VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552
Měřicí klimatizované pracoviště
L 1552
Pracoviště vibračních ...
Pracoviště vibračních zkoušek
Vibrační zkoušky
• Frekvenční a modální analýza dílů, sestav
• Měření a analýza vibrací
• Vi...
Pracoviště vibračních zkoušek
Vibrační testy
Vlastní konstrukce a výroba přípravků
- konstrukce v závislosti na limitech ...
Pracoviště vibračních zkoušek
Vibrační testy
Vibrační testy za změněného klimatu
- vysoké teploty až +1000°C
(různé zdroje...
Pracoviště vibračních zkoušek
Vibrační testy – speciální zákaznické zkoušky
Zpětné zrcátko
- rušení zpětného výhledu vibra...
Pracoviště komponentních zkoušek
Komponentní zkoušky
• Funkční zkoušky dílů a sestav – komponentní zkoušky
• Nízko/vysokoc...
Pracoviště komponentních zkoušek
Komponentní zkoušky
– Zkoušení rozměrných dílů / sestav
– zatížení do 10 kN
– možnost cyk...
Pracoviště komponentních zkoušek
Dynamické rázové zkoušky
– konstrukce pádové věže dle
zkoušeného dílu
– max. síla 10 kN; ...
Pracoviště komponentních zkoušek
Speciální požadavky
– zatěžování odstředivou silou
– zatěžování oděrem
– záznam zkoušky v...
Pracoviště zkoušek ve změněném klimatu
Klimatické a korozní zkoušky
• Teplotní zkoušky - deformace, vytvrzení, stárnutí
• ...
Pracoviště zkoušek ve změněném klimatu
Klimatické testy
– zatěžování vlhkostně-teplotními profily dle norem, specifikací
–...
Měřicí klimatizované pracoviště
Mechanické zkoušky
• Materiálové zkoušky (kovy, plasty, lepidla, kompozity, … )
• Zkoušky ...
Měřicí klimatizované pracoviště
Tlakové zkoušky
Mechanické zkoušky
– zkoušky na tvarovaných
dílech – výřezy hotových
díl...
Vývojová zkušebna SWELL
- další možnosti spolupráce
Měření u zákazníka
Konstrukce a
výroba zkušebních
přípravků, stavů a
...
Vývojová zkušebna SWELL
DALŠÍ SLUŽBY
• Technologické konzultace
• Vývoj nových metodik a postupů
• Využití možností numeri...
Vývojová zkušebna SWELL
NORMY
• Zkoušky dle mezinárodních a národních norem
EN, ISO, IEC, MIL, ASTM, DIN, JIS, …
• Zkoušky...
Vývojová zkušebna SWELL
- Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552
Hlavní akreditované oblasti:
•
•
•
•
•
•
•
Tahová zkouš...
Vývojová zkušebna SWELL
Reference
Prezentace swell zkusebna cze
Prezentace swell zkusebna cze
of 20

Prezentace swell zkusebna cze

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace swell zkusebna cze

 • 1. VÝVOJOVÁ ZKUŠEBNA Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552 Měřicí klimatizované pracoviště L 1552 Pracoviště vibračních zkoušek Pracoviště komponentních zkoušek Pracoviště zkoušek ve změněném klimatu
 • 2. Pracoviště vibračních zkoušek Vibrační zkoušky • Frekvenční a modální analýza dílů, sestav • Měření a analýza vibrací • Vibrační životnostní zkoušky – sinus, sweep, random, shock , sine on random … • Vibrační testy za klimatických podmínek (-70 ÷ 180°C, 0 ÷ 98% r.v.) • Vibrační testy za vysokých teplot – až do 1000°C • Vlastní konstrukce a výroba přípravků • Možnosti monitoringu, zákaznické požadavky … Technické vybavení • Vibrační elektrodynamické systémy 1,6 kN / 22 kN / 35 kN – včetně kluzných stolů – vibrace ve všech osách XYZ • Klimatická komora pro vibrační systémy 1150 l • Tepelné zdroje pro zkoušky za vysokých teplot – až 1200°C • Mobilní vybavení pro modální analýzu a sběr dat v terénu
 • 3. Pracoviště vibračních zkoušek Vibrační testy Vlastní konstrukce a výroba přípravků - konstrukce v závislosti na limitech stroje - využití maximálního počtu zkoušených dílů Vibrační testy velkých dílů - určení vlastní frekvence - životnost
 • 4. Pracoviště vibračních zkoušek Vibrační testy Vibrační testy za změněného klimatu - vysoké teploty až +1000°C (různé zdroje teploty) - funkční zkoušky za teplot - zkoušky od teplot -70°C - řízené klima (teplotně –vlhkostní profily) - řízení vlhkosti 0 – 98% r.v.
