Metoda trierii
-Se numeste metoda trierii
metoda ce identifica toate
solutiile unei probleme in
dependenta de multimiea
so...
x satisface
conditia problemei
x s1
în S exista
elemente necercetate
STOP
START
Includem x în solutie
d
x un element necer...
*Fie P o problema, solutia careia
se afla printre elementele
multimii S cu un numar finit de
elemente.
S={s1, s2 , s3 , .....
Problemă prototip
Se considera numerele naturale din multimea {1, 2, 3, ..., n}. Sa se determine
toate elementele acestei ...
Analiza problemei
Numarul secvenţelor binare de lungime n este 2n, finit.
(vezi: Informatica, manual pentru clasa X)
Prin ...
of 5

Prezentare informatica

informatica
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezentare informatica

  • 1. Metoda trierii -Se numeste metoda trierii metoda ce identifica toate solutiile unei probleme in dependenta de multimiea solutiilor posibile.
  • 2. x satisface conditia problemei x s1 în S exista elemente necercetate STOP START Includem x în solutie d x un element necercetat din S d n n Schema de aplicare
  • 3. *Fie P o problema, solutia careia se afla printre elementele multimii S cu un numar finit de elemente. S={s1, s2 , s3 , ... , sn} Solutia se determina prin analiza fiecarui element si din multimea S.
  • 4. Problemă prototip Se considera numerele naturale din multimea {1, 2, 3, ..., n}. Sa se determine toate elementele acestei multimi, pentru care suma cifrelor este egala cu un numar dat m. Schema de rezolvare Pentru i de la 1 pîna la n: Se calculeaza suma cifrelor numarului i. Daca suma cifrelor este egala cu m includem i în solute Particularitati de implementare Generarea si cercetarea consecutiva a elementelor multmii S. Utilizarea functiilor si procedurilor pentru fiecare din subproblemele: Verificarea apartenentei elementului cercetat si la solutie Plasarea elementului curent în solutie Generarea urmatorului element al multimii (daca e necesar) Problema Sa se scrie un program care determina toate secventele binare de lungime n, fiecare din ele continînd nu mai putin de k cifre de 1. Intrare: numere naturale n, 1<n<20, si k, k<n, se citesc de la tastatura. Iesire: fiecare linie a fisierului text OUT.TXT va contine câte o secventa binara distincta, ce corespunde conditiilor din enuntul problemei.
  • 5. Analiza problemei Numarul secvenţelor binare de lungime n este 2n, finit. (vezi: Informatica, manual pentru clasa X) Prin urmare, pentru problema data poate fi aplicata metoda trierii. Modelul matematic Elementele mulţimii S pot fi interpretate ca numere {0, 1, 2, ..., 2n-1}, reprezentate pe n poziţii binare. Pentru generarea consecutivă a secvenţelor binare se va utiliza formula: s0 = 0; si = si-1 + 1; i=1, ..., 2n-1

Related Documents