ÓÏÀÊ pmcu.com.ua
ÓÏÀÊ
ÓÏÀ
Українська поліцейська
автомобільна корпорація
ÓÏÀÊ
Police Motor Corporation of Ukraine (PMCU) «Україн-
ська Поліцейська Автомобільна Корпорація» (УПАК) -
це міжнародна непри...
ÓÏÀÊ pmcu.com.ua
ÓÏÀÊ
Ініціативна група УПАК на чолі з полковником міліції,
Костоусовим Юрієм Петровичем, визначила основн...
Проекти і програми
Для досягнення поставленої мети було створено
всеукраїнський проект «СПІЛЬНОЗАХИСТ», який є
комплексом ...
ÓÏÀÊ pmcu.com.ua
ÓÏÀÊ
Поліція без кордонів
Поліція для дітей
TOP POLICE
Громадська безпека
Головною місією проекту є - безпека кожної україн-
ської родини та її оселі!
Запорукою безпеки є попередження злочинів та ...
ÓÏÀÊ pmcu.com.ua
ÓÏÀÊ
Для формування довіри та підвищення рівня по-
інформованості населення проводиться низка тема-
тични...
У країнах Європи широко розвинена практика обміну
досвідом серед поліцейських.
Щорічні поліцейські міжнародні заходи Polic...
ÓÏÀÊ pmcu.com.ua
ÓÏÀÊ
Команда УПАК регулярно приймає участь у міжнарод-
них поліцейських заходах та має налагоджені зв’язк...
Мета: зняття психологічного
бар’єру, формування розуміння
важливості цих професій для
суспільства.
Проведення лекцій в шко...
ÓÏÀÊ pmcu.com.ua
ÓÏÀÊ
На заняттях у дитячому садку та в молодших класах,
зазвичай присутні дільничний інспектор чи співроб...
На основі конкурсу Топ COPS®, Національної асоціа-
ції поліцейських організації США www.napo.org,
розроблена програма з об...
ÓÏÀÊ pmcu.com.ua
ÓÏÀÊ
Для визначення TOP POLICE 2015 буде проведений
журналістський конкурс на кращу роботу про співро-
бі...
Кошти, отримані від реалізації продукції Української
Поліцейської Автомобільної Корпорації, ідуть на
фінансування проектів...
ÓÏÀÊ pmcu.com.ua
ÓÏÀÊ
Дякуємо членам УПАК, друзям, студентам, во-
лонтерським організаціям за роботу.
Закликаємо усіх не бути байдужими, стати ч...
ÓÏÀÊ pmcu.com.ua
ÓÏÀÊ
Наша місія
об’єднує однодумців.
Завдяки вашій підтримці та спільним зусиллям ми
досягаємо успіху. Дякуємо за вашу увагу до проектів та
програм організації...
ÓÏÀÊ pmcu.com.ua
ÓÏÀÊ
Заступник виконавчого
директора
Міщенко Зінаїда
Борисівна
Віце-президент з
благодійності
Ветрич Людм...
Запрошуємо до співпраці всіх бажаючих фізичних
осіб, а також компанії та організації, які усвідомлюють
ступінь своєї соціа...
ÓÏÀÊ pmcu.com.ua
ÓÏÀÊ
Партнери отримують Сертифікат сприяння, який свідчить
про участь компанії в реформуванні МВС України...
ІСТОРІЯ
В 2003 році «Київський міський автомотоклуб» КМАМК за-
пропонував полковнику міліції Костоусову Юрію Петрови-
чу о...
ÓÏÀÊ pmcu.com.ua
ÓÏÀÊ
В 2005 році УПАК запропонував на Європейському Конгре-
сі провести фініш 59-го Міжнародного «Зоряног...
