Atenția Diana Olariu
Caracterizare generală <ul><li>Ate nț ia este prezent ă î n fiecare activitate con ș tient ă . </li></ul><ul><li>Poate f...
Fenomenul de concentrare se manifest ă prin : <ul><li>Preze nț a unei orient ă ri relativ stabile a ac t ivit ăț ii psi...
<ul><li>Concentrarea aten ț iei se manifest ă printr-o intensificare a activit ăț ii psihice î n raport cu obectivul fix...
Felurile atenției <ul><li>Atenția involuntară are loc fără o hotărâre prealabilă, fiind impusă de anumite condiții de mom...
Calitățile atenției <ul><li>Stabilirea atenției </li></ul><ul><li>Volumul aten ţiei </li></ul><ul><li>Mobilitatea atenției...
<ul><li>Facultatea de Sociologie şi Psihologie, departamentul de Psihologie </li></ul><ul><li>Email: dyenutza [email_addre...
of 8

Prezentare Atenție

Prezentare Atentie, Diana Olariu
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare Atenție

  • 1. Atenția Diana Olariu
  • 2. Caracterizare generală <ul><li>Ate nț ia este prezent ă î n fiecare activitate con ș tient ă . </li></ul><ul><li>Poate fi definit ă ca fiind fenomenul de concentrare al activit ăț ii psihice î n raport cu un anumit obiectiv. </li></ul>
  • 3. Fenomenul de concentrare se manifest ă prin : <ul><li>Preze nț a unei orient ă ri relativ stabile a ac t ivit ăț ii psihice î n r aport cu un fapt anumit. </li></ul><ul><li>2) Concentrarea aten ț iei se manifest ă printr-o ac ț iune de organizare ș i sintetizare a activit ăț ii psihice î n raport cu obectivul fixat. </li></ul>
  • 4. <ul><li>Concentrarea aten ț iei se manifest ă printr-o intensificare a activit ăț ii psihice î n raport cu obectivul fixat. </li></ul><ul><li>Aten ț ia poa t e fi concentrat ă c ă tre o activitate motorie. </li></ul><ul><li>Aten ț ia poate fi concentrat ă c ă tre o activitate mintal ă . </li></ul>
  • 5. Felurile atenției <ul><li>Atenția involuntară are loc fără o hotărâre prealabilă, fiind impusă de anumite condiții de moment. </li></ul><ul><li>Atenția voluntară presupune concentrarea activității psihice asupra unui anumit obiect, realizată in urma unei hotărâri prealabile. </li></ul>
  • 6. Calitățile atenției <ul><li>Stabilirea atenției </li></ul><ul><li>Volumul aten ţiei </li></ul><ul><li>Mobilitatea atenției </li></ul><ul><li>Gradul de concentrare a aten ţ iei </li></ul><ul><li>Distribuţia atenţiei </li></ul>
  • 7. <ul><li>Facultatea de Sociologie şi Psihologie, departamentul de Psihologie </li></ul><ul><li>Email: dyenutza [email_address] </li></ul>