þ ¬ÉÄ𠀜ÁàHi everybody, I am venkat now 36 years old workingas a Marketing head in a MNC. I am 5 feet 10 inctall well b...
Âþà þÞÁë §Â©ÁýÏ ¨ÊžÁÅ Â¬Ê¡Áô €ýÅ ‚ýÅ žÌ§ÃìÏœÁ§Á©ÂœÁ TV ¡ÉýÛ. €þÃäûÂþÁ¨Åð ¥Á §ÁŬÁÅàÏýÉ ŠÁ ûÂþÁ¨Å¨Ì XX movie þÁ™ÁųÌàÏ...
Á®ÁÅò €§ÁåÁÅÏ™Á úÁƳÌàÏžÃ. œÁþÁ üÉý÷ ©Ã±Âå¨Ã €ÏýÉ œÁþÁ Â®ÁÅò þÁ¥ÁþÀϞÃ, Â¥ÁžÁÿÁÏ œÌ €þÃä ¥Á§ÃÖ ±Í¦ Â¨Ã ©Ê®Áò žÁ...
£ÌžÉ¨ìÁ £ÂÁÅþÂä¦É ©ÁýÃþà ¥ÁÅžÁâ™ÁœÂþÉ, þÄ ¡Ã§Áë¨Å vizag ‚¬ÁōÁ œÃþÉä¨ÂìÁ„þÂä¦, ©ÂýÃþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÂþÉ, ©ÂýÃþà Ì§ÁōÁÅœÂþÉ...
This is the story I have taken from other site. The story is written byone Mr. Venkat a hyderabaadi as toled by him.Conver...
of 5

Naa attayya

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      Entertainment & Humor      


Transcripts - Naa attayya

  • 1. þ ¬ÉÄ𠀜ÁàHi everybody, I am venkat now 36 years old workingas a Marketing head in a MNC. I am 5 feet 10 inctall well built and regularly go to zym to keepmyself in great shape. I am married to Rekha when Iwas 30 years old. We are settled in Hyderabd, whereI am posted. Rekha`s family is from Vizag. Herparents expired in an accident and Rekha and herbroter Raju is brought up by their divorcedchildless aunty ( moter`s younger sister). SunIla,who is a lecturer in a college. Rekha and I visitsunIla in Vizag every six monts and over a periodof time our relationship with sunIla is cordial andfriendly. And sunIla is only 5 years elder to me.This incident has happened 3 years back.‚Á œÉ¨ÅÁÅ¨Ì ©Âë³Âà ‹Ê!ŠÁ³Â§Ã þ business ¡ÁþåĞÁ Vizag ©É®Âò¨Ãð ©ÁúÃÖÏžÃ, €¡Áôå™ÁÅ §ÊŽ ‡žÌ¡ÁþåĞÁ þ œÌ §Â¨ÊÁ ±Ì¦ÏžÃ. Âþà þÁþÁÅä ¬ÁÅþĨ žÁÁ „Ï™Á¥Áþà ¥Á§Ã ¥Á§ÃúÉ¡ÃåÏžÃ. þ flight delay €¦ §ÂœÃë 10 ÁÏý¨ ¡ÁëÏœÁÏ¨Ì ¥Á  €œÂà§ÃÏýÍÃúʧÂ. ¬ÁÅþĨ welcomed with big smile and happiness. ¨Ì¡Á¨ÃÃ©É®ÃòÏœÁ§Á©ÂœÁ §ÂüÅ ÁŧÃÏúà €™ÃÂ ‰œÉ §ÂüÅ ˆžÍ ¡ÁþåĞÁ Calcutta©É®Âò™Áþà ŠÁÑœÉ £Í§ÁōÌýÃÛ úÁ¬ÁÅàþÁä €þà úÉ¡ÃåÏžÃ. þÊþÁÅ ©Á¬ÁÅàþÂäþÁþà œÉ¨Ã¬Ãú¨ happy €¦Á ÂêþÁÅ €þà €ÏžÃ.þÊþÁÅ fresh €¦êÏœÁ§Á©ÂœÁ ¤ÍüþÁÏ úʳ¥ÁÅú¨ §ÁÂ¨ ÁƧÁ¨Å úʬÃϞà þÁÅ ‚¬ÁÛ¥Áþà £ÉÏ™ÁÂ¦Á ©Ê¡Áô™ÁÅ, ÍϏÁƧÁ¡ÁúÁÖ™Ã, „¨©Á ú§ÁÅ úʬÃϞà ¬ÁÅþĨ. ¤ÍÏúʬÃÏœÁ§Á©ÂœÁ öÁ¨Ìì ÁƧÁÅÖþà ¡ÃúÁÖ±Âýà ú¨ ¬Ê¡Áô ¥ÁýÂì™ÁōÁÅþÂä¥ÁÅ. ¬ÁÅþĨÃ ¥ÁÏúà general knowledge „ÏžÃ.¥É œÌ ¥Áýì™ÁÅœÁÅÏýÉ time €¬Áð¨Å ŸÂê¬Á „Ï™ÁžÁÅ. Time úÁƬÉà 11 €¦êϞìÁÅþĨ þÁÅ §ÂüÅ ÁžÃ úÁÆ¡ÃÏúÃϞà ¡Á™ÁōͩÁýÂþÍÃ, ¨ÅϏà sleevless Tshirt ©É¬ÁōÁÅþà ¥ÁÏúÁÏ ¥ÄžÁ ©Â¨.
