La natura i el medi ambient estan molt presents a
l’actualitat. Degut al desenvolupament econòmic i el
creixement de la po...
DEGRADACIÓ I CONTAMINACIÓ DEL SÒL
EROSIÓ I DESERTIFICACIÓ
Erosió
Desertificació
L’EROSIÓ A ESPANYA
1 mm
superficie
13...
L’EROSIÓ A ESPANYA
DEGRADACIÓ I CONTAMINACIÓ DEL SÒL
FACTORS NATURALS I HUMANS
FACTORS NATURALS
•
•
•
•
Topografia desfavorable
Tipologia c...
EROSIÓ I DESERTIFICACIÓ
Factors
naturals
Factors
humans
RISC DE DESERTIFICACIÓ
A ESPANYA
ELS CANVIS EN ELS USOS DELS SÒLS
ELS ESPAIS URBANS I EL TURISME
Desenvolupament
econòmic i demogràfic
CREIXEMENT
URBÀ
B...
ELS CANVIS EN ELS USOS DELS SÒLS
LES GRANS OBRES PÚBLIQUES
PROBLEMES
MEDI
AMBIENT
PORTS
• Esculleres
• Ports
esportius
...
LA CONTAMINACIÓ DELS SÒLS
SALINITZACIÓ DEL MEDITERRANI
ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
DOMICILIS PARTICULARS,
COMERÇOS, OFICINES I SERVEIS
Residus per
hogar
PÈRDUA DE
RECURSOS
I ENER...
ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
TURISME
ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
ELIMINACIÓ Y TRACTAMENT DELS RSU
GESTIÓ DELS
RECURSOS
ABOCADORS
INCINERACIÓ
CLASSIFICACIÓ
EN...
ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
ELIMINACIÓ Y TRACTAMENT DELS RSU
SOLUCIÓ
ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
ELIMINACIÓ Y TRACTAMENT DELS RSU
COMPOSICIÓ DELS RESIDUS
SÒLIDS A ESPANYA
PAPER RECICLAT
Matèr...
GLOSSARI
DESERTIFICACIÓ  Es denomina així al procés de desertització provocat per
l’activitat humana.
SALINITZACIÓ  És ...
PREGUNTA PAU
Amb el suport del mapa en el Document 2 i de les vostres respostes
anteriors, assenyaleu els contrastos espac...
RESPOSTA
Risc de
desertificació
Fort contrast
Causes
baix
Zona sud-est
fins sud-oest i
canàries
alt
Zona sud i zones
...
http://www.ecoportal.net/var/ecoportal_net/storage/images/objetos_relac
ionados/imagenes/articulos/267/1987810-1-esl-ES/2....
NATURA I MEDI AMBIENT
NATURA I MEDI AMBIENT
NATURA I MEDI AMBIENT
NATURA I MEDI AMBIENT
NATURA I MEDI AMBIENT
of 22

NATURA I MEDI AMBIENT

La natura i el medi ambient estan molt presents a l’actualitat. Degut al desenvolupament econòmic i el creixement de la població s’han originat nous i greus problemes medioambientals, que a poc a poc, estan destruint el paisatge natural del nostre entorn.
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - NATURA I MEDI AMBIENT