 • 5. Pracoviště vibračních zkoušek Vibrační testy – speciální zákaznické zkoušky Zpětné zrcátko - rušení zpětného výhledu vibracemi - analýza vibrací, měření při jízdních zkouškách Obložení stropu - analýza vlastních tvarů a frekvencí Z Zámky dveří - zatížení rázovými pulzy, vibračním profilem Y Loketní opěra - určení vlastní frekvence - životnost
 • 6. Pracoviště komponentních zkoušek Komponentní zkoušky • Funkční zkoušky dílů a sestav – komponentní zkoušky • Nízko/vysokocyklové únavové zkoušky • Validace výpočetních modelů • Zkoušky elektromechanických dílů • Speciální zákaznické zkoušky • Dynamické rázové zkoušky • Analýza rychlých dějů, synchronní záznam dat s jinými veličinami • Vývojové a rekvalifikační testy pro dodavatele v automobilovém průmyslu Technické vybavení • Servopneumatické zkušební osy 2,5 kN / 10 kN • řízený elektromechanický pohon 5 kN • Řiditelný rotační servopohon Bosch- Rexroth do 200 Nm • Pneumatické řízené válce posuvné 0,5 – 10 kN, rotační 10- 100 Nm • Sada elektronických měřících čidel sil, délek, momentů, zrychlení, tlaku, teploty, vlhkosti • Pádová věž pro dynamické zkoušky, max. síla 10 kN, max.rychlost 2,5 m/s • Vysokorychlostní kamera Basler + NI Vision Development Kit • Sada laserových trigonometrických dráhoměrů • Měřící ústředna HBM - MGA II • Měřicí karty NI + SW pro sběr, analýzu a vyhodnocení dat LabView
 • 7. Pracoviště komponentních zkoušek Komponentní zkoušky – Zkoušení rozměrných dílů / sestav – zatížení do 10 kN – možnost cyklických dlouhodobých zkoušek – možnost kombinace přímkových a rotačních pohybů – tenzometrická měření Destrukční zkoušky – jednocyklové/ vícecyklové zatěžování – životnost Definovaná zatěžování – zatěžování dle požadavků – určování maxim
 • 8. Pracoviště komponentních zkoušek Dynamické rázové zkoušky – konstrukce pádové věže dle zkoušeného dílu – max. síla 10 kN; max.rychlost 2,5 m/s – pádová tělesa dle požadavku – Torzní tuhosti - přesné zatěžování krutem - torzní cyklické zatěžování
 • 9. Pracoviště komponentních zkoušek Speciální požadavky – zatěžování odstředivou silou – zatěžování oděrem – záznam zkoušky vysokorychlostní kamerou – synchronizace obrazových dat s jinými veličinami Únavové životnostní testy – dlouhodobé cyklické zatěžování – možnost zatěžování při teplotách
 • 10. Pracoviště zkoušek ve změněném klimatu Klimatické a korozní zkoušky • Teplotní zkoušky - deformace, vytvrzení, stárnutí • Klimatické zkoušky- střídavé klima, umělé stárnutí • Korozní zkoušky - testy solnou mlhou, • Kondenzační testy • Šokové teplotní zkoušky • Klimatotechnické zkoušky • Klimaticko-korozní zkoušky povrchových úprav, konstrukčních celků • Zkoušky krytí IPX9K Technické vybavení • Teplotní komory 110 ÷ 250 l, programovatelné, do 300°C • Klimatické komory 350 ÷ 1150 l, -70 ÷ 180°C, 0 ÷ 98% r.v. • Korozní komora Liebisch 450 l • Teplotní šoková komora VT3 7012 S2, -80°C ÷ 220°C, 120l • Zařízení na zkoušky krytí IP dle DIN 40050-9 resp. ISO 20653
 • 11. Pracoviště zkoušek ve změněném klimatu Klimatické testy – zatěžování vlhkostně-teplotními profily dle norem, specifikací – cyklické životnostní zkoušky ve střídavých klimatických podmínkách – možnosti monitoringu v průběhu testů Zkoušky těsnosti – zkoušky krytí (IP kód) nebo dle zákaznických požadavků – speciální zákaznické zkoušky těsností dílů
