Kinh nghiệm từ các cuộc đàmphán thành công Diễn giả: Ông Vũ Khoan Nguyên Phó thủ tướng
1. Đàm phán gồm 3 khâu Chuẩn bị; Tiến hành đàm phán; Thực hiện thỏa thuận.
2. Chuẩn bị gồm 3 khâu Xây dựng đề án; Dàn xếp nội bộ; Hình thành đoàn đàm phán
3. Đề án đàm phán cần giải đáp đượccác vấn đề Mình muốn gì ? Mình có gì; Mình có gì để mặc cả, trong đó có thẻ nhân ...
4. Thu xếp nội bộ. Dàn xếp, thống nhất nội bộ về mức độ cam kết; Trình xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyên;...
5. Hình thành và tổ chức công việccủa đoàn đàm phán Chọn Trưởng đoàn (nắm vấn đề, có kinh nghiệm đàm phán và có năng...
6.1. Tiến hành đàm phán (1) Thỏa thuận nguyên tắc, phạm vi nội dung, phương cách đàm phán; Thăm dò thái độ, chủ t...
6.2. Tiến hành đàm phán (2) Mặc cả nội dung; Thể hiện thành lời văn và thỏa thuận văn bản; Vận động hành lang:...
7. Thực hiện thỏa thuận Trình phê duyệt hay phê chuẩn, thông báo, trao đổi văn bản phê duyệt. phê chuẩn; Phổ biến...
Thu xếp nội bộ. Dàn xếp, thống nhất nội bộ về mức độ cam kết; Trình xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyên; ...
Hình thành và tổ chức công việc củađoàn đàm phán Chọn Trưởng đoàn (nắm vấn đề, có kinh nghiệm đàm phán và có năng lự...
Thảo luận và hỏi đáp
of 12

(Nguyễn Vũ Hưng uploaded) Kinh nghiệm đàm phán

Kỹ năng, kinh nghiệm đàm phán
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - (Nguyễn Vũ Hưng uploaded) Kinh nghiệm đàm phán

 • 1. Kinh nghiệm từ các cuộc đàmphán thành công Diễn giả: Ông Vũ Khoan Nguyên Phó thủ tướng
 • 2. 1. Đàm phán gồm 3 khâu Chuẩn bị; Tiến hành đàm phán; Thực hiện thỏa thuận.
 • 3. 2. Chuẩn bị gồm 3 khâu Xây dựng đề án; Dàn xếp nội bộ; Hình thành đoàn đàm phán
 • 4. 3. Đề án đàm phán cần giải đáp đượccác vấn đề Mình muốn gì ? Mình có gì; Mình có gì để mặc cả, trong đó có thẻ nhân nhượng cái gì, đến đâu? Phía đối tác thế nào; Tình thế chung ra sao, có gì thuận, có gì không thuận đối với cuộc đàm phán; Dự kiến các mức cam kết (tối đa, tối thiểu, trung bình...); Chọn lựa chiến lược đàm phán (áp đặt? thích nghi? thỏa hiệp? lẩn tránh? Chiến thuật tiến hành đàm phán.
 • 5. 4. Thu xếp nội bộ. Dàn xếp, thống nhất nội bộ về mức độ cam kết; Trình xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyên; Chuẩn bị các điều kiện nội bộ để tận dụng cơ hội, ứng phó thách thức sau khi thỏa thuận; Điều chỉnh các văn bản pháp quy phù hợp với cam kết.
 • 6. 5. Hình thành và tổ chức công việccủa đoàn đàm phán Chọn Trưởng đoàn (nắm vấn đề, có kinh nghiệm đàm phán và có năng lực đoàn kết, tổ chức công việc;) Chọn các thành viên (cũng với tiêu chuẩn đại thể như vậy song cần chú trọng có tinh thần hợp tác;) Xây dựng quy chế làm việc của đoàn đàm phán
 • 7. 6.1. Tiến hành đàm phán (1) Thỏa thuận nguyên tắc, phạm vi nội dung, phương cách đàm phán; Thăm dò thái độ, chủ trương của đối tác: Trao đổi dự thảo:
 • 8. 6.2. Tiến hành đàm phán (2) Mặc cả nội dung; Thể hiện thành lời văn và thỏa thuận văn bản; Vận động hành lang: Các công việc kỹ thuật;
 • 9. 7. Thực hiện thỏa thuận Trình phê duyệt hay phê chuẩn, thông báo, trao đổi văn bản phê duyệt. phê chuẩn; Phổ biến nội dung thỏa thuận và hướng dẫn phương cách thực hiện cho các bộ phận hữu quan: Xây dựng và tiến hành các biện pháp tự vệ; Sơ kết, tổng kết để điều chỉnh kịp thời
 • 10. Thu xếp nội bộ. Dàn xếp, thống nhất nội bộ về mức độ cam kết; Trình xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyên; Chuẩn bị các điều kiện nội bộ để tận dụng cơ hội, ứng phó thách thức sau khi thỏa thuận; Điều chỉnh các văn bản pháp quy phù hợp với cam kết.
 • 11. Hình thành và tổ chức công việc củađoàn đàm phán Chọn Trưởng đoàn (nắm vấn đề, có kinh nghiệm đàm phán và có năng lực đoàn kết, tổ chức công việc;) Chọn các thành viên (cũng với tiêu chuẩn đại thể như vậy song cần chú trọng có tinh thần hợp tác;) Xây dựng quy chế làm việc của đoàn đàm phán
 • 12. Thảo luận và hỏi đáp

Related Documents