ÀÊ
Міжнародний благодійний фонд
Українська Поліцейська Автомобільна Корпорація
відкрита для співпраці з усіма, хто зацікав...
of 24

Буклет УПАК

"Українська поліцейська автомобільна корпорація" (УПАК) – міжнародна громадська благодійна недержавна неприбуткова організація. Місія організації – забезпечити ефективну взаємодію суспільства, бізнесу та правоохоронних органів для вдосконалення безпеки в Україні.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Буклет УПАК

 • 1. ÓÏÀÊ pmcu.com.ua ÓÏÀÊ ÓÏÀ Українська поліцейська автомобільна корпорація ÓÏÀÊ
 • 2. Police Motor Corporation of Ukraine (PMCU) «Україн- ська Поліцейська Автомобільна Корпорація» (УПАК) - це міжнародна неприбуткова організація, мета якої по- лягає у впровадженні позитивного досвіду європейських поліцейських організацій в Україні. «Українська Поліцейська Автомобільна Корпо- рація» є дійсним членом International Police Motor Corporation (IPMC), створеної в 1930 році в Німеччині. До складу IPMC входять співробітники силових струк- тур 14 країн Європи. УПАК – це спільнота однодумців, які прагнуть підвищити безпеку громадян і вірять у свої сили змінити країну на краще. про нас
 • 3. ÓÏÀÊ pmcu.com.ua ÓÏÀÊ Ініціативна група УПАК на чолі з полковником міліції, Костоусовим Юрієм Петровичем, визначила основну мету організації - підвищувати рівень довіри населе- ння до української поліції, через розуміння того, що поліцейські є частиною народу України.
 • 4. Проекти і програми Для досягнення поставленої мети було створено всеукраїнський проект «СПІЛЬНОЗАХИСТ», який є комплексом програм, зосереджених на зближенні громадян з поліцією, і залученні широких верств населення до формування позитивного іміджу міліції. Довіра – основний принцип взаємодії органів внутрішніх справ з громадянами.
 • 5. ÓÏÀÊ pmcu.com.ua ÓÏÀÊ Поліція без кордонів Поліція для дітей TOP POLICE Громадська безпека
 • 6. Головною місією проекту є - безпека кожної україн- ської родини та її оселі! Запорукою безпеки є попередження злочинів та їх про- філактика. У правоохоронній системі багатьох країн, так само, як і в Україні, це завдання покладено на діль- ничних інспекторів поліції, які постійно спілкуються і перебувають у контакті з людьми, що проживають на довіреній їм території. Тому тісна комунікація, співро- бітництво, поінформованість населення, а головне - до- віра між інспектором та громадськістю, сприятимуть зниженню рівня злочинності. Наш Фонд, зусиллями волонтерів, громадськості та партне- рів,ставитьсобізаметуреалізуватицюважливумісію! Громадська безпека
 • 7. ÓÏÀÊ pmcu.com.ua ÓÏÀÊ Для формування довіри та підвищення рівня по- інформованості населення проводиться низка тема- тичних зустрічей з мешканцями та уроків у дитячих навчальних закладах. Розповсюджуються друковані матеріали з інформацією про поліцію. Для організації зустрічей, підготовки роздаткових ма- теріалів та обробки заповнених громадянами анкет, залучаються професійні організатори заходів та на- укові керівники з Національного університету “Києво- Могилянської академії”(НУКМА). Теми зустрічей визна- чаються за допомогою опитування населення, яке про- водиться онлайн на сайті УПАК, у соціальних мережах та анкетування жителів адміністративної зони. Отримано схвалення Міністерства внутрішніх справ України на реалізацію проекту.
 • 8. У країнах Європи широко розвинена практика обміну досвідом серед поліцейських. Щорічні поліцейські міжнародні заходи Police Moto Rally, Uiform Police Rally, Police Football, Police Shooting створені для представників силових структур і членів поліцейських організацій з метою обміну досвідом та дружнього спілкування для об’єднання зусиль у бо- ротьбі зі злочинністю. Участь українських поліцейських у цих заходах дає можли- вість особисто познайомитися зі співробітниками відпо- відних структурних департаментів інших країн, обміня- тися досвідом і розширити свій професійний кругозір. Поліція без кордонів Подібні заходи допоможуть висвітлити соціальний устрій та моральні принципи, закладені в основу діяльності правозахисних структур передових країн світу.
 • 9. ÓÏÀÊ pmcu.com.ua ÓÏÀÊ Команда УПАК регулярно приймає участь у міжнарод- них поліцейських заходах та має налагоджені зв’язки з європейськими поліцейськими організаціями. Це дає можливість влаштовувати конференції зі співробітни- ками силових структур різних країн. Відкриті лекції, а також вебінари українських та за- рубіжних поліцейських фахівців для правоохоронців України і членів УПАК проводяться в РУ ГУ МВС України в місті Києві на теми охорони громадського порядку та налагодження партнерських відносин з мешканцями мікрорайонів.
