Informacija spaudai
2015 m. gegužės 18 dieną įvyks trečiasis tarptautinis
"Augalų Žavadienis "
Augalai yra unikalūs org...
of 1

Press Press information 2014, Dec 05 'Fascination of Plants Day May 18th 2015' "Lithuanian"

May 18, 2015, will be the Third International "Fascination of Plants Day"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Press Press information 2014, Dec 05 'Fascination of Plants Day May 18th 2015' "Lithuanian"

  • 1. Informacija spaudai 2015 m. gegužės 18 dieną įvyks trečiasis tarptautinis "Augalų Žavadienis " Augalai yra unikalūs organizmai. Jie gali gaminti cukrus iš Saulės šviesos, anglies dvideginio ir vandens. Gebėjimas tiesiogiai sintetinti maisto medžiagas sau patiems padėjo augalams sėkmingai apgyvendinti beveik kiekvieną planetos nišą, jose prisitaikyti ir keistis. Biologų vertinimu, bendras augalų rūšių kiekis siekia 250 000. Augalai yra svarbiausi biomasės gamintojai, aprūpinantys gyvūnus ir žmoniją maistu, pašarais, popieriumi, vaistais, energija ir nuostabiais kraštovaizdžiais. Stebinantis augalų pasaulis turėtų būti geriau išryškintas. Europos Augalų tyrimų organizacijos (European Plant Science Organisation, EPSO, Briuselis; www.epsoweb.org) iniciatyva skelbiama, kad trečiasis tarptautinis “Augalų Žavadienis” įvyks 2015 metų gegužės 18 dieną. Jį įkvėpė pirmojo, 2012 metais vykusio “Augalų Žavadienio” sėkmė, taip pat antrasis, 2013 m. “Augalų Žavadienis”, kurį įgyvendino daugiau kaip 689 institucijos iš 54 viso pasaulio šalių, kartu surengusios per 1000 renginių, pritraukusių daugybės žmonių dėmesį. Lietuvoje “Augalų Žavadienis” vyko ir 2014 m. – gegužės-birželio mėn. daugiau nei 30 partnerių devyniuose miestuose ir mesteliuose įgyvendino spalvingą jo programą. Koordinuota renginio veikla tikimasi pasodinti daug virtualių ir nuolat dygstančių sėklų Europos ir pasaulio visuomenės kolektyvinėje sąmonėje, kurios nuolat primintų apie kritinę augalų mokslo reikšmę visuomenės, aplinkos ir ekonominiam kraštovaizdžiui - dabar ir ateityje. "Augalų žavadienio" renginys jau tapo tradiciniu 26 pasaulio šalyse, ir dalyvių skaičius kasmet didėja. Visą informaciją apie šią iniciatyvą prieinama svetainėje www.plantday.org ir yra teikiama nacionalinių koordinatorių tinklo. Nacionaliniai koordinatoriai savanoriškai skatina, derina veiklas ir skleidžia informaciją savo šalyse. Daug tyrimo institutų, universitetų, botanikos sodų ir muziejų kartu su žemdirbiais ir verslo įmonėmis jau paskelbė, kad siūlys su augalų svarbos tema susijusių renginių programą tuo besidomintiems žmonėms, pradedant mažais vaikais ir baigiant jų seneliais. Kviečiame visus prisijungti ir dalyvauti renginio programoje. Susisiekit su Nacionaliniu koordinatoriumi (spūstelėkite "countries" svetainėje www.plantday.org) arba EPSO koordinatoriumi (žr. žemiau) pasitarti ir gauti prieigą prie medžiagos “Augalų žavadieniui” rengti. Registruokite informaciją apie savo instituciją ir renginio programą čia: http://www.plantday12.eu/admin/forms.htm . Žiniasklaida kviečiama įsijungti ir rengti diskusijas su mokslininkais, žemdirbiais, politikais ir pramonės atstovais apie naujausius augalų pasaulio tyrimų proveržius ir pasiekimus, kad būtų kuo geriau atskleistos augalų tyrimų teikiamos galimybės. Augalų žavadienis skirtas visoms su augalais susijusioms temoms – fundamentalaus augalų mokslo, žemdirbystės, sodininkystės, miškininkystės, augalų dauginimo ir apsaugos, maisto & mitybos, aplinkos apsaugos, klimato kaitos sušvelninimo, bioproduktų, biologinės įvairovės, darniosios plėtros, atsinaujinančių energijos šaltinių, švietimo apie augalų mokslą & meno. Kontaktai Galerija http://www.plantday.org/pr-toolbox.htm Trine Hvoslef-Eide, Norwegian University of Life Sciences, Norway; Coordinator FoPD;T: +47 934 33 775; Przemysław Wojtaszek, Adam Mickiewicz University, Poland; Coordinator FoPD; T: +48 61 8295972 (5968) Karin Metzlaff, EPSO, BE; Executive Director EPSO; T: +32-2-2136260; epso@epsomail.org Vida Mildaziene, VDU Kauno botanikos sodas, T: +370-61026530, v.mildaziene@bs.vdu.lt