НАФТА
Милутин Сарић VIII/3 2014/15
СИРОВА НАФТА
 је смеша различитих угљоводоника и других
органских једињења.
 Нафте се деле на парафинске, нафтенске и
ме...
ОВО ЈЕ НАФТА
СРЕДИНА XIX ВЕКА
 Средином XIX века људи су почели да
користе нафту. Тада је дестилацијом
нафте произведен петролеј који ...
КОД НАС
 Истраживање нафте код нас, као важног
савременог извора енергије, почело је 1942.,
а експлоатација 1956. године....
ИСТРАЖИВАЊЕ НАФТЕ
ПРЕРАДА НАФТЕ КОД НАС
 Нафта се прерађује у рафинеријама у
Новом Саду и Панчеву. Оне су
нафтоводом, дужине 735km, повезан...
РАФИНЕРИЈЕ У НОВОМ САДУ И ПАНЧЕВУ
НАШЕ РАФИНЕРИЈЕ ПОВЕЗАНЕ СА
РАФИНЕРИЈАМА У БИХ И ХРВАТСКОЈ
ПЛАНОВИ
 Планира се изградња рафинерије нафте код
Смедерева. Рафинерија ће производити
деривате и авиогориво за домаће тр...
ПЛАНОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ РАФИНЕРИЈЕ И
НАФТОВОДА
ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ
 Један од најважнијих извора енергије на
Земљи је нафта - „црно злато”. То је
органско једињење настало ра...
ПРИМЕНА
 Нафта је веома важна као извор енергије.
Међутим, још је значајнија њена примена
за добијање многих органских је...
НАФТА ЈЕ
 по хемијском саставу, сложена смеша
засићених ацикличних, цикличних и
ароматичних угљоводоника и једињења
која,...
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
ФРАКЦИОНА ДЕСТИЛАЦИЈА
 Најбољи начин за раздвајање и добијање
састојака смеше који имају приближне
температуре кључања је...
ФРАКЦИОНА ДЕСТИЛАЦИЈА
ФРАКЦИОНА ДЕСТИЛАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊА ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА
 У првој фази прераде нафте добијају се
фракције које су још увек веома сложене.
Даљом дест...
ПРОИЗВОДЊА ГОРИВА ИЗ СИРОВЕ НАФТЕ
РАФИНАЦИЈА И КРЕКОВАЊЕ
 Сирове фракције нафте прерађују се у
процесима рафинације и крековања.
 Рафинацијом се уклањају ...
РАФИНАЦИЈА И КРЕКОВАЊЕ
БЕНЗИН
 Фракција нафте која се данас највише
користи је бензин.
 У продаји се налазе бензини различитог
квалитета. Октан...
БЕНЗИН
БЕНЗИНСКА ПУМПА
ОКТАНСКИ БРОЈ
ОСНОВНА СИРОВИНА
 Многе фракције које се добијају из нафте
имају широку примену у различитим
привредним гранама. Осим дир...
У ХЕМИЈСКОЈ ИНДУСТРИЈИ
 Од тих производа праве се вештачки
каучук, пластичне масе, лекови, текстилна
влакна, боје, детерџ...
НАФТНЕ БУШОТИНЕ
НАФТНА ПОСТРОЈЕЊА – КОРИСТ И ШТЕТА
ДАНАШЊЕ КОЛИЧИНЕ НАФТЕ
 Процењује се да су доступне количине нафте
по садашњој потрошњи довољне само за
наредних 30-40 го...
ОГРОМНА ПОСТРОЈЕЊА
РЕЗЕРВЕ И ПРОИЗВОДЊА НАФТЕ У СВЕТУ
НАФТНИ РЕСУРСИ НА АРКТИКУ
ЗАГАЂИВАЧ ПРИРОДЕ
 Нафта је изузетно важна за индустрију као
и у свакодневном животу. Међутим,
захваљујући непажњи човека...
