Com fer servir la web 2.0 en el foment de la lectura Aurora Toboso Àlex López Aleix Ballús
Què és la web social?
Característiques de la web 2.0 intel·ligència col·lectiva arquitectura de participaciósistema desce...
Tecnologies 2.0 Nivell 1 Nivell 1••Ajax Ajax •P2P••Api Api •RSS Nivell 2 ...
Les biblioteques a la web 2.0 InteroperabilitatCanvi d’actitud!!!Usabilitat ...
El bibliotecari 2.0 ...Entorn canviant Participatiu ...
Algunes eines...
Blocs•Publicació i difusió d’activitats, novetats i notícies•Fer partícips als nostres usuaris o altres professionals crea...
Microblogging•Difusió de les activitats i novetats de les biblioteca•Notícies d’última hora que els usuaris reben via sms•...
RSS•Difusió de les activitats o les notícies de lanostra biblioteca•Difusió els continguts dels nous números deles reviste...
Xarxes socials•Integrar canals RSS•Missatgeria instantània. Serveis de referència en línia•Crear perfil, afegir contactes•...
Marcadors socials•Simplificar llistes de distribució bibliogràfiques amb l’aportació delconeixement dels usuaris•Compartir...
Per on començar...
1Definir clarament els objectius que es volen aconseguir
Idees / accions – Reals – Quantificables – Temporals – Consistents
2 Identificar el targetQuins seran els nostres seguidors?
3Seleccionar l’eina que farem servir
En quines xarxes socials volem estar presents?Triar la xarxa social d’acord amb els nostres objectius i el nostre públic ...
4Elaborar un pla d’acció
• Definir fases i temporalitzar tasques• Tipus de continguts que es publicaran• Freqüència• Qui i com?• Definir un protoco...
Estem construint la nostra identitat digital• Estar atents sobre què es diu de nosaltres• Saber escoltar• Respondre ...
5Obrir la comunitat
6Comunicació pública
7Mesurar i avaluar
Mesurar el comportament del nostre lloc web i de les xarxes socials• La nostra activitat• Interacció amb els nostres usuar...
Coses a tenir en compte•dependència de recursos externs•mort del servei 2.0•massa importància a la participació de lusuari...
Perspectives de futur. Web semàntica Contingut semàntic Recup...
Bibliografia I•Mari Vállez, Mari-Carmen Marcos. Las bibliotecas en un entorno Web 2.0 [en línia]."Hipertext.net", núm. 7, ...
Bibliografia II•Margaix-Arnal, Dídac. Informe APEI sobre web social [en línia]. Anabad, 2008.<http://eprints.rclis.org/bit...
of 29

Com fer servir la web 2.0 en el foment de la lectura

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Com fer servir la web 2.0 en el foment de la lectura

