Ku polityce kulturalnej
samorządów nakierowanej
na …obywateli!
Wiesław Bełz
Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury
Konferencj...
Cele polityki kulturalnej określane na
podstawie faktów….
 Konstytucja?
 dokumenty strategiczne rządu?
 strategie oprac...
Cele polityki kulturalnej w polityce
Ministerstwa (polityka kulturalna państwa)
 Kultura dostępna
 Program promocji ksią...
Inne opcje polityki kulturalnej w III RP
(polityka
kulturalna de facto)
 Kreatywna kultura
… kultura wytwarzająca walory ...
Polityki kulturalne miast
- zaobserwowane koncepcje (1)
 Ukazywanie bogactwa życia publicznego, w celu
podniesienia atrak...
- zaobserwowane koncepcje
(2)
 Przyciąganie turystów, szczególnie
zagranicznych w celach gospodarczych
…”nakręcanie” prze...
Resumè:
Cechy wspólne polityk kulturalnych!
 zaczepienie PK w polityce spójności państwa,
akcentowaniu tego co
Polaków łą...
Resumè:
Beneficjenci polityk kulturalnych
I . Turyści - przyjezdni krajowi i zagraniczni
II. Młodzież, studenci, często pr...
Wnioski nie budujące!
Obywatele, mieszkańcy miast, osiedli,
gmin – normalni, zwyczajni, żyjący sobie
w danym miejscu …. ni...
Obywatele, mieszkańcy…
- grupa mocno
niedoceniana!
Co z nimi? (w szczególności):
 … co z pokoleniem 40+, 50+, 60+ etc ….
...
Menedżerowie kultury
… nie mają serca!
…szczególnie ci funkcjonujący w
strukturach samorządowych
do tworzenia spektakularn...
To nie przypadek !
Jest tak – ponieważ brak metody, celu
by taką politykę realizować
Żaden z celów (takich, jak te, które
...
Może trzeba
zmienić perspektywę..?
… i inaczej spojrzeć na cele polityki kulturalnej?
… na grupę docelową?
Może też trzeba...
Więc tę perspektywę zmieńmy!
Wyjdźmy od definicji kultury!
Kultura to czynienie ludzi …
szczęśliwszymi!
Andrzej Trzeciak
Co to za dziwna definicja?
… co z niej wynika?
1. Kieruje ona cel działań kulturalnych na normalnych,
zwykłych, wszystkich...
Dalsze konsekwencje takiego
spojrzenia na kulturę (1)
Kultura buduje relacje!
Kultura wzmacnia relacje!
Dzięki kulturze re...
Dalsze konsekwencje takiego
spojrzenia na kulturę (2)
Kultura to świetna płaszczyzna łączenia
ludzi, łączenia nie na bazie...
Dalsze konsekwencje takiego
spojrzenia na kulturę (3)
To dzięki kulturze ludzie stają się sobie
bliżsi, bardziej skłonni d...
To dlatego Andrzej Trzeciak
napisał, że kultura czyni ludzi
…szczęśliwszymi!
Dalsze konsekwencje
tego ujęcia…
Kultura pomaga nam kreować cel życia,
podpowiada cel egzystencji, daje nam
napęd do życia...
Spójrzmy jeszcze dalej…
Kultura wzmacnia ludzi, tworzy
szczepionkę na trudne czasy, tworzy
wokół nas wianuszek solidarnośc...
Szersze cele
polityki kulturalnej…
… i dlatego, przyjmując taką wizję
(definicję) kultury możemy znacznie
poszerzyć cele
p...
Dzięki temu ujęciu
Cele polityki kulturalnej możemy przesunąć:
 ku teraźniejszości,
 ku celom indywidualnym,
 ku celom ...
Podejrzewam…
…że cel tak sformułowany umyka ludziom
odpowiedzialnym za politykę kulturalną na
różnych piętrach, od Ministe...
Zaraz zraz…. 
Na poziomie gmin ta perspektywa znajduje
najlepsze odzwierciedlenie! Jak?
Poprzez aktywność różnego rodzaju...
Właśnie domy kultury…
Z całym skupionym wokół nich ruchem
amatorskim, są ową zdrową, jakże cenną
(ale chyba nie dość docen...
A co z miastami?
Oto „miejski” (choć odbywany w plenerze)
festiwal Danielka.
Nieduży 500 osób, trzy dniowy…
Uczestnicy są ...
