </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta dla Klientów indywidualnych i Małych Firm </li></ul></ul>
 • 4. SOLIDNE I NIEZALEŻNE FINANSOWANIE 100 mln PLN na rozwój Finamo w 2008 roku Niezależność od dostawców produktów  bezstronność Inwestycja funduszu Meritum FIZ, zarządzanego przez Hexagon TFI
 • 5. DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ <ul><li>Waldemar Mierzejewski </li></ul><ul><ul><li>Zastępca DG Polbank EFG </li></ul></ul><ul><ul><li>Insead MBA </li></ul></ul><ul><ul><li>Licencjonowany makler </li></ul></ul><ul><ul><li>Menedżer w McKinsey & Co. </li></ul></ul><ul><li>Piotr Białkowski </li></ul><ul><ul><li>Dyrektor sieci oddziałów własnych Polbank EFG </li></ul></ul><ul><ul><li>Dyrektor Regionu Citibank </li></ul></ul><ul><li>Radosław Sałata </li></ul><ul><ul><li>Dyrektor sieci partnerskich Polbank EFG </li></ul></ul><ul><ul><li>Polkomtel – odpowiedzialny za rozwój biznesu </li></ul></ul><ul><li>Tomasz Fedyna </li></ul><ul><ul><li>Dyrektor w Citibank Handlowy </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsultant KPMG </li></ul></ul><ul><ul><li>Silny zespół menedżerów średniego szczebla </li></ul></ul><ul><ul><li>Mix doświadczenia z firm doradztwa i korporacji: IBM, McKinsey, Procter & Gamble, wiodące banki </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionalne struktury sprzedaży </li></ul></ul><ul><ul><li>Obecnie 100 starannie wyselekcjonowanych Doradców wdrażanych do pracy w Centrach Finansowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Intensywny i autorski program szkoleń </li></ul></ul>Zarząd Centrala Sieć Doradców
 • 6. PLAN PREZENTACJI Finamo Rynek Strategia <ul><ul><li>Inwestycja 100 mln PLN jeszcze w 2008r. z funduszu Hexagon TFI </li></ul></ul><ul><ul><li>Doświadczony zespół menedżerski </li></ul></ul><ul><ul><li>Ogólnopolska firma doradztwa finansowego </li></ul></ul><ul><ul><li>Dynamiczny wzrost popytu na usługi finansowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Konieczność szybkiego zwiększenia dostępności tych usług </li></ul></ul><ul><ul><li>Konieczna profesjonalizacja branży doradztwa </li></ul></ul><ul><ul><li>Szybki rozwój sieci do 100 oddziałów w 2009 roku </li></ul></ul><ul><ul><li>Przekrojowa oferta dla Klientów indywidualnych i Małych Firm </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompleksowe podejście do profesjonalizacji branży </li></ul></ul>
 • 7. PORÓWNANIE UŻYCIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W POLSCE I UE Wolumen kredytów hipotecznych do PKB Udział inwestycji w aktywach ludności Źródło: ECB, NBP, European Mortgage Foundation <ul><ul><li>Ostatni ‘boom’ na rynku hipotek i funduszy w Polsce, choć spektakularny, ciągle pozostawia ogromny potencjał wzrostu w średnim terminie </li></ul></ul>Polska UE Polska UE
 • 8. LICZBA PLACÓWEK BANKOWYCH NA 100 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW Katalizatorem realizacji tego potencjału musi być zwiększenie fizycznej dostępności produktów finansowych * Banki spółdzielcze i agencje PKO BP, które mają ograniczoną funkcjonalność i rolę w dystrybucji produktów finansowych Źródło: Polska – NBP i GUS dane za 2007, pozostałe kraje – Eurostat dane za 2005 r. 17* 35
 • 9. ANALITYCY OCZEKUJĄ ŻE POŚREDNICY FINANSOWI ZAPEWNIĄ DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW OFERUJĄC BANKOM KOMPLEMENTARNY KANAŁ DYSTRYBUCJI Udział pośredników Sprzedaż* kredytów hipotecznych Mld PLN Sprzedaż pośredników Mld PLN +215% × * Sprzedaż brutto obejmująca nowe kredyty + refinansowanie Źródło: IBnGR, GUS, NBP, analiza Finamo Na najbardziej rozwiniętych rynkach UE (Wielka Brytania, Holandia) udział pośredników to ok. 60%
