WIELKIE
PODSUMOWANIE
PREZENTACJA PROJEKTÓW
UKŁAD
1. Wstęp
2. Metody
3. Wyniki
4. Dyskusja
WSTĘP
 kontekst teoretyczny badań;
 ma zaciekawić;
 odpowiada na pytania:
• Dlaczego warto się tym interesować?
•Co już...
METODY
 na jakich danych pracujemy?:
 jak je znaleźliśmy?
 jak je wybraliśmy?
 jakich metod używamy, by uzyskać wyniki...
WYNIKI
 OPIS:
 najważniejsze wyniki na wykresach
 ANALIZA:
 weryfikacja hipotez;
 wielkości efektów;
DYSKUSJA
1. Interpretacja wyników:
 Co mówią nam o świecie?
 Jak odpowiadają na nasze pytania badawcze?
2. Co dalej:
 J...
of 6

Prezentacje projektów

Published on: Mar 6, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacje projektów

  • 1. WIELKIE PODSUMOWANIE PREZENTACJA PROJEKTÓW
  • 2. UKŁAD 1. Wstęp 2. Metody 3. Wyniki 4. Dyskusja
  • 3. WSTĘP  kontekst teoretyczny badań;  ma zaciekawić;  odpowiada na pytania: • Dlaczego warto się tym interesować? •Co już wiadomo, o tym, czym się zajmujemy?
  • 4. METODY  na jakich danych pracujemy?:  jak je znaleźliśmy?  jak je wybraliśmy?  jakich metod używamy, by uzyskać wyniki?  jak przebiegały badania?:  kogo zbadaliśmy w stosunku do naszych założeń?  kiedy robiliśmy badania? …
  • 5. WYNIKI  OPIS:  najważniejsze wyniki na wykresach  ANALIZA:  weryfikacja hipotez;  wielkości efektów;
  • 6. DYSKUSJA 1. Interpretacja wyników:  Co mówią nam o świecie?  Jak odpowiadają na nasze pytania badawcze? 2. Co dalej:  Jak można kontynuować badania?  Jakie pojawiły się nowe pytania, na które chcemy odpowiedzieć 3. Co poprawić (to jest część, która nie zawsze jest w artykułach):  Jakie są problemy/wątpliwości związane z naszymi badaniami/wynikami?  Jak można by je poprawić?