Inny przykład – Muzeum Historii
Katowic ...nie chodzi o Muzeum Śląskie!
Niewielkie muzeum (200 m kw)
w przedwojennym miesz...
Na drugim biegunie…
…mamy wielkie obiekty, świątynie, ba…
piramidy kultury!
Czy powstały one jednak z myślą o …”czynieniu ...
Kultura dla ludzi… 1
Ich cechy to:
 autorski program
 niskie koszty imprez
 bliskie relacje z uczestnikami
 Szeroki no...
Kultura dla ludzi… 2
 wciąganie uczestników w interakcje i oferowanie czegoś znacznie więcej niż
tylko rola, zachwyconego...
Kultura na miarę XXI wieku…1
Era wzrastającej podmiotowości ludzi:
 potrzeby wyrażania siebie,
 decydowania o sobie,
 b...
Kultura na miarę XXI wieku…2
Ale też era:
 … potrzeby kontaktu z innymi
 …nieustannego uczenia się
 …wielkich ambicji
...
kultura dla obywateli…
obywatelska kultura
… nie dla jakiejś określonej grupy społecznej,
o określonym cenzusie majątkowym...
Kultura, która
czyni ludzi szczęśliwszymi!
Która daje im mocniejsze oparcie
na przeciwności losu
Problemy życia codzienneg...
Zachęcam Państwa…
…do przekierowania Waszych polityk
kulturalnych w tym kierunku
…ze wszystkimi tego konsekwencjami –
ekon...
Ku polityce kulturalnej
samorządów nakierowanej na
…obywateli!
Wiesław Bełz
Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury
Konferencj...
of 37

Polityka kulturalna samorządów nakierowana na obywateli

Wystąpienie na konferencji KOALICJA MIAST - w ramach ESK Wrocław 2016...
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Polityka kulturalna samorządów nakierowana na obywateli

 • 1. Ku polityce kulturalnej samorządów nakierowanej na …obywateli! Wiesław Bełz Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury Konferencja Koalicja Miast Wrocław 2015
 • 2. Cele polityki kulturalnej określane na podstawie faktów….  Konstytucja?  dokumenty strategiczne rządu?  strategie opracowane przez Ministerstwo? …a może przyjrzeć się konkretnym przedsięwzięciom realizowanym przez agendy administracji i samorządu?
 • 3. Cele polityki kulturalnej w polityce Ministerstwa (polityka kulturalna państwa)  Kultura dostępna  Program promocji książki, czytelnictwa, ochrony bibliotek  Polityka związana z zatrudnieniem („Humaniści na rynku pracy”, wolontariat…)  Mecenat (wizerunek państwa, chroniącego swą tradycję i promującego szczególnie wartościowe dzieła oraz wybitnych twórców) … nietrudno zauważyć, że niektóre z tych celów są mocno zakotwiczonej w mesjanistycznej koncepcji poprzedniego systemu 
 • 4. Inne opcje polityki kulturalnej w III RP (polityka kulturalna de facto)  Kreatywna kultura … kultura wytwarzająca walory gospodarcze, wpływająca na obrót gospodarczy (ta koncepcja realizowana jako świadoma polityka to w naszym kraju jak na razie …rzadkość!)  Integracja społeczności wokół władzy na poziomie lokalnym i regionalnym … kultura narzędziem sprawowania władzy
 • 5. Polityki kulturalne miast - zaobserwowane koncepcje (1)  Ukazywanie bogactwa życia publicznego, w celu podniesienia atrakcyjności miejsca … dość częsta polityka budowy wizerunku  …uatrakcyjnianie wizerunku miasta w celu przyciągnięcia pewnych grup społecznych, w szczególności młodzieży, z intencją by:  wybierała miejsce nauki (studiów) właśnie tutaj  osiedlała się w przyszłości właśnie w tym miejscu (bo tu są fajni ludzie, jest wesoło, jest co robić…)
 • 6. - zaobserwowane koncepcje (2)  Przyciąganie turystów, szczególnie zagranicznych w celach gospodarczych …”nakręcanie” przemysłu turystycznego, ….przyciąganie inwestorów gospodarczych ….tworzenie wizerunku atrakcyjnego, kreatywnego, wesołego, zabawowego, etc)
 • 7. Resumè: Cechy wspólne polityk kulturalnych!  zaczepienie PK w polityce spójności państwa, akcentowaniu tego co Polaków łączy, umacnianie państwa  nakierowanie PK na lokalne cele gospodarcze np. „nakręcanie” przemysłu turystycznego  nakierowanie PK na cele wizerunkowe, związane z promocja turystyki, ew. przyciąganiem inwestorów strefy gospodarcze
 • 8. Resumè: Beneficjenci polityk kulturalnych I . Turyści - przyjezdni krajowi i zagraniczni II. Młodzież, studenci, często przyjezdni z dalszych regionów III. Inwestorzy gospodarczy IV. Twórcy lokalni, regionalni i z zewnątrz, z kraju i ze świata
 • 9. Wnioski nie budujące! Obywatele, mieszkańcy miast, osiedli, gmin – normalni, zwyczajni, żyjący sobie w danym miejscu …. nie znajdują się w polu metodycznej, intencjonalnej polityki kulturalnej swej władzy lokalnej! Dlaczego?