 • 1. La natura i el medi ambient estan molt presents a l’actualitat. Degut al desenvolupament econòmic i el creixement de la població s’han originat nous i greus problemes medioambientals, que a poc a poc, estan destruint el paisatge natural del nostre entorn.
 • 2. DEGRADACIÓ I CONTAMINACIÓ DEL SÒL EROSIÓ I DESERTIFICACIÓ Erosió Desertificació L’EROSIÓ A ESPANYA 1 mm superficie 13 t/h
 • 3. L’EROSIÓ A ESPANYA
 • 4. DEGRADACIÓ I CONTAMINACIÓ DEL SÒL FACTORS NATURALS I HUMANS FACTORS NATURALS • • • • Topografia desfavorable Tipologia climàtica mediterrània Sòls tous, argilencs Vegetació FACTORS HUMANS • Noves tècniques de cultiu extensiu • Despoblament d’àmplies zones muntanyenques • Desforestació dels sòls
 • 5. EROSIÓ I DESERTIFICACIÓ Factors naturals Factors humans RISC DE DESERTIFICACIÓ A ESPANYA
 • 6. ELS CANVIS EN ELS USOS DELS SÒLS ELS ESPAIS URBANS I EL TURISME Desenvolupament econòmic i demogràfic CREIXEMENT URBÀ BENIDORM, CV MOLINS CAMINS SÈQUIES BARRAQUES MOLINS A CASTELLA-LA MANXA
 • 7. ELS CANVIS EN ELS USOS DELS SÒLS LES GRANS OBRES PÚBLIQUES PROBLEMES MEDI AMBIENT PORTS • Esculleres • Ports esportius Autopistes Aeroports Autovies PRESES • Regadiu • Producció d’energia
 • 8. LA CONTAMINACIÓ DELS SÒLS SALINITZACIÓ DEL MEDITERRANI
 • 9. ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DOMICILIS PARTICULARS, COMERÇOS, OFICINES I SERVEIS Residus per hogar PÈRDUA DE RECURSOS I ENERGIA Residus selectius Residus replegats en punts nets
 • 10. ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS TURISME
 • 11. ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS ELIMINACIÓ Y TRACTAMENT DELS RSU GESTIÓ DELS RECURSOS ABOCADORS INCINERACIÓ CLASSIFICACIÓ ENVASOS
 • 12. ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS ELIMINACIÓ Y TRACTAMENT DELS RSU SOLUCIÓ
 • 13. ELS RESIDUS SÒLIDS URBANS ELIMINACIÓ Y TRACTAMENT DELS RSU COMPOSICIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS A ESPANYA PAPER RECICLAT Matèries primeres Consum energia Cost eliminació residus RECICLAT VIDRE
 • 14. GLOSSARI DESERTIFICACIÓ  Es denomina així al procés de desertització provocat per l’activitat humana. SALINITZACIÓ  És el procés que fa esdevenir alguna cosa salina, és a dir, que continga sal. ESCULLERA  Obra feta amb pedres o blocs de ciment tirats al fons de l’aigua per a formar un dic de defensa contra l’onatge de la mar. RESIDUS SÒLIDS URBANS Són generats als domicilis particulars, comerços, oficines i serveis. EROSIÓ  És la degradació i el transport del sòl o roca que produeixen diversos processos en la terra com la circulació d’aigua, gel, vent o els canvis tèrmics. DEFORESTACIÓ  És un procés provocat per l’acció humana com les tales o cremes d’arbres, en el qual es destrueix la superfície forestal.
 • 15. PREGUNTA PAU Amb el suport del mapa en el Document 2 i de les vostres respostes anteriors, assenyaleu els contrastos espacials per al risc d’erosió i desertificació i establiu les causes geogràfiques d’aquests contrastos. MAPA DE RISC DE DESERTIFICACIÓ Font: Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
 • 16. RESPOSTA Risc de desertificació Fort contrast Causes baix Zona sud-est fins sud-oest i canàries alt Zona sud i zones muntanyenques Topografía desfavorable NATURALS Predomini clima mediterrani mitjà Falta de vegetació HUMANES Destrucció coberta vegetal Roturació terres marginals Cultiu La resta de la Peninsula
 • 17. http://www.ecoportal.net/var/ecoportal_net/storage/images/objetos_relac ionados/imagenes/articulos/267/1987810-1-esl-ES/2.jpg http://us.123rf.com/400wm/400/400/alexeyzet/alexeyzet1103/alexeyzet1 10300007/8977117-ilustracion-vectorial-arbol-de-dibujos-animadosaislada-sobre-fondo-blanco.jpg http://cementonatural.files.wordpress.com/2012/05/2011-10-04bioatlantic_2_b1.jpg http://xacintariodotcom.files.wordpress.com/2012/10/erosion.gif http://www.atlasdemurcia.com/contenido/Capitulo%20II/Erosion%20y%2 0desertificacion_Dir/Erosion%20y%20desertificacion_Picture8.jpg

Related Documents