  • 2. Âþà þÞÁë §Â©ÁýÏ ¨ÊžÁÅ Â¬Ê¡Áô €ýÅ ‚ýÅ žÌ§ÃìÏœÁ§Á©ÂœÁ TV ¡ÉýÛ. €þÃäûÂþÁ¨Åð ¥Á §ÁŬÁÅàÏýÉ ŠÁ ûÂþÁ¨Å¨Ì XX movie þÁ™ÁųÌàÏžÃ. þÊþÁÅ žÂþÃäúÁƬÁÅàÏýÊ ¥É¨ÃìÂ ¥Á©Â™ÁÅ ¨ÉÁýÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÛ™ÁÅ. ÌžÃ⠬ʡÁýÌìþÉ þ ¥ÉÅ™ÁÝ¡Áõ§ÃàÂ ¨ÊúÃÏžÃ. ¬ÃþÃ¥Á Â¨Ì þÁŨ body „þÁä €£Âç¦ ¡ÉžÁâ ¬Á®ÁÅò „þÁ䀥Á Âé¦ ¬Á®ÁÅò ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅ účÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. þÊþÁÅ þ ¨ÅϏà ©Ã¡Ãå þ ¥ÉÅ™ÁÝþÍÁÅ™ÃúÊœÌà ¡ÁýÅۍÁÅþà €™ÃÏúÁýÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÛ.  ¬ÄþÁÅ úÁŬÁÅà þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¥ÁÏúìÄå™ÁÅ¨Ì …¡ÁôœÁÅþÂä, €¡Áôå™É þ ÁžÃ œÁ¨Å¡Áô œÄ¬Ã ¬ÁÅþĨ ±Â¨ Âì¬ÁÅœÌ ¨Í¡Á¨ÃÃ©ÁúÃÖϞà ( þÁÅ §ÍüÅ §ÂœÃë ±Â¨Å œÂÉ €¨©ÂýÅ „ÏžÃ. €žÃ ¬ÁÅþĨÃ œÉ¨Å¬ÁÅ),þÁÅ ˆÏ úʦÁ Â¨Ì œÉ¨Ã¦Áþà ¡Á§Ã¬ÃàœÃ þ úÊœÃ¨Ì ¥ÉÅ™ÁÝ „Ϟà €¥É þ©ɡÁô þ úʜéɡÁô ªÁÖ§ÁêÏ Â úÁƳÌàÏžÃ. þ€œÁà œÁþÁ €¨ÅìþÃä úÁÆ™ÁÁÆ™Áþà ¬ÃàœÃ¨ÌúÁƳÌàÏžÃ. ÌžÃâ ¯Á›Â¨ œÁ§Á©ÂœÁ ¥É¨ÃìÂ þÁ©Âí ˆÏ úʦÁ Â¨Ì œÉ¨Ã¦ÁÁ. ¥ÉÁÆ™ÁþÁ©Áí™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÃÛÏžÃ. ‚žÁâ§ÁÏ ŠÊ³Â§Ã ÁýÃۏ þÁ©ÁôíÍ³ÂÂÏ.¬ÁÅþĨ: €¨ì§Ã ¡Ã¨Ìì™Â ˆÏý ¡ÁþÃ? ±ÂžÁÅ ¬ÃþÃ¥Á  úÁƬÁÅà ÿÁ¬Áà¡Áë¦ÉÁÏúʬÁōÁÅÏýÅþÂä©Á.þÊþÁÅ: ¥Ä§ÉÏ œÁÁÅÑ©Â, €¨ÅìþÃä ‚¨ÂÏýà ¡Á§Ã¬ÃàœÃ¨Ì úÁÆ™ÁýÊìžÁ?¬ÁÅþĨ: §ÊŽ ú¨ €žÁÅë«ÁÛ ©ÁÏœÁŧ¨Š‡ÏœÁ ¡ÉžÁâÂ „ÏžÌ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ.