NAFTA, ZEMNI GAS I UGALJ
ALEKSA DJOKIC, ALEKSA STAMENKOVIC I PETAR MITIC
2014/15 VIII2
NAFTA
• Nafta je, po hemijskom sastavu, slozena smesa zasicenih aciklicnih, ciklicnih i
aromaticnih ugljovodonika i jedinj...
OSOBINE NAFTE
• Crne boje
• Miris nafte zavisi od prisustva lako isparljivih komponenata, a može biti
neprijatan ukoliko j...
• Nafta i prirodni gas izbijaju na mnogim mestima sami iz zemlje.
Velike količine nafte dobijaju se danas u svetu iz dublj...
ZEMNI GAS
• Zemni ili prirodni gas je prirodno gasovito fosilno gorivo, sa velikim
udelom metana.
• Javlja se samostalno (...
ODLIKE I NALAZISTA
• Zemni gas je gas bez mirisa, prilikom distribucije dodaju mu se gasovi sa
mirisom (jedinjenje koje sa...
SADRZAJ I PRIMENA
• Od ugljovodonika, zemni gas sadrži metan, etan, propan, n-butan i izo-butan, a
javlja se i pentan.
• U...
UGALJ
• Ugalj je crna ili crno-smeđa sedimentna stena organskog porekla koja ima sposobnost
gorenja, pa se koristi kao fos...
REZERVE UGLJA
• Rezerve uglja su dobro istražene, pogotovo u razvijenim zemljama. Sa
trenutnom godišnjom potrošnjom od oko...
PITANJA?
HVALA NA PAZNJI 
of 11

Nafta, zemni gas i ugalj 20

nafta
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nafta, zemni gas i ugalj 20

 • 1. NAFTA, ZEMNI GAS I UGALJ ALEKSA DJOKIC, ALEKSA STAMENKOVIC I PETAR MITIC 2014/15 VIII2
 • 2. NAFTA • Nafta je, po hemijskom sastavu, slozena smesa zasicenih aciklicnih, ciklicnih i aromaticnih ugljovodonika i jedinjena koja, osim ugljenika I vodonika, sadrze kiseonik, azot i sumpor. • Nafta nastaje od belančevina, ugljenih hidrata i masti kao ostataka niskorazvijenih biljnih i životinjskih planktona i bakterija koje su živele u vodi. • Ima je najvise u Saudijskoj Arabiji, Rusiji i u SAD.
 • 3. OSOBINE NAFTE • Crne boje • Miris nafte zavisi od prisustva lako isparljivih komponenata, a može biti neprijatan ukoliko je visok sadržaj sumporovih spojeva. • Sastav sirove nafte se razlikuje u zavisnosti od nalazišta. • Gustoća nafte zavisi od sastava: ako je prisutno više alifatskih ugljikovodika u odnosu na aromatske, gustoća je manja.
 • 4. • Nafta i prirodni gas izbijaju na mnogim mestima sami iz zemlje. Velike količine nafte dobijaju se danas u svetu iz dubljih slojeva zemlje izlivanjem iz bušotina. • Njena se ležišta mogu očekivati u sedimentnim slojevima onih područja gde je u davnim dobima bilo more. Dubina naftonosnih slojeva je različita; od nekoliko metara do 7600 metara i više. Što je veća dubina, veći je i pritisak pod kojim se nafta nalazi. • Najdublja do sada postignuta istražna bušotina od 9169m nalazi se u Oklahomi.
 • 5. ZEMNI GAS • Zemni ili prirodni gas je prirodno gasovito fosilno gorivo, sa velikim udelom metana. • Javlja se samostalno (suvi zemni gas), ili zajedno sa naftom, obično u gasnoj kapi iznad nafte (vlažni zemni gas). • Zahvaljujući tome što mu je glavni sastojak metan, u poređenju sa ostalim fosilnim gorivima ima najmanji koeficijent emisije CO2 po jedinici oslobođene energije. Zato se smatra da je zemni gas ekološko gorivo. • Sastav zemnog gasa znatno varira u zavisnosti od mesta gde se javlja. Tamo gde se javlja zajedno sa naftom, obično ima veći udeo gasova sa više ugljenikovih atoma i obrnuto.
 • 6. ODLIKE I NALAZISTA • Zemni gas je gas bez mirisa, prilikom distribucije dodaju mu se gasovi sa mirisom (jedinjenje koje sadrži sumpor), tako da bude moguće osetiti ga čulom njuha. • Među najveće proizvođače zemnog gasa spadaju Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kanada.
 • 7. SADRZAJ I PRIMENA • Od ugljovodonika, zemni gas sadrži metan, etan, propan, n-butan i izo-butan, a javlja se i pentan. • U principu, primena prirodnog gasa se može podeliti na njegovu primenu kao goriva i u hemijskoj industriji. • Koristi se u domaćinstvima i u industriji, kao energent za grejanje. • U poslednje vreme se sve više koristi i na vozilima, kao alternativno gorivo pre svega motornim benzinima, ali i dizel gorivu većinom kao komprimovani prirodni gas, a eventualno i kao tečni prirodni gas. Prirodni gas je jedno od najperspektivnijih alternativnih goriva.
 • 8. UGALJ • Ugalj je crna ili crno-smeđa sedimentna stena organskog porekla koja ima sposobnost gorenja, pa se koristi kao fosilno gorivo koje se vadi iz zemlje rudarskim metodama. • Proces nastanka uglja nije u potpunosti objašnjen. Konvencionalna teorija procesa nastanka deli se na dve faze: • 1.pripremna faza ili faza humifikacije • 2. faza ugljenifikacije (karbonizacije)
 • 9. REZERVE UGLJA • Rezerve uglja su dobro istražene, pogotovo u razvijenim zemljama. Sa trenutnom godišnjom potrošnjom od oko 3,7 milijardi tona godišnje (kamenog i mrkog uglja) i 0,9 milijardi tona lignita ima dovoljno uglja za nekoliko stotina godina. Vrsta uglja Milijardi tona Kameni ugalj 510 Mrki ugalj 279 Lignit 196 Ukupno 987 Top-lista zemalja sa najvecim rezervama uglja Zemlja % SAD 25 Rusija 16 Kina 12 Australija 9 Indija 7,5 Nemacka 6
 • 10. PITANJA?
 • 11. HVALA NA PAZNJI 