TONIE
TONIEJEST CV
MILION MYŚLI/SEKUNDĘ
MILIONY MYŚLI/SEKUNDĘ
ANNAMARIA/BOJAROWICZ
Z powodu zbyt wielu myśli i natłoku pomysłów autorka nie jest w stanie stworzyć
kompletnego curriculum vitae, które by ją ...
/ TEORIA
Universidade do Porto, Faculdade Bellas Artes, Praktyki artystyczne, Komunikacja
Wizualna
Akademia Sztuk Pięknych...
/ PRAKTYKA
Współpraca merytoryczna/ fotograf, Dwumiesięcznik Jadłomiasto Food Style & Life, Warszawa
Autor bloga My Dear, ...
Wolontariat/ Opiekun artystyczny, Gdański Festiwal Tańca 2013, Klub ŻAK, Gdańsk
Współpraca merytoryczna przy projekcie Ide...
Jadłomiasto Style, Life & Food
Dwumiesięcznik internetowy
E-MAIL: jadlomiasto@gmail.com
REDAKCJA
Joanna Borowska
Justyna S...
/inmykitchenitneverrains.tumblr.com
Wszystkie wpisy i fotografie wykorzystane na stronie są
własnością i dumą autorki. am
https://www.facebook.com/LoveLifePR
Fotografie wykonane podczas
Portugal Fashion do celów
promocji.
/ FOTOGRAFIA EVENTOWA
Fotografie
wykorzystane w
lokalnych mediach
w celach promocji.
Oficjalna strona Casa
Da Musica,
newsletter CDM.
Zdjęcia prasowe dla zespołu Swinging
Rabbits
Organizacja konferencji ENEDesign, U.
do Porto
Opiekun artystyczny V GFT w Żaku
Międzynarodowe warsztaty fotograficzne Visual Story Telling (Rafał Milach, Andrei
Liankevich), wystawa powarsztatowa, Obje...
Photography is about people. People make stories
and I wanted to hear them. The HOME’STORY is
about the relation between p...
/ Wystawy prac
0048696018154/ANA.BOJAROWICZ@GMAIL.COM
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
TONIEJEST CV
of 52