 • 10. OBECNA STRUKTURA RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO Liczba oddziałów 30+ ~10 1-2 Cechy <ul><ul><li>Liderzy profesjonalizacji branży </li></ul></ul><ul><ul><li>Ogólnopolskie sieci </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemy/ zasoby ludzkie </li></ul></ul><ul><ul><li>Mniejsza masa krytyczna </li></ul></ul><ul><ul><li>Węższe portfele produktów </li></ul></ul><ul><ul><li>Ograniczone systemy/zasoby </li></ul></ul><ul><ul><li>Monokulturowość produktowa </li></ul></ul><ul><ul><li>Obecna struktura rynku bardzo fragmentaryczna i pozbawiona masy krytycznej do efektywnego działania </li></ul></ul><ul><ul><li>Spodziewana: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dalsza ekspansja i profesjonalizacja branży przez liderów </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>konsolidacja i specjalizacja wśród pozostałych graczy </li></ul></ul></ul>Liderzy Gracze aspirujący Doradcy niesieciowi
 • 11. PLAN PREZENTACJI Finamo Rynek Strategia <ul><ul><li>Inwestycja 100 mln PLN jeszcze w 2008r. z funduszu Hexagon TFI </li></ul></ul><ul><ul><li>Doświadczony zespół menedżerski </li></ul></ul><ul><ul><li>Ogólnopolska firma doradztwa finansowego </li></ul></ul><ul><ul><li>Dynamiczny wzrost popytu na usługi finansowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Konieczność szybkiego zwiększenia dostępności tych usług </li></ul></ul><ul><ul><li>Konieczna profesjonalizacja branży doradztwa </li></ul></ul><ul><ul><li>Szybki rozwój sieci do 100 oddziałów w 2009 roku </li></ul></ul><ul><ul><li>Przekrojowa oferta dla Klientów indywidualnych i Małych Firm </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompleksowe podejście do profesjonalizacji branży </li></ul></ul>
 • 12. PLANY ROZWOJU FINAMO Infrastruktura organizacyjna dostosowana do dużej skali <ul><ul><li>Struktura organizacyjna </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemy IT </li></ul></ul><ul><ul><li>Standardy korporacyjne </li></ul></ul>Szybkie wdrożenie ogólnopolskiej sieci <ul><ul><li>Mocny start z 10 oddziałami </li></ul></ul><ul><ul><li>Minimum 40 oddziałów do końca roku </li></ul></ul><ul><ul><li>100 oddziałów na koniec 2009 roku </li></ul></ul>
 • 13. OFERTA PRODUKTOWA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I MAŁYCH FIRM Kredyty hipoteczne <ul><ul><li>Systemy IT </li></ul></ul><ul><ul><li>Profesjonalne narzędzia doradcze </li></ul></ul><ul><ul><li>Wyselekcjonowane lokalizacje </li></ul></ul>Kredyty gotówkowe Kredyty i leasing dla Firm Inwestycje <ul><ul><li>Centrum Finansowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Profesjonalni i sprofilowani Doradcy </li></ul></ul><ul><ul><li>Intensywne, autorskie szkolenia </li></ul></ul><ul><ul><li>Bankowe standardy ochrony danych </li></ul></ul><ul><ul><li>Nowoczesna marka i wystrój </li></ul></ul>
 • 14. KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO PROFESJONALIZACJI BRANŻY <ul><ul><li>Ludzie </li></ul></ul><ul><ul><li>Blisko 1000 wyselekcjonowanych Doradców Klienta </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozbudowany, ekspercki zespół centralny, z doświadczeniem w budowaniu i zarządzaniu dużymi instytucjami </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemy </li></ul></ul><ul><ul><li>Autorska platforma IT do zarządzania relacjami z Klientem i procesem doradczym </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimedialne wsparcie procesu doradczego </li></ul></ul><ul><ul><li>Stopniowa integracja systemów IT z partnerami </li></ul></ul><ul><ul><li>Standaryzacja i regulacje </li></ul></ul><ul><ul><li>Wysokie znaczenie standardów obsługi </li></ul></ul><ul><ul><li>Regularny audyt jakości </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaangażowanie w wypracowanie wzoru dobrych praktyk w branży </li></ul></ul><ul><ul><li>Szkolenia </li></ul></ul><ul><ul><li>Autorski, intensywny program szkoleń wstępnych </li></ul></ul><ul><ul><li>Cykliczne szkolenia produktowe i doradcze </li></ul></ul><ul><ul><li>Platforma do e-learningu </li></ul></ul>
 • 15. Dziękujemy za uwagę

Related Documents