 • 10. Obywatele, mieszkańcy… - grupa mocno niedoceniana! Co z nimi? (w szczególności):  … co z pokoleniem 40+, 50+, 60+ etc ….  … co z kulturą, nie od święta, na co dzień (i nie w lecie)?  … co z kulturą uczestniczącą? red Michał Smolorz : imprezy festiwalowe nakierowane są na młódź, a omijają pokolenie 40, 50, 60 – latków (recenzja festiwalu OFF)
 • 11. Menedżerowie kultury … nie mają serca! …szczególnie ci funkcjonujący w strukturach samorządowych do tworzenia spektakularnych imprez, przedsięwzięć kulturalnych pod kątem takiego odbiorcy…
 • 12. To nie przypadek ! Jest tak – ponieważ brak metody, celu by taką politykę realizować Żaden z celów (takich, jak te, które wskazywaliśmy poprzednio) nie daje się zastosować!
 • 13. Może trzeba zmienić perspektywę..? … i inaczej spojrzeć na cele polityki kulturalnej? … na grupę docelową? Może też trzeba zmienić sposób postrzegania owej grupy, Może trzeba zmienić …metodę?
 • 14. Więc tę perspektywę zmieńmy! Wyjdźmy od definicji kultury! Kultura to czynienie ludzi … szczęśliwszymi! Andrzej Trzeciak
 • 15. Co to za dziwna definicja? … co z niej wynika? 1. Kieruje ona cel działań kulturalnych na normalnych, zwykłych, wszystkich ludzi. Kultura jest tu dobrem powszechnym, ogólnodostępnym, pożądanym i … użytecznym! 2. Sytuuje cel kultury w czasie teraźniejszym (inaczej niż koncepcja „dziedzictwa”), a jeśli przyszłym, to niezbyt odległym (na pewno nie jest to dystans dziesiątków lat, na pewno nie pokoleń)
 • 16. Dalsze konsekwencje takiego spojrzenia na kulturę (1) Kultura buduje relacje! Kultura wzmacnia relacje! Dzięki kulturze relacje … powstają … i krzepną na przyszłość!
 • 17. Dalsze konsekwencje takiego spojrzenia na kulturę (2) Kultura to świetna płaszczyzna łączenia ludzi, łączenia nie na bazie transakcyjności (jak to jest w biznesie i handlu), … ale wspólnoty przeżyć, pogłębiania osobowości – braterstwa i siostrzeństwa
 • 18. Dalsze konsekwencje takiego spojrzenia na kulturę (3) To dzięki kulturze ludzie stają się sobie bliżsi, bardziej skłonni do współpracy, pogłębiają, wypracowują te miękką część, która jest ważna w relacjach prywatnych, osobistych, rodzinnych…
 • 19. To dlatego Andrzej Trzeciak napisał, że kultura czyni ludzi …szczęśliwszymi!
 • 20. Dalsze konsekwencje tego ujęcia… Kultura pomaga nam kreować cel życia, podpowiada cel egzystencji, daje nam napęd do życia, powoduje, że nadal …”chce nam się chcieć”
 • 21. Spójrzmy jeszcze dalej… Kultura wzmacnia ludzi, tworzy szczepionkę na trudne czasy, tworzy wokół nas wianuszek solidarności, tworzy dodatkowy zasób, mechanizm wsparcia, …gdy proste mechanizmy, np. ekonomiczne czy instytucjonalne, zawodzą….
