Strategisk samverkan för starkarekonkurrenskraftVinnova, Almedalen 2012Pontus BraunerhjelmVd Entreprenörskapsforum, profes...
Tidigare erfarenheter• Samverkan mellan näringslivet och akademi varierat över tid och mellan universitet/högskolor. ...
FoU och tillväxt, 2001-2009, 33 länder 15 10 Real GDP growth, ...
EU:s innovationsindex och BNP- tillväxt per capita (PPP), EU25 2006-2011 ...
EU:s innovationsindex och BNP- nivå per capita (PPP), EU25 2006-2011 ...
Number of researchers (FTE), (thousands) Forskare1000-tals ...
Samverkan för tillväxt och nyttiggörandeSamverkan kanal för att bygga ny kunskap, överföra och tillämpa kunskap - driver ...
Entreprenöriellt anställda och TEAi innovationsdrivna ekonomier, 2011
Forskarnas syn på universitetens stödformer 100 80Percent 60 40 20 ...
Betydelsen av storföretag - AstraZeneca• AZ – 15% av privata FoU-investeringar (14 mrd kr), 20% av sysselsatta PhDs i FoU...
Innovationspolitiskt ramverk Kunskaps- Kunskaps- Kunskapskritisk förstärkande ...
Ett innovationspolitiskt ramverk• Högkvalitativ utbildning och forskning – världsklass, kvalitetskriterier. Entreprenörska...
Figure 1: Expenditures on R&D and economic growth in 29 OECD countries 1...
Patent ansökningar 1995-2009450000400000350000300000250000200000150000100000 50000 0 Japan U.S. EU15 China...
Procent ...
of 15

Strategisk samverkan för starkare konkurrenskraft

Pontus Braunerhjelms programpunkt under VINNOVAs seminarium "Strategisk samverkan – ett sätt att förnya svensk forskning och innovation?". Seminariet ägde rum den 2 juli under Almedalsveckan i Visby.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Strategisk samverkan för starkare konkurrenskraft