TONIEJEST CV

PERSONAL SLIDESHOW
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      


Transcripts - TONIEJEST CV

 • 1. TONIE
 • 2. TONIEJEST CV
 • 3. MILION MYŚLI/SEKUNDĘ
 • 4. MILIONY MYŚLI/SEKUNDĘ
 • 5. ANNAMARIA/BOJAROWICZ
 • 6. Z powodu zbyt wielu myśli i natłoku pomysłów autorka nie jest w stanie stworzyć kompletnego curriculum vitae, które by ją satysfakcjonowało pod względem merytorycznym i estetycznym. Uważa, iż dwadzieścia sześć lat to z jednej strony zbyt mało by zasłużyć na miano (łac.) przebiegu życia, z drugiej natomiast zbyt wiele do upchnięcia na A4 – formacie, w którym żyjemy. Przedstawione tu fragmenty, selektywnie dobrane, są początkiem procesu zapoznawczego, który autorka chętnie rozwinie. Wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • 7. / TEORIA Universidade do Porto, Faculdade Bellas Artes, Praktyki artystyczne, Komunikacja Wizualna Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce, Animacja Kultury Politechnika Gdańska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zarządzanie, Marketing Policealne Studium Reklamy, Technik Organizacji Reklamy III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 • 8. / PRAKTYKA Współpraca merytoryczna/ fotograf, Dwumiesięcznik Jadłomiasto Food Style & Life, Warszawa Autor bloga My Dear, in my kitchen it never rains, projekt on-line Współpraca merytoryczna/ kontent manager Dziewczyny z Lovelife PR, projekt on-line Fotograf, Portugal Fashion Week 2013, Porto Fotograf eventowy/ freelancing, Porto Współpraca techniczna przy o konferencji ENEDesign 2013, Porto 2007- 2013
 • 9. Wolontariat/ Opiekun artystyczny, Gdański Festiwal Tańca 2013, Klub ŻAK, Gdańsk Współpraca merytoryczna przy projekcie Idealna.Lab , Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk Współpraca techniczna przy projekcie Noc Murali, Art. Klub Plama, Gdańsk Team Leader, UE Program Youth In Action Młodzi w działaniu, Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk Specjalista ds. Marketingu i PR, One Hour Office, Gdańsk Praktyka studencka/ Media Relations , Gdańska Scena Muzyczna/ dział PR, Gdańsk Promocja i komunikacja z klientem, FMI Field Management Ireland, Dublin Organizacja i promocja eventów, Progress Recruitment, Dublin /
 • 10. Jadłomiasto Style, Life & Food Dwumiesięcznik internetowy E-MAIL: jadlomiasto@gmail.com REDAKCJA Joanna Borowska Justyna Szafirowska PROJEKT Krzysztof Syruć KOREKTA Eliza Borowska WSPÓŁPRACA Anna Bojarowicz Łukasz Wałkowski Bartłomiej Zabój OKŁADKA Anna Bojarowicz, Joanna Borowska, Krzysztof Syruć facebook.com/jadlomiasto
 • 11. /inmykitchenitneverrains.tumblr.com
 • 12. Wszystkie wpisy i fotografie wykorzystane na stronie są własnością i dumą autorki. am
 • 13. https://www.facebook.com/LoveLifePR
 • 14. Fotografie wykonane podczas Portugal Fashion do celów promocji.
 • 15. / FOTOGRAFIA EVENTOWA
 • 16. Fotografie wykorzystane w lokalnych mediach w celach promocji. Oficjalna strona Casa Da Musica, newsletter CDM.
 • 17. Zdjęcia prasowe dla zespołu Swinging Rabbits
 • 18. Organizacja konferencji ENEDesign, U. do Porto
 • 19. Opiekun artystyczny V GFT w Żaku
 • 20. Międzynarodowe warsztaty fotograficzne Visual Story Telling (Rafał Milach, Andrei Liankevich), wystawa powarsztatowa, Objective Reality Organisation, Kaliningrad Międzynarodowe szkolenie dla team leaderów w ramach Programu UE Youth In Action Młodzi W Działaniu, Hopa-Batumi Międzynarodowy kurs Media literacy, VEGA Youth Center, Belgrade Warsztaty tworzenia współczesnego poradnika dla kobiet z Iwoną Zając i książka ‘Idealna. Od poradnika do dialogu’ Warsztaty artystyczne dla dzieci w ramach projektu streetartowego Wodą Przez Bloki, Gdańsk Certyfikaty YouthPass Certificate za Wolontariat Europejski i Wymiany Młodzieży w ramach Programu UE ‘Młodzi w Działaniu’ / COŚ WIĘCEJ
 • 21. Photography is about people. People make stories and I wanted to hear them. The HOME’STORY is about the relation between people and places. It tries to find out how young people live nowadays. I entered the doors of Russian and Polish apartments to have a coffee and talk. Home can be define as a shelter, a building for habitation and staying. Then it is rather called “the house”. Home is something more than that. It is the place people feel comfortable, it is the atmosphere created by family, friends, beloved cats and dogs, DIY furniture, books, pictures, postcards, souvenirs, etc. You can have many houses and still look for a home, or feel it everywhere you are staying. Some people can move in and move out from one place to another and enjoy it a lot. It gives freedom. “Home is where the heart it”, indeed. But sometimes you want to settle down. Only the same address and the same surroundings for longer than a while, make you “feel at home”. HOME’STORY is a young people talk. Anna Maria Bojarowicz
 • 22. / Wystawy prac
 • 23. 0048696018154/ANA.BOJAROWICZ@GMAIL.COM

Related Documents