ИЗЛИВАЊЕ НАФТЕ ИЗ ПОТОПЉЕНОГ ГРЧКОГ
БРОДА У ЈАДРАНУ
НАФТНА МРЉА У ЈАДРАНУ
МИЛИОНИ ЛИТАРА ИЗЛИВЕНЕ СИРОВЕ НАФТЕ
У ИЗРАЕЛУ
НАФТНА МРЉА У МЕКСИЧКОМ ЗАЛИВУ
ВЕОМА ОПАСНО ЗА САВ ЖИВИ СВЕТ
ИЗЛИВАЊЕ НАФТЕ У МОРЕ ЈЕ ПРАВА
ЕКОЛОШКА КАТАСТРОФА
ПОЖАРИ НА НАФТНИМ ПЛАТФОРМАМА МОГУ
ИЗАЗВАТИ ОЗБИЉНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
КРАЈ
ХВАЛА
НА
ПАЖЊИ!
of 43

Nafta milutin 15

nafta
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nafta milutin 15

 • 1. НАФТА Милутин Сарић VIII/3 2014/15
 • 2. СИРОВА НАФТА  је смеша различитих угљоводоника и других органских једињења.  Нафте се деле на парафинске, нафтенске и мешане.  Нафта настаје од беланчевина, угљених хидрата и масти као остатака нискоразвијених биљних и животињских планктона и бактерија које су живеле у води и у мору. Ти органски остаци се могу посебним геохемијским процесима претворити у нафту.
 • 3. ОВО ЈЕ НАФТА
 • 4. СРЕДИНА XIX ВЕКА  Средином XIX века људи су почели да користе нафту. Тада је дестилацијом нафте произведен петролеј који је имао широку примену.  Капетан Дрејк, за кога се не зна да ли је капетан, пуковник или барон, јер се различито представљао док се није обогатио продајом петролеја, је први човек који је произвео и почео да продаје петролеј.
 • 5. КОД НАС  Истраживање нафте код нас, као важног савременог извора енергије, почело је 1942., а експлоатација 1956. године.  Највећа налазишта нафте су у Банату. То су Јерменовци, Велика греда, Локве, Банатско Карађорђево, Кикинда, Мокрин, Велебит и друга.  Претпоставља се да је има и у Срему, Стигу и по котлинама у централној Србији и на Косову и Метохији.
 • 6. ИСТРАЖИВАЊЕ НАФТЕ
 • 7. ПРЕРАДА НАФТЕ КОД НАС  Нафта се прерађује у рафинеријама у Новом Саду и Панчеву. Оне су нафтоводом, дужине 735km, повезане са рафинеријама у Републици Српској (БиХ) и Хрватској.
 • 8. РАФИНЕРИЈЕ У НОВОМ САДУ И ПАНЧЕВУ
 • 9. НАШЕ РАФИНЕРИЈЕ ПОВЕЗАНЕ СА РАФИНЕРИЈАМА У БИХ И ХРВАТСКОЈ
 • 10. ПЛАНОВИ  Планира се изградња рафинерије нафте код Смедерева. Рафинерија ће производити деривате и авиогориво за домаће тржиште и извоз.  Србија је 2006. године, у оквиру сарадње са Европском унијом и регионалне сарадње на Балкану, покренула иницијативу за изградњу нафтовода Констанца – Панчево – Трст, са годишњим протоком од 60 милиона тона нафте.
 • 11. ПЛАНОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ РАФИНЕРИЈЕ И НАФТОВОДА
 • 12. ИЗВОР ЕНЕРГИЈЕ  Један од најважнијих извора енергије на Земљи је нафта - „црно злато”. То је органско једињење настало распадањем организама у дубини Земље. Она садржи органска једињења у којима је нагомилана велика количина хемијске енергије. При њеном сагоревању та енергија се ослобађа у виду топлотне енергије.
 • 13. ПРИМЕНА  Нафта је веома важна као извор енергије. Међутим, још је значајнија њена примена за добијање многих органских једињења.
 • 14. НАФТА ЈЕ  по хемијском саставу, сложена смеша засићених ацикличних, цикличних и ароматичних угљоводоника и једињења која, осим угљеника и водоника, садрже кисеоник, азот и сумпор.  Једињења азота и сумпора су узрок непријатног мириса нафте.
 • 15. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
 • 16. ФРАКЦИОНА ДЕСТИЛАЦИЈА  Најбољи начин за раздвајање и добијање састојака смеше који имају приближне температуре кључања је фракциона дестилација или фракциона кондензација.  Захваљујући томе што је нафта смеша таквих састојака, њена прерада у рафинеријама обавља се у фракционим колонама.