€þà žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡ÁýÅۍÁÅþà “ ‹.. ‹ÿÌ.. ‡ÏœÁ £ÂÁÅϞͥÁÅžÌâ³ÌàÏžÃ! þÃüϏ §ÉŽ ú¨ ¨ÃÑ 8 ˆ®ÁÅò €¦ÏžÃ ‚¨ÂÏýà žÂþÃä úÁƬåÁÅýÅۍÁÅþÔ €ÏžÃ. þÊþÁÅ ¬Ë¨ÉÏýŏ ¨ÌúìÁÅàþÂä ‚žÃ ‡ÁљÍà žÂ§ÃœÄ¬ÁÅàϞ€þÃ. ¬ÁÅþĨ ©Á¦Á¬ÁÅ 38 „ÏýÅϞà ƒ ˆüÃ¨Ì ÁÆ™Á ú¨ £ÂÁÅÏýÅÏžÃ. ¡ÉžÁâ¬Á®ÁÅò, ¬ÉÄð & ¡ÉžÁ⠏ÁÅžÁâ, ‡œÁÅà 5 €™ÁŏÁŨ 5 €Ï!! ªÁ§Ä§ÁÏ ûÂ¥ÁþÁú¦Á, ¬ÉÄðÁ®ÁÅò. ¥Éþà úÁƬÁÅàþÉ ¥Á ©™ÁÅ ¥Á®Ãò ¡Áõ§ÃàÂ ¨Êúà ¬ÁÅþĨ Ã ¬Á¨ÂÏ ÌýÂÛ™ÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡ÁýÅۍÁÅþà “þÁÅ©Áôí ú¨ bad boy ©Ã§Â €œÁàþà žÉϏ¨þÀþÁōÁÅÏý©Á œÁ¡ÁôåÁžÂ! ‚¡Áô™ÁÅ þčÁÅ ¡ÉžÁ⠪ïÁ ©Ê³ÂàþÁÅ „Ï™ÁÅ” €ÏžÃ. þÊþÁťɍ®Áò ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþà úÊœÁŨŠüÌ™ÃÏúà “€œÁà ¥Ä§ÁÅ ˆÏúʬÃþ ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ ¥Ä§Áň ªÃ¯Á ©Ê¬Ãþ ªÃ§Á³Â©ÁÿóÂàþÁÅ.” €þà Â¥Á žÂÿÁÏ œÌ €þÂäþÁÅ. ÌžÃâÂ £ÌϏÁŧÁŏÌÏœÁÅœÌ, “þ £ýۨŠ€þÃä ©Ã¡Áå§Á” ¥Á®Ãò §ÁݧÁÅ ©Ê¬ÃϞà ¬ÁÅþĨ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ þÊ
  • 3. Á®ÁÅò €§ÁåÁÅÏ™Á úÁƳÌàÏžÃ. œÁþÁ üÉý÷ ©Ã±Âå¨Ã €ÏýÉ œÁþÁ Â®ÁÅò þÁ¥ÁþÀϞÃ, Â¥ÁžÁÿÁÏ œÌ €þÃä ¥Á§ÃÖ ±Í¦ Â¨Ã ©Ê®Áò žÁÁÓ§Á þÁÅÏúà þÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÛ, Â®ÁÅò ÁÅ™Á ú¨ ¬ÉÃðÁ „þÂä¦. ¨ÉÃúà üÉý÷, £Âë ©Ã¡Áå. ‹.. ¥Ë Â™÷…‡ÏœÁ €ÏžÁϏ „þÂä¦! ‡ÏœÁ ¬ÉÃðÁ „þÂä¦ ¬Á®ÁÅò. ©ÂýÃþà účÁ™ÁÏ þ̍ÁÑ™ÁÏ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÛ ‡¡ÁôåžÁÅ ¬Á®ÁÅò úÁÆ™Áþà ©Á™Ã ¨ÂÁ. œÁ§Á©ÂœÁ ªÂ§Ä ©Ã¡Éå³Â, ¨ÏÁ¨ÊžÁÅ ‹Ï¨Ã ¡ÊÏýà „ÏžÃ. ¡ÊÏýÄ ©Ã¡Áå£ÍœÉ ¥Á®Ãò œÃýÃÛϞà ¡Áõ§Ãà ¬ÉÃð ÌÏœÁŜ͓þ ¡ÁõÁÅ úÁÆ¡ÃÏúÁ¥Áþà £ëœÃ¥Á ¨ōͧ ¨ÏüÌ™ÁÁ” €ÏžÃ, þÊþÁÅ ¡ÃúÌ֙èÁ“€œÁà ¡Äìü÷..