 • 12. Měřicí klimatizované pracoviště Mechanické zkoušky • Materiálové zkoušky (kovy, plasty, lepidla, kompozity, … ) • Zkoušky materiálových spojů kovových i nekovových materiálů, plastů – lepidla, svary, nýty, klinče, šrouby … • Kondicionování, zkoušení za přesně definovaných klimatických podmínek • Mikroskopické analýzy (analýzy fází, měření délek, obvodů, ploch, úhlů, apod.) • Teplotní odolnosti v kapalinách • Zkoušky izolačního odporu, průrazného napětí, elektrické pevnosti do 100 kV, vnitřní a povrchová rezistivita, monitorování elektrických parametrů Technické vybavení • • • • Universální zkušební stroj 50 kN Extenzometr 0-4 mm, 0-800 mm Lázňové termostaty Huber od -50 do 200°C Trinokulární stereoskopický mikroskop s digitálním záznamem + SW pro analýzu obrazu • Kalibrační pec do 900°C • Multimetry, měřiče el. pevnosti, …
 • 13. Měřicí klimatizované pracoviště Tlakové zkoušky Mechanické zkoušky – zkoušky na tvarovaných dílech – výřezy hotových dílů – možnost konstrukce a vlastní výroby zkušebních či upínacích přípravků Odolnost vůči chemikáliím
 • 14. Vývojová zkušebna SWELL - další možnosti spolupráce Měření u zákazníka Konstrukce a výroba zkušebních přípravků, stavů a zařízení Jízdní zkoušky, měření v terénu Podpora numerickými simulacemi při navrhování metodik, přípravků, …
 • 15. Vývojová zkušebna SWELL DALŠÍ SLUŽBY • Technologické konzultace • Vývoj nových metodik a postupů • Využití možností numerických simulací – konstrukce přípravků, propočet zátěžných stavů, limitů, tepelné roztažnosti, modifikace nevyhovujících dílů atd. • Validace numerických simulací • Možnost účasti zákazníka při zkoušce • Komplexní řešení vývoje konstrukčního dílu (sestavy) CAD → výpočet → zkoušky → výroba • Služby Akreditované zkušební laboratoře (ISO/IEC 17025)
 • 16. Vývojová zkušebna SWELL NORMY • Zkoušky dle mezinárodních a národních norem EN, ISO, IEC, MIL, ASTM, DIN, JIS, … • Zkoušky dle koncernových norem automobilových výrobců - nejčastěji VW (PV, VW), Ford (FLTM), Mercedes (DBL), Nissan (NES), Kia (MS), GM (GMW), Renault (D) • Swell je smluvně zapojen a zaregistrován do systému VW Group Supply.com, v rámci něhož využívá aplikaci „Online-Normentexte“, kde lze získat aktuální znění VW norem a dalších technických předpisů. • Zkoušky dle produktových specifikací • Návrh metodik na základě okrajových podmínek zákazníka UTAJENÍ • deklarace zacházení se zkušebními položkami jakožto předměty, které podléhají obchodnímu tajemství • všechny prostory zkušebny jsou schválené oddělením ochrany technického vývoje firmy Škoda Auto pro práci na prototypových dílech, sestavách a vozech
 • 17. Vývojová zkušebna SWELL - Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1552 Hlavní akreditované oblasti: • • • • • • • Tahová zkouška kovů Smykové zkoušky lepidel Klimatické, teplotní, šokově-teplotní zkoušky Korozní zkoušky v solné mlze Vibrační zkoušky (i za teplot) Zkouška krytí IPX9K Elektrické zkoušky komponentů Kompletní výpis zkoušek podléhajících akreditaci včetně uvedení norem: http://www.swell.cz/images/OA_m.pdf
 • 18. Vývojová zkušebna SWELL Reference

Related Documents