 • 17. ФРАКЦИОНА ДЕСТИЛАЦИЈА
 • 18. ФРАКЦИОНА ДЕСТИЛАЦИЈА
 • 19. ПРОИЗВОДЊА ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА  У првој фази прераде нафте добијају се фракције које су још увек веома сложене. Даљом дестилацијом и прерадом оне се раздвајају на састојке који служе као сировина у производњи многих органских једињења.
 • 20. ПРОИЗВОДЊА ГОРИВА ИЗ СИРОВЕ НАФТЕ
 • 21. РАФИНАЦИЈА И КРЕКОВАЊЕ  Сирове фракције нафте прерађују се у процесима рафинације и крековања.  Рафинацијом се уклањају непотребне примесе или фракције нафте.  Крековањем се, на високим температурама, у присуству катализатора разлажу молекули виших угљоводоника на засићене и незасићене угљоводонике са мањим бројем угљеникових атома.
 • 22. РАФИНАЦИЈА И КРЕКОВАЊЕ
 • 23. БЕНЗИН  Фракција нафте која се данас највише користи је бензин.  У продаји се налазе бензини различитог квалитета. Октански број је мерило квалитета горива. Октански број бензина је мерило отпорности бензина на самоексплозију.  Из 1l бензина може се направити 10 компакт- дискова; 600 пластичних чаша за јогурт; 0,33m² итисона.
 • 24. БЕНЗИН
 • 25. БЕНЗИНСКА ПУМПА
 • 26. ОКТАНСКИ БРОЈ
 • 27. ОСНОВНА СИРОВИНА  Многе фракције које се добијају из нафте имају широку примену у различитим привредним гранама. Осим директне примене фракција добијених из нафте, познато је око 3 000 производа који се добијају из нафте као основне сировине.
 • 28. У ХЕМИЈСКОЈ ИНДУСТРИЈИ  Од тих производа праве се вештачки каучук, пластичне масе, лекови, текстилна влакна, боје, детерџенти, експлозиви, инсектициди, лакови, козметички препарати, растварачи и др.  Из овога је лако закључити да је нафта основна сировина за велики део хемијске индустрије.
 • 29. НАФТНЕ БУШОТИНЕ
 • 30. НАФТНА ПОСТРОЈЕЊА – КОРИСТ И ШТЕТА
 • 31. ДАНАШЊЕ КОЛИЧИНЕ НАФТЕ  Процењује се да су доступне количине нафте по садашњој потрошњи довољне само за наредних 30-40 година.  Највећа налазишта нафте има Саудијска Арабија (¼ светских резерви), док Кувајт поседује 10% светских резерви. Земље Блиског истока заједно имају 2/3 светских залиха сирове нафте.  Према данашњој потрошњи, Америка има своје нафте само за наредних 10 година.
 • 32. ОГРОМНА ПОСТРОЈЕЊА
 • 33. РЕЗЕРВЕ И ПРОИЗВОДЊА НАФТЕ У СВЕТУ
 • 34. НАФТНИ РЕСУРСИ НА АРКТИКУ
 • 35. ЗАГАЂИВАЧ ПРИРОДЕ  Нафта је изузетно важна за индустрију као и у свакодневном животу. Међутим, захваљујући непажњи човека понекад је загађивач природе. Како је речна вода често извор воде за пиће, огромне су нежељене последице које се изазивају загађивањем воде нафтом.
 • 36. ИЗЛИВАЊЕ НАФТЕ ИЗ ПОТОПЉЕНОГ ГРЧКОГ БРОДА У ЈАДРАНУ
 • 37. НАФТНА МРЉА У ЈАДРАНУ
 • 38. МИЛИОНИ ЛИТАРА ИЗЛИВЕНЕ СИРОВЕ НАФТЕ У ИЗРАЕЛУ
 • 39. НАФТНА МРЉА У МЕКСИЧКОМ ЗАЛИВУ
 • 40. ВЕОМА ОПАСНО ЗА САВ ЖИВИ СВЕТ
 • 41. ИЗЛИВАЊЕ НАФТЕ У МОРЕ ЈЕ ПРАВА ЕКОЛОШКА КАТАСТРОФА
 • 42. ПОЖАРИ НА НАФТНИМ ПЛАТФОРМАМА МОГУ ИЗАЗВАТИ ОЗБИЉНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
 • 43. КРАЈ ХВАЛА НА ПАЖЊИ!