ŠÁѳ§à þÄ ¡ÁõÁÅ úÁÆ¡ÃÏúÁ©Â, ŠÁѳ§à úÁÆ¡ÃÏúÁÅ œÁ§Á©ÂœÁþÁþÁÅä úÁÏ¡Ãþ ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ €œÁà” €þà £ëœÃ¥Á ¨¬ÁÂþÁÅ úÉœÁŨŠüÌ™ÃÏúÃ.þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ŠÁѳ§à ¡ÁýÅۍÁÅþà þ̍ÃÑ ¡ÊÏýà ©Ã¡ÃåϞà “€œÁà þÁÅ©Áôí €úÁÖÏ §ÊŽ¨ÂÁ „þÂä©Áô” €þÂä. “ÂžÁÅ €žÉ þ¨Á „ϞÔ. ‚Á ¥Á Âýì™É ‹¡ÃÁ ¨ÊÁ ¬ÁÅþĨ¥ÄžÁ ¡Á™Ã ¥É 36 ¬ËüÅ ¬Á®ÁòþÁÅ þ̍ÁÑ™ÁÏ ¡Ã¬ÁÁ™ÁÏ účÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÛ. ¥Éþáè÷ð ¨Ëý÷ £Îëþ÷ Á¨§Ìì „þÂä¦, ¬Á®Áò £ÃÁÅœÁÅ ¬Á™Á¨¨ÉžÁÅ, ©ÂýÃþç¯Á¬ÁřèÁ Ì§ÁÁ™ÁÏ, účÁýÏ úʬÁÅàþÁä. “‹.. öÁ.. öÁ.. ‡ÏœÁ £ÁúčÁÅœÁÅþÂä©Áô ©ÉύÁý÷ úÁ¨Â ¦Ê®ÁÅò €¦êϞà ‚¨Â þ ¬Á®ÁÅò účà þ̍ÃÑ” €þÃ¥ÁƨŏÁÅœÍÏžÃ. ŠÁžÂþà œÁ§Á©ÂœÁ ŠÁœÃ účÁ™ÁÏ ¡Ã¬ÁÁ™ÁÏ, úÁ¡Áå§ÃÏúÁ™ÁÏúʬÁÅàþÂä. ¬ÁÅþĨ ¡Á§Á©Á¬ÁÏ¨Ì €§ÁŬÁÅà þ üÅýÅÛ ¡ÁýÅۍÁÅþà ¨ÂÁÅœÌÏžÃ. ¥É¨ÃìÂþ œÁ¨þà ÃÏžÁÃ þ̍ÃÑ “¥Ë ™Â§ÃìϏ÷ ©ÉύÁý÷ þ ¡ÁõÁÅ þ Á§Â þ ¡ÁõÁÅ þÃúčÁ§Â” €ÏžÃ. ¢Á¬÷Û ýËÏ ¬ÁÅþĨ ¡ÁõÁÅþà úÁƳ ‡ÏœÁ £ÂÁÅÏžÍ.... €¡Áôå™É œÁ™ÃœÁ™Ã €¦êϞà þ Í¬ÁÏ ‚þÃä ˆ®ÁÅò þÃÏúà ©Ëý÷ úʳÌàÏžÃ. þÄýŏ «Ê©Áô úʬà „ÏžÃ.£ÅüÃØ ¥ÁÅÏ™Á ¥ÁÅžÌâ³ÍàϞà Š§É¦÷ §Â§Á €þÁäýÅÛ „ÏžÃ. ¥É¨Ãì Â þ ¡ÉžÂ¨Å €þÃÏúžÂþåĞÁ. þ ¡ÉžÂ¨Å žÂþà ¥ÄžÁ ¡Á™ÁÂþÉ Š®ÁÅò ŠÁѳ§Ï ü¨žÁ§ÃÏúÃϞžÁâ§ÃÃ. ¥É¨ÃìÂ ¡Áõ§É¥Áé¨Å ©Ã™ÁžÄ¬Ã þ þ¨ōÁ ¨Ì¡Á¨ ¡ÉýÛ. €¥É üÆê¬ÁÅ ú¨§ÁÅúÏÂ, ¨©ÄìÂ „ÏžÃ. ¬ÁÅþĨ ¥ÁƨŏÁÅœÁÅ “‹..‹… ÿÁ… öÁ… Š§Ê ˆÏ úʬÁÅàþÂä©Áô§Â”€ÏžÃ “ …¥÷é þÄ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡É™ÁÅœÁÅþÂäþÉ, þÄ ¡ÁõÁÅ þÁÅ œÁÅþÂäþÉ, þď̨Ãì þ ¡ÉžÂ¨œÌ úÁ¡Áå§Ã¬ÁÅàþÂäþÉ, þÄ ¡ÁõÁÅ¨Ì þ þ¨ōÁ ¡ÉýÃÛ ¡ÁôúÁōÁÅ¡ÁôúÁōÁÅ €þà þÁÅœÁÅþÂäþÉ, þÄ ¡ÁõÁÅ ¨Ìþà üÆê¬Ãä üŧÁÅëÁÅÏýÅþÂäþÉ, þÄ¡ÁõÁÅ úÁ¨ ¬ÉÄðÂ „Ϟɔ €þÂä. “‹…ÿÁ…ÿÁ… €¥Á Âé ‡ÏœÁ £ÂÁúčÁÅœÁÅþÂä©Áô§Â ‚ύÁ ‡Ï úʬÁÅàþÂä©Áô§Â “ €ÏžÃ. “€©ÁôþÉ þÄ œÌ™Á¨Å €§ÁýÃ