 • 1. Com fer servir la web 2.0 en el foment de la lectura Aurora Toboso Àlex López Aleix Ballús
 • 2. Què és la web social?
 • 3. Característiques de la web 2.0 intel·ligència col·lectiva arquitectura de participaciósistema descentralitzat web com a plataforma
 • 4. Tecnologies 2.0 Nivell 1 Nivell 1••Ajax Ajax •P2P••Api Api •RSS Nivell 2 Nivell 2••Mashup Mashup •XML ••Xarxessocials Xarxes socials •Wiki ••Marcadorssocials Marcadors socials •Blocs ••Microbloging Microbloging •Podcast
 • 5. Les biblioteques a la web 2.0 InteroperabilitatCanvi d’actitud!!!Usabilitat FlexibilitatMés interacció Espai col·laboratiu
 • 6. El bibliotecari 2.0 ...Entorn canviant Participatiu Col·laboratiu Evolució constant Valent Cultura informacional Innovador Actitud positivaExperimental Objectiu
 • 7. Algunes eines...
 • 8. Blocs•Publicació i difusió d’activitats, novetats i notícies•Fer partícips als nostres usuaris o altres professionals creant comunitats d’interès•Oferir i recomanar recursos d’informació com araguies de lectura, o recomanacions literàries•Difusió de fons especials•Comunicació interna i dinamitzaciód’entorns de treball•Comunicar experiències i retroalimentar-sede les dels altres
 • 9. Microblogging•Difusió de les activitats i novetats de les biblioteca•Notícies d’última hora que els usuaris reben via sms•Comunicació interna•Recomanacions de recursos•Elaborar un servei d’alerta•Retransmetre un esdeveniment en temps real•Saber què diuen sobre nosaltres i sobre què parlen les biblioteques
 • 10. RSS•Difusió de les activitats o les notícies de lanostra biblioteca•Difusió els continguts dels nous números deles revistes de la Biblioteca•Difusió selectiva de la informació•Podcasts d’activitats o entrevistes amb autors•Compartir vídeos, presentacions, marcadorssocials, etc...
 • 11. Xarxes socials•Integrar canals RSS•Missatgeria instantània. Serveis de referència en línia•Crear perfil, afegir contactes•Recomanar documents•Actualització fàcil i flexible•Organització d’esdeveniments•Canal de comunicació directe•Clubs de lectura virtuals•Controlar la privacitat
 • 12. Marcadors socials•Simplificar llistes de distribució bibliogràfiques amb l’aportació delconeixement dels usuaris•Compartir recursos amb altres usuaris o biblioteques•Promoure la participació i la interacció amb els usuaris•...
 • 13. Per on començar...
 • 14. 1Definir clarament els objectius que es volen aconseguir
 • 15. Idees / accions – Reals – Quantificables – Temporals – Consistents
 • 16. 2 Identificar el targetQuins seran els nostres seguidors?
 • 17. 3Seleccionar l’eina que farem servir
 • 18. En quines xarxes socials volem estar presents?Triar la xarxa social d’acord amb els nostres objectius i el nostre públic objectiu
 • 19. 4Elaborar un pla d’acció
 • 20. • Definir fases i temporalitzar tasques• Tipus de continguts que es publicaran• Freqüència• Qui i com?• Definir un protocol d’actuació• Valors de la marca que es volen transmetre
 • 21. Estem construint la nostra identitat digital• Estar atents sobre què es diu de nosaltres• Saber escoltar• Respondre adequadament• Rapidesa de reacció• Transparència
 • 22. 5Obrir la comunitat
 • 23. 6Comunicació pública
 • 24. 7Mesurar i avaluar
 • 25. Mesurar el comportament del nostre lloc web i de les xarxes socials• La nostra activitat• Interacció amb els nostres usuaris: – Nº de fans – Quants elements s’han visualitzat - Nº de clicks a la nostra pàgina web - Temps de permanència – Quants elements s’han compartit - Seccions més visitades de la web – Nº continguts creats pels usuaris - Per on navega l’usuari – Nº de descàrregues de documents - Nº de visitants únics – Nº de comentaris - Procedència – Nº sol·licituds d’informació - Qui enllaça la nostra web ROL: - Hi ha hagut un augment d’usuaris? - Hi ha una major demanda de la biblioteca?
 • 26. Coses a tenir en compte•dependència de recursos externs•mort del servei 2.0•massa importància a la participació de lusuari•recuperació de la informació•usabilitat i accessibilitat•drets intel·lectuals
 • 27. Perspectives de futur. Web semàntica Contingut semàntic Recuperació de la informació Metadades •classificació automàtica •creació de resums •recuperació de la informació multilingüe •....
 • 28. Bibliografia I•Mari Vállez, Mari-Carmen Marcos. Las bibliotecas en un entorno Web 2.0 [en línia]."Hipertext.net", núm. 7, 2009. <http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-7/bibliotecas-2.0.html> [Consulta: 17/10/2012].•Serrano Cobos, Jorge. Passat, present i futur del Web 2.0 en serveis dinformació digital [enlínia]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 17 (desembre2006). <http://www.ub.edu/bid/17serra1.htm> [Consulta: 17/10/2012].•Serrano Cobos, Jorge. Web 2.0 en las bibliotecas: el concepto de Library 2.0 [en línia].ThinkEPI, 16 de maig de 2007. <http://www.thinkepi.net/notas/2007/Serrano_web-dospuntocero.pdf> [Consulta: 17/10/2012].•Arroyo-Vázquez, Natalia. Los sitios de redes sociales: una introducción.Web Social paraProfesionales de la Información: comunidad de prácticas [en línia]. 9 de juny de 2008.http://comunidad20.sedic.es/?p=176 [Consulta: 17/10/2012].•Margaix-Arnal, Dídac. Conceptos de Web 2.0 y Biblioteca 2.0: origen, definiciones y retospara las bibliotecas actuales. El Profesional de la Información. Marzo-abril, 2007, vol. 16, nº2, p. 95-106.
 • 29. Bibliografia II•Margaix-Arnal, Dídac. Informe APEI sobre web social [en línia]. Anabad, 2008.<http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12506/1/informeapeiwebsocial.pdf> [Consulta:17/10/2012].•O’Reilly, Tim. What is web 2.0: design patterns and business models for the next generationof software [en línia]. Sebastopol: O’Reilly, 30 de sept. 2005.<http://www.oreillynet.com/go/web2> [Consulta: 17/10/2012].•Juarez Urquijo, F. La web 2.0 en una biblioteca pública. Educación y Biblioteca v. 161, pàg.103-111. <http://www.muskiz-liburutegia.org/dok/ebweb20.pdf> [Consulta: 17/10/2012].•Web semántica [en línIa].Wikipedia. <https://docs.google.com/open?id=0Bz7ATbOP0BgldWlzbkZ1UTVOWFk> [Consulta: 17/10/2012].•Codina, Lluís. Web 2.0 (diagrama y directorio interactivo). 2009. Accesssible:<http://tinyurl.com/bzp57z>

Related Documents