 • 10. Мета: зняття психологічного бар’єру, формування розуміння важливості цих професій для суспільства. Проведення лекцій в школах і дитячих садках адміністративної зони сприятиме створенню пози- тивного образу поліцейського, людини у формі у дітей та підлітків. Підвищить рівень обізнаності дітей у своїх правах, обов’язках, кримінальній відповідальності та структурі роботи поліції. Поліція для дітей
 • 11. ÓÏÀÊ pmcu.com.ua ÓÏÀÊ На заняттях у дитячому садку та в молодших класах, зазвичай присутні дільничний інспектор чи співробіт- ник ДАІ, представник служби у справах неповнолітніх та аніматор. Відповідно до віку дітей, готуються подарунки, програ- ма зустрічі та дитяча памятка безпеки. Яскраво оформ- лені друковані матеріали, будуть корисні не тільки для дітей, але й для батьків та співробітників навчального закладу. Екскурсії в кабінети слідчих, дільничних інспекторів, служби спасіння, пожежних частин, спеціальних під- розділів МВС, прикордонних служб для ознайомлення з місцем роботи та з професійними обов’язками.
 • 12. На основі конкурсу Топ COPS®, Національної асоціа- ції поліцейських організації США www.napo.org, розроблена програма з обрання кращих поліцейських України - TOP POLICE. Топ COPS® обирають одного кращого поліцейсько- го від кожного штату США. Після розподілу перемож- ці тематичних десяток з’їжджаються до Вашингтону на церемонію нагородження. Перед нагородженням демонструється трихвилинний відеоролик про кожно- го TOP COP®, про його власну історію успіху. TOP POLICE Громадяни повинні знати своїх захисників, а курсанти та молоді співробітники поліції - своїх наставників.
 • 13. ÓÏÀÊ pmcu.com.ua ÓÏÀÊ Для визначення TOP POLICE 2015 буде проведений журналістський конкурс на кращу роботу про співро- бітника поліції (його мужні вчинки, історію життя, від- гуки мешканців, різні фото/відео матеріали). За підтримки партнерів проведення номінації TOP POLICE плануватиметься щорічно. Щороку 10 кращих співробітників нагороджуватимуться поїзд- кою на Міжнародний поліцейський чемпіонат, по- дарунками від партнерів та будуть представлені до державної нагороди.
 • 14. Кошти, отримані від реалізації продукції Української Поліцейської Автомобільної Корпорації, ідуть на фінансування проектів фонду. Купуючи брендовану продукцію, ви поширюєте ідею співпраці поліції та громадян, а також робите особистий вклад у фінансування проектів. Брендована продукція з логотипами партнерів виготовляється для проведення конкретних акцій. Брендована продукція
 • 15. ÓÏÀÊ pmcu.com.ua ÓÏÀÊ
 • 16. Дякуємо членам УПАК, друзям, студентам, во- лонтерським організаціям за роботу. Закликаємо усіх не бути байдужими, стати части- ною благодійності, допомогти роботі організації, приділяючи добрій справі свій вільний час, професійні навички і знання. Волонтери
 • 17. ÓÏÀÊ pmcu.com.ua ÓÏÀÊ Наша місія об’єднує однодумців.
 • 18. Завдяки вашій підтримці та спільним зусиллям ми досягаємо успіху. Дякуємо за вашу увагу до проектів та програм організації. Запрошуємо вас стати частиною нашої команди, яка поставила перед собою непросту і важливу для суспільства мету. Наша команда Виконавчий директор Смичек Віктор Савелійович Президент Костоусов Юрій Петрович Команда УПАК - це люди, які живуть не сьогоднішнім днем, а дивляться далеко в майбутнє.
