Razgovarati s Bogom mogu tako da:
 
Isusu zahvalim za roditelje, braću i sestre, prijatelje, učitelje i sve ljude koji me okružuju.
<ul><li>Idem redovito na svetu misu i svetu ispovijed. </li></ul><ul><li>Ne psujem, budem dobar, učim, pomažem drugima… <...
<ul><li>Isuse, slavim te, Isuse, uzdižem te, jer samo tebi pripada sva slava svijeta </li></ul><ul><li>Sva čast i slava te...
 
 
<ul><li>Pričam s Isusom ujutro </li></ul><ul><li>Bože ti si svojom moći i ove me čuvao noći da ustanem s tijelom zdravim p...
<ul><li>Pričam s Isusom prije jela </li></ul>
<ul><li>Pričam s Isusom prije spavanja </li></ul>
<ul><li>Mogu moliti za svoje roditelje </li></ul>
 
 
Kako se ispovijedati? <ul><li>Kada dođeš pred svećenika pozdravi. </li></ul><ul><li>Hvaljen Isus i Marija! </li></ul><ul><...
<ul><li>HVALA TI, ISUSE ! </li></ul>
of 17

Pomoć za djecu prilikom ispovijedi projekcija

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Spiritual      


Transcripts - Pomoć za djecu prilikom ispovijedi projekcija

  • 3. Razgovarati s Bogom mogu tako da:
  • 5. Isusu zahvalim za roditelje, braću i sestre, prijatelje, učitelje i sve ljude koji me okružuju.
  • 6. <ul><li>Idem redovito na svetu misu i svetu ispovijed. </li></ul><ul><li>Ne psujem, budem dobar, učim, pomažem drugima… </li></ul>
  • 7. <ul><li>Isuse, slavim te, Isuse, uzdižem te, jer samo tebi pripada sva slava svijeta </li></ul><ul><li>Sva čast i slava tebi sad, ti vladaš s trona u vijeke vjekova </li></ul><ul><li>Podići svoje ja ću ruke i slaviti ime tvoje. </li></ul>
  • 10. <ul><li>Pričam s Isusom ujutro </li></ul><ul><li>Bože ti si svojom moći i ove me čuvao noći da ustanem s tijelom zdravim pa zato te evo slavim, i ovaj me dan nahrani i od svakog zla obrani, a dobro ću ja činiti i pobožan uvijek biti. </li></ul>
  • 11. <ul><li>Pričam s Isusom prije jela </li></ul>
  • 12. <ul><li>Pričam s Isusom prije spavanja </li></ul>
  • 13. <ul><li>Mogu moliti za svoje roditelje </li></ul>
  • 16. Kako se ispovijedati? <ul><li>Kada dođeš pred svećenika pozdravi. </li></ul><ul><li>Hvaljen Isus i Marija! </li></ul><ul><li>Zatim se prekriži: </li></ul><ul><li>U ime Oca, i Sina i Duha Svetoga. Amen. </li></ul><ul><li>Kaži kada si se zadnji puta ispovjedio. </li></ul><ul><li>Možeš to ovim riječima: </li></ul><ul><li>Zadnji sam se put ispovijedio/la (prije koliko dana, tjedana, mjeseci) </li></ul><ul><li>Zatim reci svoje grijehe. </li></ul><ul><li>Kada završiš, možeš reći: više se grijeha ne sjećam. </li></ul><ul><li>Pozorno slušaj što će te svećenik pitati i što će ti savjetovati </li></ul><ul><li>Zapamti pokoru koju si dobio/la i pokaj se </li></ul><ul><li>Molitva kajanja: </li></ul><ul><li>Kajem se od svega srca što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro. </li></ul><ul><li>Mrzim sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti. </li></ul><ul><li>Tada će svećenik izmoliti molitvu odrješenja a ti se prekriži i odgovori: Amen! </li></ul><ul><li>Svećenik će još reći: Hvalite Gospodina jer je dobar </li></ul><ul><li>A ti odgovori: Vječna je ljubav njegova </li></ul><ul><li>Svećenik će reći: Gospodin ti otpustio grijehe. Idi u miru. </li></ul><ul><li>Ti odgovori: Bogu hvala! </li></ul>
  • 17. <ul><li>HVALA TI, ISUSE ! </li></ul>

Related Documents