 • 22. Szersze cele polityki kulturalnej… … i dlatego, przyjmując taką wizję (definicję) kultury możemy znacznie poszerzyć cele p o l i t y k i k u l t u r a l n e j! Jej bazową formułę!
 • 23. Dzięki temu ujęciu Cele polityki kulturalnej możemy przesunąć:  ku teraźniejszości,  ku celom indywidualnym,  ku celom związanym z dobrostanem psychicznym …na teraz i na najbliższą przyszłość…
 • 24. Podejrzewam… …że cel tak sformułowany umyka ludziom odpowiedzialnym za politykę kulturalną na różnych piętrach, od Ministerstwa, do kancelarii Prezydenta, poprzez struktury marszałkowskie w województwach, aż do miast dużych, powiatów i gmin…
 • 25. Zaraz zraz….  Na poziomie gmin ta perspektywa znajduje najlepsze odzwierciedlenie! Jak? Poprzez aktywność różnego rodzaju kół gospodyń wiejskich, zespołów muzycznych, kół aktywności, edukacyjnych, kółek teatralnych etc… Tę perspektywę można dostrzec w działalności domów kultury znajdujących się w gminach na terenach wiejskich
 • 26. Właśnie domy kultury… Z całym skupionym wokół nich ruchem amatorskim, są ową zdrową, jakże cenną (ale chyba nie dość docenianą) SFERĄ KULTURY NARODOWEJ!
 • 27. A co z miastami? Oto „miejski” (choć odbywany w plenerze) festiwal Danielka. Nieduży 500 osób, trzy dniowy… Uczestnicy są widzami, słuchaczami i autorami programu imprezy. Fantastyczna impreza! 
 • 28. Inny przykład – Muzeum Historii Katowic ...nie chodzi o Muzeum Śląskie! Niewielkie muzeum (200 m kw) w przedwojennym mieszkaniu w centrum miasta
 • 29. Na drugim biegunie… …mamy wielkie obiekty, świątynie, ba… piramidy kultury! Czy powstały one jednak z myślą o …”czynieniu ludzi szczęśliwszymi”?
 • 30. Kultura dla ludzi… 1 Ich cechy to:  autorski program  niskie koszty imprez  bliskie relacje z uczestnikami  Szeroki nominalnie profil odbiorców (a jednak też dość określony)  nowoczesny, ale prosty, intuicyjny marketing – docieranie do grupy potencjalnych odbiorców (Facebook, mailingi, indywidualne zaproszenia, rekomendacje – jedna osoba przyciąga następne)
 • 31. Kultura dla ludzi… 2  wciąganie uczestników w interakcje i oferowanie czegoś znacznie więcej niż tylko rola, zachwyconego, klaszczącego widza na widowni…  pole doświadczania kultury w pełnym wymiarze, budowanie wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami, a także – bliskich, partnerskich relacji z twórcami, bohaterami wydarzenia…
 • 32. Kultura na miarę XXI wieku…1 Era wzrastającej podmiotowości ludzi:  potrzeby wyrażania siebie,  decydowania o sobie,  bycia traktowanym z szacunkiem
 • 33. Kultura na miarę XXI wieku…2 Ale też era:  … potrzeby kontaktu z innymi  …nieustannego uczenia się  …wielkich ambicji  …nieustannego rozwijania osobowości
 • 34. kultura dla obywateli… obywatelska kultura … nie dla jakiejś określonej grupy społecznej, o określonym cenzusie majątkowym, zawodowym, ale mieszkańców danego terytorium, po prostu – dla obywateli! OBYWATELE - oto grupa docelowa nowoczesnej polityki kulturalnej Oto fundament polityki kulturalnej naszego państwa
 • 35. Kultura, która czyni ludzi szczęśliwszymi! Która daje im mocniejsze oparcie na przeciwności losu Problemy życia codziennego, problemy ekonomiczne i egzystencjalne! Taka kultura jest właśnie na czasie!
 • 36. Zachęcam Państwa… …do przekierowania Waszych polityk kulturalnych w tym kierunku …ze wszystkimi tego konsekwencjami – ekonomicznymi, organizacyjnymi i kadrowymi Jest to bardzo potrzebne i – jak sądzę – oczekiwane!
 • 37. Ku polityce kulturalnej samorządów nakierowanej na …obywateli! Wiesław Bełz Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury Konferencja Koalicja Miast, Wrocław

Related Documents