Co-creatie ICF-eerstelijnBroed-/werkplaats 24 januari 2013
PrototyperenCo-creërenimplementerenPressure Cookerontdekken exploreren conceptualiseren ontwerpen1e : jan13 2e : jun13 3e ...
of 2

Pressure cooker icf-eerstelijn_2013

Beschrijving Pressure Cooker-traject rond de ontwikkeling van een methodiek waarmee huisartsenpraktijken informatie over het functioneren van patiënten kunnen achterhalen en vastleggen.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Pressure cooker icf-eerstelijn_2013

  • 1. Co-creatie ICF-eerstelijnBroed-/werkplaats 24 januari 2013
  • 2. PrototyperenCo-creërenimplementerenPressure Cookerontdekken exploreren conceptualiseren ontwerpen1e : jan13 2e : jun13 3e : sep13 4e : nov13 Proeftuin 2014Randvoorwaarden vaststellen:• Doel: gedeelde ‘pressurecooker’probleemstelling/vraagstelling/doelstelling en visie• Context• Feiten/kaders/kennis• Aannames doen• Visie delen/vormen• Succesfactoren bepalen• Wat plaatsen we binnen descope?• Wat plaatsen we buiten descope?• Welke kansen zijn er?• Welke dilemma’s zijn er?• Wie/wat is er nodig om verderte kunnen?• Wie doet/levert wat?Combineren vankennis/kunde:• Doel: gedeeld begrip vanbehoeften van gebruikers,beïnvloeders,belanghebbendenScenario’s uitdenken:• relevante ICF items• gebruikersgroepen• beperkingen, kansen,risico’sSelectiecriteria bepalenConcepten makenDoel: ± 3 conceptentesten, itereren metgebruikers,beïnvloeders,belanghebbenden• items• verschijningsvormen• locatie• gebruikers• business modellingConcepten testen:Check op rvw./itererenSelectiecriteriaaanscherpenRisico analyseIndien nodig nogstakeholders/expertsraadplegenRealisatie schetsConcept kiezenDoel: propositieontwerpen enbeschrijven‘Werkend’ userexperienceprototype ontwerpmaken(referentiemodel)Toetsen aan rvw.Indien nodig: 2eronde valideren,itererenImplementeren:Doel: toegevoegdewaarde leveren,terug-verdienstengenereren• NMP• Andere kandidaten

Related Documents