  • 4. £ÌžÉ¨ìÁ £ÂÁÅþÂä¦É ©ÁýÃþà ¥ÁÅžÁâ™ÁœÂþÉ, þÄ ¡Ã§Áë¨Å vizag ‚¬ÁōÁ œÃþÉä¨ÂìÁ„þÂä¦, ©ÂýÃþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÂþÉ, ©ÂýÃþà Ì§ÁōÁÅœÂþÉ, þ ¨ÏüÂ........”.‚Á þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ účÁŜ§Á €þà ¬ÁÅþĨ þ ¥ÁÅÏžÁÅ ¥Éō®Áò¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþà þÂ¥ÉÅ™ÁÝþà ¡ÁýÅۍÁÅþà €¥É ¥ÉœÁàýà žÌÏ™Á¡ÁÏ™ÁÅ ¨ÂÏýà ¡ÉžÂ¨Ìà účÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÃÛÏžÃ. “ €œÂà.......... ÿÁ........þÁÅäääääää©Áôí ‡ÏœÁ £ÂÁ účÁÅœÁÅþÂä©É þÁÅ©ÁôíúčÁ™ÁÏ¨Ì ‡÷ ¬Áå§ÉÛí §ÊŽ Ã ÁÆ™Á ‚¨Â účÁ™ÁÏ þʧÃåÏúÁÅ €œÁà …....ÿÁ.....ÿÁ….” €¨Â 10 þåëÁ¨Å účÃÏœÁ§Á©ÂœÁ ¬ÁÅþĨþà ¨Ê¡Ã ¥Éō®Áò ¥ÄžÁ ÁŧÌÖ¡ÉýÛ, ™ÂÄ ¬ÁÛ¦¨Íì. ¥É ¡Ã§Áë¨þà þÃ¥ÁŧÁÅœÁÅ ÁýÃۏÁ ¢Áý÷ ¢Áý÷ ¥Áþà ûÁ§Ã³Â. “ ‹§Éþ ¡ÁõÁÅ¨Ì þÄ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÄÛ þÁþÁÅä ÁŜÜħÁ žÉϏÁ§Â ¨ÏüÌ™ÁÁ ” €þÀ§ÁųÌàÏžÃ.þ ¥ÉÅ™ÁÝþà ©ÉþÁÁ þÃÏúà €¥É œÁ™Ã, ¬ÉÄð, ©Ê™Ã ¡ÁõÁÅ ¨ÌÃ žÃϱÂ. “€£Âç! ‡ÏœÁýËýÂÓ „Ϟà þÄ ¡ÁõÁÅ €œÂà “ €þÂä. “©ÁôþÁŧ €¨Åì™ÁÅ þÄ Í¬Á¥É þÄ ¥ÁÅžÁÅ⨥ÉÅ™ÁÝ Í¬Á¥É žÂú§ ‚þÂä®ÁÅò. þÄ ‚«ÁÛÏ ©ÁúÃÖþÁýÅÛ žÉϏÁ§Â €¨Åì™ÁÅ þ ÁŨœÄ§ÁÖ§Â, þ ¡ÁõÁÅþà ©Â¦ÏúÁ§Â. ©Â¦Ïúà ©Â¦ÏúÄ úÃϡɦÁê§Â þ§ÁύÁÅ¥ÉŏÁÅ™Á” €þà ¥ÁƨŏÁÅœÍÏžÃ. ¢Áô¨÷ ¬Äå™ÁÅ¨Ì ¥É ¡Ã§Áë¨Å ÁýÃۏ ûÁ§ÁŬÁÅàžÉϏÁÅœÁÅþÂä. ÌÏœÁ¬É¡ÁýÍà ¬ÁÅþĨþà