 • 19. ÓÏÀÊ pmcu.com.ua ÓÏÀÊ Заступник виконавчого директора Міщенко Зінаїда Борисівна Віце-президент з благодійності Ветрич Людмила Степанівна Керівник відділу коммунікації Бенза Оксана Володимирівна Віце-президент з міжнародних зв’язків Шалимінов Володимир Васильович Віце-президент зі зв’язків з МВС Кошарний Олександр Вадимович Віце-президент з економічних питань Хорошилов Сергій Борисович
 • 20. Запрошуємо до співпраці всіх бажаючих фізичних осіб, а також компанії та організації, які усвідомлюють ступінь своєї соціальної відповідальності, розуміючи, що значить працювати і жити в державі з високим рів- нем безпеки. Учасник діяльності бере участь у реформуванні МВС Українита,безпосередньо,впливаєназміниусуспільстві. Партнерам Учасник співпраці впливає на зміни у суспільстві.
 • 21. ÓÏÀÊ pmcu.com.ua ÓÏÀÊ Партнери отримують Сертифікат сприяння, який свідчить про участь компанії в реформуванні МВС України та залу- чаються інформаційною підтримкою організації та діючих партнерів: - статусне згадування в проектних матеріалах; - розміщення логотипу на сайті та в соціальних мережах; - інформаційна e-mail та SMS розсилка; - розміщення логотипу в буклеті; - розміщення логотипу на баннерах під час проведення зустрічей населення з правоохоронцями; - розповсюдження друкованої продукції з вашим логоти- пом серед бізнес-спільноти.
 • 22. ІСТОРІЯ В 2003 році «Київський міський автомотоклуб» КМАМК за- пропонував полковнику міліції Костоусову Юрію Петрови- чу об’єднатися і створити спільну організацію. Відбулась конференція, на якій було прийнято рішення про створен- ня Міжнародного благодійного фонду «Українська полі- цейська автомобільна корпорація». На той період президентом КМАМК був Малик Сергій, після об’єднання, МБФ «Українська поліцейська автомобільна корпорація» очолив Костоусов Ю.П. З моменту заснування понинішнійчасУПАКстворив13обласнихфілійнатериторії України і прийняв до складу організації більше 3000 членів. Членами організацій стали працівники правоохорон- них органів, пенсіонери органів внутрішніх справ, авто- спортсмени українських клубів. У 2004 році УПАК вступив в International Police Motor Corporation (IPMC) - Міжнародну поліцейську мото-кор- порацію. З того часу організація щорічно приймає участь у всіх Зоряних поліцейських автопробігах, які проводить IPMC на території Європи. За досягнуті успіхи на змаганнях делегати УПАК неоднократно нагороджувались кубками, яких зараз налічується більше 20.
 • 23. ÓÏÀÊ pmcu.com.ua ÓÏÀÊ В 2005 році УПАК запропонував на Європейському Конгре- сі провести фініш 59-го Міжнародного «Зоряного авто- пробігу поліцейських» в м. Києві і отримав схвалення. Як писала преса та підкреслювалось у звітах на Конгресі IPMC, автопробіг був організований на високому рівні, прийняли участь більше ніж 800 поліцейських з 14 країн Європи. За активну участь спортсмени УПАК були заохочені медалями і орденами МВС України, а також пам’ятними подарунками від мера міста. МБФ «УПАК» займається не тільки спортивною діяльністю – організація також регулярно надає допомогу підрозділамДАІ,службідільничних,дітямміліціонерів,чле- нам родин ліквідаторів ЧАЕС. Проводився ряд практичних семінарів по регіонах України для підвищення кваліфікацій співробітників правоохоронних органів. Заняття проводив Шаповалов Борис Борисович. Наші друзі та партнери, по- ліцейські різних країн, в тому числі Італії, Німеччини, Чехії, Словакії та Польщі, привозили гуманітарну допомогу, яку в результаті наш фонд передавав у дитячі будинки. У 2013 році, у зв’язку з ситуацією в країні, почали приділяти більше уваги громадській безпеці. Залучаються та реалізо- вуються відповідні проекти.
 • 24. ÀÊ Міжнародний благодійний фонд Українська Поліцейська Автомобільна Корпорація відкрита для співпраці з усіма, хто зацікавлений у підвищенні рівня безпеки в Україні. Приєднуйтесь до нашої команди УПАК! Разом ми найсильніші! 04071 м. Київ вул. Введенська 29/58 тел.: +38 (044) 228-77-00 www.pmcu.com.ua facebook.com/ipmc.ukraine vk.com/ipmc.ukraine ÓÏÀÊ

Related Documents