 smeša različitih ugljovodonika (pretežno
parafinisanih naftenskih ugljovodonika -
cikloalkana, aromatičnih ugljovodonika...
 crna ili crno-smeđa sedimentna stena
organskog porekla koje ima sposobnost
gorenja, pa se koristi kao fosilno
gorivo koj...
 prirodno gasovito fosilno gorivo, sa
velikim udelom metana
 koristi se u domaćinstvima, koristi se u
industriji, kao en...
 Najveći proizvođači nafte jesu:
 Saudijska Arabija
 Rusija
 Sjedinjene Američke Države
 Iran
 Meksiko
 Najveće rezerve uglja su na
severnoj hemisferi. Sa trenutnom godišnjom
potrošnjom od oko 3,7 milijardi tona godišnje
(ka...
 Glavni sastojak zemnog gasa je metan.
 u poređenju sa ostalim fosilnim
gorivima ima najmanji koeficijent
emisije CO2 i ...
Nafta i zemni gas 8
of 7

Nafta i zemni gas 8

nafta
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nafta i zemni gas 8

  • 1.  smeša različitih ugljovodonika (pretežno parafinisanih naftenskih ugljovodonika - cikloalkana, aromatičnih ugljovodonika i drugih organskih jedinjenja)  nastaje od belančevina, ugljenih hidrata i masti kao i ostataka životnjskih planktona i bakterija
  • 2.  crna ili crno-smeđa sedimentna stena organskog porekla koje ima sposobnost gorenja, pa se koristi kao fosilno gorivo koje se vadi iz zemlje rudarskim metodama  sastoji se od ugljenika i ugljovodonika
  • 3.  prirodno gasovito fosilno gorivo, sa velikim udelom metana  koristi se u domaćinstvima, koristi se u industriji, kao energent za grejanje, a u poslednje vreme i u vozilima
  • 4.  Najveći proizvođači nafte jesu:  Saudijska Arabija  Rusija  Sjedinjene Američke Države  Iran  Meksiko
  • 5.  Najveće rezerve uglja su na severnoj hemisferi. Sa trenutnom godišnjom potrošnjom od oko 3,7 milijardi tona godišnje (kamenog i mrkog uglja) i 0,9 miliona tona lignita ima dovoljno uglja za nekoliko stotina godina eksploatacije.
  • 6.  Glavni sastojak zemnog gasa je metan.  u poređenju sa ostalim fosilnim gorivima ima najmanji koeficijent emisije CO2 i zato se smatra da je zemni gas ekološko gorivo.

Related Documents