Александар Минев VI а одд
Што најмногу сакаат да јадат децата???? ПИЦА,
Ч О К О Л А Д О,Или овој прекрасенХамбургер!!!
Ваквата храна кога се јаде во големи количини прави праблеми: Зато треба да научиме здраво да се х...
Не постои строга поделеност на храната на добра и лоша. Дури и најздравите прехрамбени производи ...
Постои една так анаречена пирамида, к ој а не е од ЕГИПЕТ ,тук у ни пок ажува к ои хранливи продук ти треба нај многу да г...
Како и секоја пирамида и оваа се гради од основата и таму таа е најширока зошто треба цврто да стои на земјата како и де...
2.Вториот спрат ни е составен од зеленчук и овошје.Тие содржат големо количество на витамини и минерали кои ни требаат да ...
3.Третиот спрат е составен од млеко и млечни производи, месо, риба ,јајца, еее сите овие содржат протеини кои ни помагаат ...
4. Стигнавме на врвот!!! Таму се наогаат убавите слатки, колачи, чоколада, бонбони,пица, хамбургер или сето она сто треба ...
Затоа ако храната е здрава нашето детство ке биде без мана!!!
Prezentacija zdrava hrana minev aleksandar-ppt
of 12

Prezentacija zdrava hrana minev aleksandar-ppt

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija zdrava hrana minev aleksandar-ppt

 • 1. Александар Минев VI а одд
 • 2. Што најмногу сакаат да јадат децата???? ПИЦА,
 • 3. Ч О К О Л А Д О,Или овој прекрасенХамбургер!!!
 • 4. Ваквата храна кога се јаде во големи количини прави праблеми: Зато треба да научиме здраво да се храниме и здраво да живееме !!!!
 • 5. Не постои строга поделеност на храната на добра и лоша. Дури и најздравите прехрамбени производи во погрешни комбинации или прекумерни количини можат да му наштетат на Вашето здравје.Затоа треба да научиме каква храна и во какви комбинации треба да јадеме за да бидеме здрави.
 • 6. Постои една так анаречена пирамида, к ој а не е од ЕГИПЕТ ,тук у ни пок ажува к ои хранливи продук ти треба нај многу да ги ј адеме, а к ои помалк у.
 • 7. Како и секоја пирамида и оваа се гради од основата и таму таа е најширока зошто треба цврто да стои на земјата како и децата што треба да бидат цврсти, јаки и ЗДРАВИ Еве како почнуваме да ја градиме:1 .Најдолниот дел од пирамидата се гради од јагленхидратиили шекери како што се: лебот, оризот, тестенините и др.Ова се продукти што ни даваат енергија да можеме да мислиме, да учиме и дадобиваме петки!!!!
 • 8. 2.Вториот спрат ни е составен од зеленчук и овошје.Тие содржат големо количество на витамини и минерали кои ни требаат да сме здравии да не се разболуваме, да можеме да читаме, гледаме и пак да добиваме петки!!!
 • 9. 3.Третиот спрат е составен од млеко и млечни производи, месо, риба ,јајца, еее сите овие содржат протеини кои ни помагаат да пораснеме , даимамае јаки мускули, да спортуваме и да имаме петка по физичко!!!
 • 10. 4. Стигнавме на врвот!!! Таму се наогаат убавите слатки, колачи, чоколада, бонбони,пица, хамбургер или сето она сто треба да го јадеме во умерени количинизошто ако јадеме многу тогаш ке имаме расипани заби, ке бидеме многу дебели, ќе се разболуваме, нема да бидеме сконцентрирани во Училиште ииииииииии нема да имаме петки!!!
 • 11. Затоа ако храната е здрава нашето детство ке биде без мана!!!

Related Documents