A co Ty zrobiłeś,
by odkryd swoje
silne strony?
Krzysztof
Filarski
Szersze spojrzenie na
BIZNES
OD 10 LAT WSPIERAMY DORADCZO I SZKOLENIOWO
NAJWIĘKSZE FIRMY W POLSCE
WŁAŚCIWY CZŁOWIEK NA
WŁAŚCIWYM MIEJSCU
Przed Wami decyzja:
przydziel człowieka do
zadania*!
*albo odwrotnie
ROZBUDOWA
STRUKTURY
DZIAŁU
ROZBUDOWA
STRUKTURY
FIRMY
Piotr Jakub
Należy traktowad wszystkich równo czyli
sprawiedliwie.
To, co dobre dla mnie, jest dobre dla
innych.
Każdy, jeśli się post...
UTALENTOWANY?
ZOBACZ SAM, CO TO
ZNACZY MIEC
TALENT!
TALENT to powtarzalny
sposób myślenia,
odczuwania, zachowania,
który ma pożyteczne
zastosowanie.
TALENT to powtarzalny
spo...
TALENT to powtarzalny
sposób myślenia,
odczuwania, zachowania,
który ma pożyteczne
zastosowanie.
Na co mam wpływ?
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
POSTAWA DO SIEBIE, INNYCH LUDZI, DO ZMIANY
SAMOŚWIADOMOŚD
CHARAKTER
NAWYKI
Czego zmie...
ZADANO WIELE
PYTAŃ PONAD
2 MILIONOM
PRACOWNIKÓW
GRUPA
NAJLEPSZYCH
ODPOWIADAŁA
INACZEJ NA JEDNO
PYTANIE…
Czy każdego dnia
w pracy robisz to,
co potrafisz robić
najlepiej?
ZDECYDOWANIE
TAK!
Czy każdego dnia
w pracy TY będziesz
robić to,
co potrafisz robić
najlepiej?
To zależy…
od Ciebie!
1. Odkryd talenty.
2. Przekształcad talenty w silne strony.
3. Ograniczad słabości jak najmniejszym
kosztem.
3 kroki
Jak odkryć talenty?
Jakie
działania
najłatwiej
jest mi
wykonywad?
Czy osiągam
w nich dobre
efekty za
każdym
razem, gdy je
wykonuję?
Czego uczę
się
najszybciej?
Jak
spontanicznie
reaguję
w różnych
sytuacjach?
Czy inni też
widzą te talenty
w moim
działaniu?
1. Samoocena około 15 minut on-line.
2. Zapraszasz 3-5 innych znajomych osób.
3. Raport opisuje Twoje osobiste talenty.
3 ...
świadoma
ukryta
nieświadoma
1. Odkryd talenty.
2. Przekształcad talenty w silne strony.
3. Ograniczad słabości jak najmniejszym
kosztem.
3 kroki
SILNA STRONA =
TALENT
+
PRACA -
NABYWANIE
WIEDZY,
UMIEJĘTNOŚCI
Jest dobrze, ale…
1. Odkryd talenty.
2. Przekształcad talenty w silne strony.
3. Ograniczad słabości jak najmniejszym
kosztem.
3 kroki
„Boże, daj mi pogodę ducha, abym godził się
z tym, czego zmienid nie mogę,
odwagę, abym zmieniał to, co zmienid mogę,
i mą...
Prezentacja talenty jobbing 2014
Prezentacja talenty jobbing 2014
Prezentacja talenty jobbing 2014
Prezentacja talenty jobbing 2014
of 33

Prezentacja talenty jobbing 2014

www.westhill.pl www.talentreflect.com
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Self Improvement      


Transcripts - Prezentacja talenty jobbing 2014

 • 1. A co Ty zrobiłeś, by odkryd swoje silne strony? Krzysztof Filarski
 • 2. Szersze spojrzenie na BIZNES OD 10 LAT WSPIERAMY DORADCZO I SZKOLENIOWO NAJWIĘKSZE FIRMY W POLSCE
 • 3. WŁAŚCIWY CZŁOWIEK NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU
 • 4. Przed Wami decyzja: przydziel człowieka do zadania*! *albo odwrotnie
 • 5. ROZBUDOWA STRUKTURY DZIAŁU ROZBUDOWA STRUKTURY FIRMY
 • 6. Piotr Jakub
 • 7. Należy traktowad wszystkich równo czyli sprawiedliwie. To, co dobre dla mnie, jest dobre dla innych. Każdy, jeśli się postara, może byd najlepszy we wszystkim, gdyż ma nieograniczone możliwości rozwoju. Każdy powinien zwalczad swoje słabe strony, skupiając się najpierw na nich. Największy obszar rozwoju człowieka w tym, w czym już jest bardzo dobry. FAŁSZ FAŁSZ FAŁSZ FAŁSZ PRAWDA
 • 8. UTALENTOWANY?
 • 9. ZOBACZ SAM, CO TO ZNACZY MIEC TALENT!
 • 10. TALENT to powtarzalny sposób myślenia, odczuwania, zachowania, który ma pożyteczne zastosowanie. TALENT to powtarzalny sposób myślenia, odczuwania, zachowania, który ma pożyteczne zastosowanie.
 • 11. TALENT to powtarzalny sposób myślenia, odczuwania, zachowania, który ma pożyteczne zastosowanie.
 • 12. Na co mam wpływ? WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI POSTAWA DO SIEBIE, INNYCH LUDZI, DO ZMIANY SAMOŚWIADOMOŚD CHARAKTER NAWYKI Czego zmienid nie mogę? TALENTY TEMPERAMENT, OSOBOWOŚD
 • 13. ZADANO WIELE PYTAŃ PONAD 2 MILIONOM PRACOWNIKÓW
 • 14. GRUPA NAJLEPSZYCH ODPOWIADAŁA INACZEJ NA JEDNO PYTANIE…
 • 15. Czy każdego dnia w pracy robisz to, co potrafisz robić najlepiej? ZDECYDOWANIE TAK!
 • 16. Czy każdego dnia w pracy TY będziesz robić to, co potrafisz robić najlepiej?
 • 17. To zależy… od Ciebie!
 • 18. 1. Odkryd talenty. 2. Przekształcad talenty w silne strony. 3. Ograniczad słabości jak najmniejszym kosztem. 3 kroki
 • 19. Jak odkryć talenty?
 • 20. Jakie działania najłatwiej jest mi wykonywad? Czy osiągam w nich dobre efekty za każdym razem, gdy je wykonuję?
 • 21. Czego uczę się najszybciej? Jak spontanicznie reaguję w różnych sytuacjach?
 • 22. Czy inni też widzą te talenty w moim działaniu?
 • 23. 1. Samoocena około 15 minut on-line. 2. Zapraszasz 3-5 innych znajomych osób. 3. Raport opisuje Twoje osobiste talenty. 3 etapy
 • 24. świadoma ukryta nieświadoma
 • 25. 1. Odkryd talenty. 2. Przekształcad talenty w silne strony. 3. Ograniczad słabości jak najmniejszym kosztem. 3 kroki
 • 26. SILNA STRONA = TALENT + PRACA - NABYWANIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI
 • 27. Jest dobrze, ale…
 • 28. 1. Odkryd talenty. 2. Przekształcad talenty w silne strony. 3. Ograniczad słabości jak najmniejszym kosztem. 3 kroki
 • 29. „Boże, daj mi pogodę ducha, abym godził się z tym, czego zmienid nie mogę, odwagę, abym zmieniał to, co zmienid mogę, i mądrośd, abym potrafił odróżnid jedno od drugiego.” Marek Aureliusz

Related Documents