Nafta i ugalj
Radile: Sara Moro, Ljubica Ljubicic,
Milica Filipovic VIII3
2014/15
Nafta
Nafta je po hemijskom sastavu smesa organskih
jedinjenja.
Prema prihvacenoj bioloskoj teoriji nafta je nastala
od os...
Najznacajniji izvori energije na nasoj
planeti nalaze se u ugljenikovim
jedinjenjima nagomilanim u uglju i
nafti.
alkan
Moze se naci u raznim
delovima sveta, samim tim
se malo razlikuje njen
sastav.
Postoje tri osnovne
komponente koje c...
aromaticni
ugljovodonik
cikloalkan
Nafta predstavlja glavni izvor za
dobijanje goriva za motore sa
unutrasnjim sagorevanjem, alkohola,
organskih kiselina...
Ugalj
Ugalj je crna ili crno-
smedja sedimentna
stena organskog
porekla koja ima
sposobnost gorenja,
pa se koristi kao
fos...
Nastao je raspadanjem
biljaka bez prisustva
kiseonika.
Sastoji se primarno od
ugljenika i ugljovodonika,
ali i drugih sups...
of 8

Nafta i ugalj 19

nafta
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nafta i ugalj 19

  • 1. Nafta i ugalj Radile: Sara Moro, Ljubica Ljubicic, Milica Filipovic VIII3 2014/15
  • 2. Nafta Nafta je po hemijskom sastavu smesa organskih jedinjenja. Prema prihvacenoj bioloskoj teoriji nafta je nastala od ostataka razlicitih morskih zivotinja, narocito planktona i biljaka koje su se talozile na dno okeana. Nalazista nafte se mogu naci u sedimentnim slojevima onih podrucja gde je u davnim geoloskim dobima bilo more.
  • 3. Najznacajniji izvori energije na nasoj planeti nalaze se u ugljenikovim jedinjenjima nagomilanim u uglju i nafti.
  • 4. alkan Moze se naci u raznim delovima sveta, samim tim se malo razlikuje njen sastav. Postoje tri osnovne komponente koje cine sastav nafte: -Alkani -Cikloalkani -Aromaticni ugljovodonici
  • 5. aromaticni ugljovodonik cikloalkan
  • 6. Nafta predstavlja glavni izvor za dobijanje goriva za motore sa unutrasnjim sagorevanjem, alkohola, organskih kiselina...
  • 7. Ugalj Ugalj je crna ili crno- smedja sedimentna stena organskog porekla koja ima sposobnost gorenja, pa se koristi kao fosilno gorivo koja se vadi iz zemlje rudarskim metodama.
  • 8. Nastao je raspadanjem biljaka bez prisustva kiseonika. Sastoji se primarno od ugljenika i ugljovodonika, ali i drugih supstanci.

Related Documents