 • 1. Strategisk samverkan för starkarekonkurrenskraftVinnova, Almedalen 2012Pontus BraunerhjelmVd Entreprenörskapsforum, professor KTH
 • 2. Tidigare erfarenheter• Samverkan mellan näringslivet och akademi varierat över tid och mellan universitet/högskolor. Positiva effekter på innovation i (större) företag (Broström och Lööf 2008)• .• Forskare i regel positiva, mer etablerade är mer aktiva. ”Nya” universitet mer involverade i ”mjuk” samverkan, äldre mer i FoU-samarbeten, patentering, etc. (Braunerhjelm 2007, 2009,Wahlbin och Wigren 2007)• Tydligast inom naturvetenskap, teknik och medicin – verkstads- och läkemedelsindustrierna.• Nya former för samverkan, kunskapsöverföring och innovation: Nätverk, team, integrerande tekniker, nätbaserade (”molnet”), specialiserade FoU-leverantörer, starka globala klustermiljöer• Tillväxt och välstånd skapas i samspelet mellan kunskapsuppbyggnad och kunskapsöverföring
 • 3. FoU och tillväxt, 2001-2009, 33 länder 15 10 Real GDP growth, percent 5 0 -5 -10 -15 -20 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Expenditures on R&D in relation to GDP, percentKälla: Braunerhjelm 2012
 • 4. EU:s innovationsindex och BNP- tillväxt per capita (PPP), EU25 2006-2011 15 Growth rate GDP per capita, percent 10 5 0 -5 -10 -15 -20 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Innovation Performance IndexSource: Braunerhjelm (2012). Data from EU–Pro Inno Europe, 2011 and OECD
 • 5. EU:s innovationsindex och BNP- nivå per capita (PPP), EU25 2006-2011 70 Luxembourg 60 GDP per capita, 1,000 USD 50 40 30 20 10 0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Innovation Performance IndexSource: Braunerhjelm (2012). Data from EU –Pro Inno Europe, 2011 and OECD
 • 6. Number of researchers (FTE), (thousands) Forskare1000-tals Källa: Braunerhjelm (2012). Data från Eurostat,Unesco and Penn world table 7.0
 • 7. Samverkan för tillväxt och nyttiggörandeSamverkan kanal för att bygga ny kunskap, överföra och tillämpa kunskap - driver tillväxt och välstånd genom att:• Utbildningssystem förser individer/samhället med relevant kompetens• Sysselsättning/kunskap fördelas effektivt på olika branscher/företag• Kunskap/forskning omvandlas till samhälleliga nyttigheter genom entreprenörskap, intraprenörskap och innovation• Samverkansprojekt, tillämpningar, grundforskning – ingen motsättning• Globala konkurrensen hårdnar – utmanar vår självbild om Sverige som en ledande kunskapsdriven ekonomi
 • 8. Entreprenöriellt anställda och TEAi innovationsdrivna ekonomier, 2011
 • 9. Forskarnas syn på universitetens stödformer 100 80Percent 60 40 20 0 Umeå Umeå Umeå Uppsala Uppsala Uppsala Linköping Lund Linköping Lund Linköping Lund It should reconsider the goal of its The holding company works well I do not know what the holding activities company does/It does not succeed in clarifying what kind of support it can offer The commercialization took place in a firm where the researcher hads no proprietary interest The commercialization took place in a firm where the researcher has proprietary interest or is the sole proprietor Källa: Braunerhjelm (2009)
 • 10. Betydelsen av storföretag - AstraZeneca• AZ – 15% av privata FoU-investeringar (14 mrd kr), 20% av sysselsatta PhDs i FoU i privat näringsliv, 60% av sysselsättning i läkemedelsindustri, >30% av total nettoexport (5% av varuexport), licensintäkter/royalties 17,5 mrd kr• FoU-manår motsvarar Karolinska Institutet, FoU-samarbeten i paritet med ett regionalt universitet• Är ett ”ankare” i det svenska medicin- och biotekklustren – hemmamarknadslänkar försvagats, utlandslänkar stärkts• Ca 350 forskningssamarbeten, 70-130 i Sverige
 • 11. Innovationspolitiskt ramverk Kunskaps- Kunskaps- Kunskapskritisk förstärkande omvandlande massa Politikområde Politikområde Politikområde• Utbildning • Entreprenörskap • Rörlighet• Forskning – • Konkurrens, regleringar • Infrastruktur, PPPprioritering? • Gaseller, FDI • Universiteten– lokala• Universitetsbaserat effekter • Internationaliseringföretagande • Samverkan • Länkar universitet• Autonomi, finansiering • Offentlig sektor• IPR • Rörlighet, institut• Rörlighet • VC, patent• EvalueringKälla: Braunerhjelm m fl (2010), En innovationspolitiskstrategi, www.entreprenorskapsforum.se
 • 12. Ett innovationspolitiskt ramverk• Högkvalitativ utbildning och forskning – världsklass, kvalitetskriterier. Entreprenörskapetspedagogik - involvera studenter i innovationsprocessen• Få SMF företag involverade i innovation, positiva kassaflöden och eget kapital nödvändigt föruthållig innovationsverksamhet. Statens roll.• Svensk högteknologi – 8 företag central viktiga!• Samverkan näringsliv/högskola: Stärk länkarna mellan högskola/universitet ochnäringsliv, avsätt medel församverkansuppgiften, incitament, autonomi/specialisering, tydlighet. Användindustriforskningsinstituten.• Samverkan mellan högskolor: (innovationskontor), mellan näringsliv/högskola• Samverkan kräver specifik kompetens: Stärk högskolornasprofessionalitet, finansiering, kultur, incitament.• Samverkan kräver samsyn högskola, näringsliv och nationell politik:Innovationsupphandling, skatter (innovationsboxar, optioner, kapitalbeskattning)
 • 13. Figure 1: Expenditures on R&D and economic growth in 29 OECD countries 1981-2000 15% Ireland 1999 Germany 2000 USA 1997 10% 5% Growth rate of GDP 0% Sweden 1997 -5% Japan 1995 Denmark 1999 -10% -15% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0%Source: OECD Statistical Compendium on CD, 2002:2. R&D as percentage of GDP
 • 14. Patent ansökningar 1995-2009450000400000350000300000250000200000150000100000 50000 0 Japan U.S. EU15 China Korea Russia Canada Israel India Brazil
 • 15. Procent 10 12 0 2 4 6 8 USA Australien Förenade Arabemiraten TaiwanKälla: Global Entrepreneurship Monitor 2011. Norge Tjeckien Nederländerna Förväntade jobb, 20 eller fler Grekland Korea Irland Singapore Schweiz Portugal Storbritannien Förväntade jobb, 5-19 Finland Sverige Frankrike Spanien Slovenien Tyskland Förväntade jobb, 0-4 Belgien Danmark Förväntad jobbtillväxt 2011 Japan

Related Documents