Specializarea Statistică și Previziuni Economice
De ce la Statistică? Oportunități; Deschidere; Implicare; Studenție
Oportunități: consilier statistician  analist investiții  expert statistician  agent capital d...
Locuri de muncă:• departamentele de investiţii din cadrul societãţilor carepresteazã servicii de investiţii financiare şi...
Ce vei studia?Pentru început vei face cunoștință cudisciplinele de bază, vei studia matematicifinanciare, ...
Admitere:-intră pe www.econ.ubbcluj.ro- sunt 20 de locuri bugetate și 10 locuri la taxă- ultima medie de admitere a fost 8...
Nu ți-am spus nimic de atmosferă.....
Nu ți-am spus nimic de atmosferă.....
Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice
Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice
Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice
Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice
Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice
Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice
of 14

Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

Specializarea Statistică și Previziuni Economice pregătește absolvenții economiști capabili să utilizeze, în variate domenii de activitate, metode cantitative de analiză și previziune a fenomenelor economice . Utilitatea statistică ca metodă de analiză și prognoză se manifestă atât la nivel microeconomic cât și macroeconomic, în întreg spațiul afacerilor. Planul de învățământ al specializării îmbină armonios disciplinele de teorie economică cu disciplinele axate pe metode cantitative și modelarea fenomenului economic. Este gândit în ideea pregătirii de economiști ce stăpânesc și utilizează statistica în diverse domenii ale sectorului economic. Absolvenții specializați în statistică și previziuni economice sunt viitori analiști în sfera social-economică, precum și în gestionarea activității economice și financiar-bancare. Absolvenții acestei specializări au capacitatea de a analiza și sintetiza informația statistică în scopul elaborării de previziuni pe termen scurt, mediu și lung. Participă astfel la elaborarea planurilor de afaceri ale entităților economice. Cunoștințele dobândite pe parcursul ciclului licență sunt compatibile cu cele dobândite de absolvenții aceleiași specializări de la alte centre universitare din țară și străinătate. Structura planului de învățământ permite absolvenților să urmeze cursurile de masterat oferite atât de facultatea noastră cât și de alte universități din lumea întreagă.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentarea Secției de Statistică și Previziuni Economice

  • 1. Specializarea Statistică și Previziuni Economice
  • 2. De ce la Statistică? Oportunități; Deschidere; Implicare; Studenție
  • 3. Oportunități: consilier statistician  analist investiții  expert statistician  agent capital de risc  inspector de specialitate consilier/ expert/ inspector/ statistician referent/ economiest în  referent de specialitate economie generalã statistician actuar  expert economist în comerț și marketing
  • 4. Locuri de muncă:• departamentele de investiţii din cadrul societãţilor carepresteazã servicii de investiţii financiare şi din cadrul bãncilor;• Bursa de Valori Bucureşti;• departamentele de analizã şi previziune din cadrulîntreprinderilor;• departamentele de statisticã şi actuariat din societãţile deasigurare;• agenţiile de dezvoltare regionalã;• primarii şi prefecturi;• centrele de cercetãri demografice;• Direcţiile judeţene de Statisticã şi Institutul Naţional deStatisticã.
  • 5. Ce vei studia?Pentru început vei face cunoștință cudisciplinele de bază, vei studia matematicifinanciare, micro și macroeconomie,management, marketing, drept comercial,economie europeană, contabilitate...apoi veitrece la statistică descriptivă și inferențială, lamodelare matematică, demografie, asigurări,previziuni, audit...dar toate sunt antrenante!
  • 6. Admitere:-intră pe www.econ.ubbcluj.ro- sunt 20 de locuri bugetate și 10 locuri la taxă- ultima medie de admitere a fost 8.00- nu uita să intri pe facebook:http://www.facebook.com/pages/Statistic%C4%83-%C8%99i-Previziuni-Economice/356428527723157?ref=ts&__adt=8
  • 7. Nu ți-am spus nimic de atmosferă.....
  • 8. Nu ți-am spus nimic de atmosferă.....