œÃ¡Ãå žÉϏÁýÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÛ. “ Š§É¦÷ ¤Á¨ÉžÉϏÁÅœÁÅþÂä©Áô§Â þÄ €œÁàþÄ žÉϏÁ§Â, £ÂÁ žÉϏÁÅ, þ ¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨ žÉϏÁÅ, þ¡ÁõÁÅ úÃÏ¡Ë, þ ¡ÁõÁÅþà þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ œÌ ¡ÁúÁ֙à ¡ÁúÁ֙à úÊ¬Ë §Â” €þà €§ÁŬÁÅàÂ§ÊÖ¬ÁōÁÅÏžÃ. 2 þÃ¥ÁŴ¨ œÁ§Á©ÂœÁ þÊþÁÅ €¥É ¡ÁõÁÅ þÃÏ¡ÉʳÂ.‚žÁâ§ÁÏ £ÂœÁÆëÏ Ã ©É¨Ãì Äìþ÷ úʬÁōÁÅþà ©ÁúÃÖ ¡Á™ÁōÁÅþÂä¥ÁÅ. ¥É¨ÃìÁ ¬ÁÅþĨ þÂ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã “þÃþÁÅä ‚¡Áôå™É ©ÁžÁ¨þÁÅ þÁþÁÅä ƒ§ÍüÅ §ÂœÃë €ÏœÂžÉϏ¨Ô €ÏžÃ.  ¥Á Âý ©ÃþÁÂþÉ ¥Á©Â™Ã¨Ì ¥Á®Äò úÁ¨þÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å €¦êÏžÃ.þÊþÁÅ ÃúÉþ÷ ¨ÌÃ ©É®Ãò ¢Ãëü÷ þÃÏúà ©ÉþÁä œÃ¬ÁōÁÅ ©ÁúÂÖ “‡ÏžÁōÁÅ €žÃ €þÀžÃÃϞÔ. “úÁÆžÁÅ” €þà ¥É¨ìÂ ¥É ¬Á®Áò ¥ÄžÁ ©ÉþÁä §Â¬Ã účÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÛ. œÁ§ÂíœÁ ¥É¨ÃìÁ Á™ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ  œÁ§Á©ÂœÁ ¡ÁõÁťĞÁ ©ÉþÁä §Â¬Ã£ÂÂ účÂ, þÁÁ .  œÁ§ÂíœÁ œÁþÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ þ úɬ÷Û ¥ÄžÁ ©ÉþÁä §Â¬ÃþÃÏžÃ, účÃÏžÃ. §ÂœÁëÏœÁ ‚žÁâ§ÁÏ ¡ÃúÃÖ ¡ÃúÃ֏ žÉϏÁŨ™ÁōÁÅþÂäÏ.œÉ¨ì§Ã ¬ÁÅþĨ ©Ã§ÃØþ÷ ÁÅžÁ⠍Áƞ žÉϏÂ. žÂþà ÁŧÃÏúà ¥Á¨Ãì §Á¬Áà.
  • 5. This is the story I have taken from other site. The story is written byone Mr. Venkat a hyderabaadi as toled by him.Converted into telugu PDF by me I.e. Mr. narayana from E.G.Dt.,AP. My ID: narayana_1956@Yahoo.co.in.

Related Documents